Nauki przedślubne

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE DO MAŁŻEŃSTWA

 Zbyt wielkie jest dobro, którego Kościół i całe społeczeństwo oczekują od małżeństwa i od rodziny na nim opartej, aby nie zaangażować się dogłębnie w to specyficzne zadanie duszpasterskie. Małżeństwo i rodzina są instytucjami, które powinny być wspierane i bronione przed każdą możliwą dwuznacznością w pojmowaniu prawdy o nich, ponieważ wszelka szkoda im wyrządzona jest w rzeczywistości raną zadaną ludzkiemu współżyciu jako takiemu.  (Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, nr 29)

 Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed terminem zawarcia związku małżeńskiego, przedkładają następujące dokumenty oraz powinni spełnić następujące warunki:

 • Świadectwo Chrztu Świętego (nie starsze niż 6 miesięcy od daty wystawienia).
  Świadectwo Chrztu zawiera informację o stanie wolnym. Fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca Chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej. 
  Prosi się również, by narzeczeni przedstawili datę i parafię przyjęcia I Komunii świętej.
 • Świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej).
  Kandydaci, którzy nie mają takiego świadectwa zobowiązani są do skorzystania z tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego.
 • Dowody osobiste. 
 • Zaświadczenie z USC potrzebne do zawarcia małżeństwa konkordatowego.
 • Jeżeli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, wtedy okazują stosowny dokument to potwierdzający.
 • Wdowcy lub wdowy dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka.
 • Należy uczestniczyć w naukach przedślubnych oraz w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego.
 • Należy uczestniczyć w Dniu Skupienia dla narzeczonych.
  Dni skupienia odbywają się w trzech tyskich parafiach: św. Benedykta, św. Marii Magdaleny i św. Franciszka i Klary.

 Nauki przedślubne w naszej parafii będą się odbywały w dwóch terminach: na wiosnę i jesień.
Najbliższy termin to jesień 2019.


 Narzeczeni, którzy zamierzają w naszej parafii zawrzeć sakramentalne małżeństwo, mogą uczestniczyć w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego w naszej parafii. Dodatkowe informacje i zgłoszenia w kancelarii parafialnej.