Akcja Katolicka

 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

Akcja Katolicka w Polsce posiada swoje struktury, gdzie na najniższym szczeblu jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Grupa inicjatywna Akcji Katolickiej w naszej parafii, która liczyła ok. 20 osób, powstała w listopadzie 1995 r, a Parafialny Oddział Akcji Katolickiej(POAK)formalnie istnieje od listopada 1997 r, kiedy to dekretem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Damiana Zimonia  powołano prezesa POAK. Asystentem kościelnym jest zwykle proboszcz parafii.

Aktualnie POAK liczy 6 członków. Spotkania odbywają się zwykle co miesiąc w 3-ci wtorek miesiąca.

W okresie funkcjonowania POAK podejmowane były różne działania:       

 1. Zorganizowanie biblioteki parafialnej
 2. Kolportaż Gościa Niedzielnego
 3. Prowadzenie sklepiku parafialnego.
 4. Organizowanie spotkań z kandydatami na radnych.
 5. Organizowanie spotkań opłatkowych.
 6. Występowanie z wnioskami i uwagami, dotyczącymi życia najbliższej społeczności lokalnej, do władz miejskich.
 7. Organizowanie kiermaszu książek i czasopism religijnych.
 8. Organizowanie akcji zbieranie podpisów pod różnego rodzaju petycjami i inicjatywami obywatelskimi w Polsce, będących zgodnymi z nauczaniem i aprobatą Kościoła w Polsce.
 9. Pomoc w różnego rodzaju akcjach zbiórki pieniędzy w parafii, organizowanych przez Kościół w Polsce i Diecezji.
 10. Przygotowanie i udział w nabożeństwach modlitewnych jak Droga Krzyżowa i Różaniec.
 11. Udział w czytaniach liturgicznych (posługa lektorska) 

W działalności POAK pojawiły się trudności związane z pozyskaniem nowych aktywnych członków, a co za tym idzie, trudności w kontynuacji niektórych wcześniej podjętych działań.

POAK utrzymuje kontakt z Diecezjalnym Instytutem Akcji Katolickiej, głównie poprzez comiesięczne spotkania odbywające się w różnych parafiach diecezji, a najczęściej w parafii diecezjalnego asystenta kościelnego, którym aktualnie jest ks. Piotr Rożyk z parafii w Boguszowicach. Wymagane jest aby spotkaniach uczestniczył prezes POAK Spotkania te są nie tylko pełne bogatej treści ale charakteryzują się serdeczną gościnnością gospodarzy,  stają się darem z możliwości spotkania w serdecznej atmosferze z ludźmi którzy potrafią zarażać swoim entuzjazmem. Dają także możliwość poznania bogactwa i żywotności wielu parafii naszej Archidiecezji.

Więcej informacji o Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji można znaleźć na stronie internetowej http://www.katowice.ak.org.pl/.

Wszystkich którzy chcieliby głębiej zaangażować się w życie naszej parafii zapraszamy o kontakt, najlepiej podczas co miesięcznych spotkań.