Statystyka duszpasterska

Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Tychach
za rok 2017.

W nawiasach podano dane za 2016 rok.  
Liczba chrztów: 51  (41) więcej o 10
          w tym: 33  (19) dziewczynek i 18  (22) chłopców
          z małżeństw sakramentalnych 32
          ze związków niesakramentalnych 9
          panieńskich 1
          ze związków nieformalnych 9
   
I komunia święta: 28 (45)
          w tym: 3 Wczesna Komunia święta
   
Sakrament Bierzmowania: 0 (35)
   
Sakrament Małżeństwa: 19 (14)  więcej o 5
   
Odwiedziny chorych: księża – 106 (122)
  Szafarze 460 (513) razy zanosili Komunię świętą chorym
  7 (13) osób przyjęło Sakrament Chorych
   
Liczba rozdzielonych Komunii świętych: 60 500 (61 500) mniej o 1 000
   
Liczba pogrzebów: 24 (38) mniej o 14
          w tym: 15 mężczyzn, 9 kobiet
          bez sakramentów zmarło: 13 osób (19)
   
Msze święte za parafian: obowiązek – 58,  odprawiono – 59