bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ich ochrona przed wszelkimi formami nadużyć, zwłaszcza seksualnych, jest priorytetem w działaniu naszej parafii. Dlatego prosimy wszystkich o zapoznanie się z dokumentem:

Świadomość - zapobieganie - reagowanie. Zasady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym w diecezji gliwickiej i w archidiecezji katowickiej".

Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie należy zgłaszać duszpasterzom lub diecezjalnemu delegatowi ds. ochrony dzieci i młodzieży, którym jest:

ks. Łukasz Nocoń

siedziba:
ul. Jordana 39, 40-043 Katowice – budynek Kurii Metropolitalnej, wejście od ul. Wita Stwosza 16

adres do korespondencji:
skr. poczt. 206, 40-950 Katowice

warto też skorzystać z ogólnopolskich danych kontaktowych i informacji o procedurach dostępnych na stronie zgloskrzywde.pl