"wypominki"

czyli intencje do wspólnotowej modlitwy za zmarłych
(w czasie różańca w dniach od 2 do 8. listopada: 17.30 w tygodniu, 16.00 w niedzielę) 

szybka darowizna (obsługuje BLIK)

modlimy się za...

uwaga: wypominki nie pojawiają się poniżej automatycznie po wysłaniu, prosimy o nieco cierpliwości

 • ODCZYTANO w czasie różańca 7.11:
 • Za ++ Jana, Wandę, Jadwigę z rodziny Podrazów;   Stanisławę, Bronisława, Stanisławę z rodziny Podgórnych.
 • Za zmarłych +Walerię Jaśkiewicz +Zbigniewa Maleszyk +Aleksandrę i Piotra Maleszyk + Joannę i Franciszka Janik +Katarzynę, Alojzego i Teodora Uszok + Janinę Szczepanik + Zenona Stefanowicz + Krystynę i Ryszarda Chmiel +Dorotę Śmietana +Barbarę Jędrzejak +Andrzeja Kopeć +Ryszarda Sikorę
 • za zmarłych: Maria Szymik, Monika Beczała, Stanisław Skiba, Małgorzata Rycąbel, Grzegorz Szymik, Piotr Dyrga, Izabela Żuk, Piotr Dreszer, Piotr Sobański, Marek Chudzikowski, Janina i Władysław Furmanek
 • Za zmarłą mamę Anielę Chwalebną oraz zmarłych z rodziny Chwalebny, Suchodolski i Kuczaj
 • Za zmarłą babcię Rozalię Adamską i dziadka Stefana Adamskich, za zmarłą babcię Władysławę Drogoń i dziadka Kazimierza Drogoń oraz wszystkich zmarłych z rodzin Adamski oraz Drogoń.
 • Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Andrzeja ,Franciszka i Marię Brol, Jadwigę i Jana Wachowiak, Stefanię Siewior, Jana Wachowiak, Andrzeja Stelmach oraz wszystkich zmarłych z rodziny.
 • Za zmarłych rodziców Helenę i Alojzego Loska, Emilię i Stanisława Górowskich oraz bliskich z rodzin Loska i Górowski a także za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Za zmarłych + Zbigniewa, Aleksandrę i Piotra Maleszyk +Katarzynę, Alojzego i Teodora Uszok +Joannę i Franciszka Janik + Marzannę Rędzio +Janinę Szczepanik +Gabrielę Rzepka +Marka Kuderemskiego
 • Za zmarłych rodziców: Gertrudę i Franciszka KROKER oraz zmarłych teściów: Marię i Stanisława ŁUKAWIECKICH, a także zmarłych dziadków z obu stron. Za zmarłych z rodzin: KROKER, KUCHTA, OCHOT i ŁUKAWIECKI.
 • Bożemu Miłosierdziu powierzamy zmarłych: Wandę Włodarczyk, Irenę i Tomasza Fabryczny, Wacława i Władysławę Włodarczyk, zmarłych z rodzin Fabryczny i Włodarczyk
 • Za zmarłych z rodziny Mielnik oraz Kacprzak.
 • Za + Elżbietę i Leona Malcherek, + Marie i Floriana Malcherek, + Ernestynę Rudzka, + Wiktora Herok, + Czesława Masłowskiego, + Czesława i Genowefę Michalskich.


 • ODCZYTANO w czasie różańca 6.11:
 • intencja: Irena Mróz, Rozalia Zych, Tadeusz Zych, Zdzisław Zych, Jan Mróz, Wacław Bednarski, Zofia Bednarska, Władysław Zalesiński, Zofia Zalesińska, Elżbieta Dziedzic, Jolanta Francuz, Cecylia Fedelińska, Małgorzata Trzebiatowska.
 • Proszę o modlitwę za Reginę, Janka, Antoniego Wilczyńskich, Joannę i Stanisława Podeszwa, zmarłych z rodziny Partyka, Chrobok i Turczyn.
 • Za zmarłych z rodzin: Kanicki, Mielnik, Pawlas, Niewiadomski, Labus, Świerc, Kopyciok, Sikora, Kacprzak.
 • W intencji Jan Kulpita , Jolanta Dudek ; Konstanty Piński , Helena Szwajcok, Natalia i Tadeusz Kulpita , Stanisława i Stanisław Jarzyna , Ryszard Klawinski
 • Za zmarłych z rodzin Gmyrek i Kulus
 • Bożemu miłosierdziu powierzam zmarłych rodziców++MARIĘ JANA ZEMŁE siostrę MARIĘ brata WŁADYSŁAWA I EUGENISZA bratową ZOFIĘ siostrzenice ANNĘ ĄLICJĘ, KRYSTYNĘ, BARBARE siostrzeńca BOGDANA .ZA zmarłych rodziców ++JADWIGĘ, ALOJZEGO WRONA ++JANINĘ WŁADYSŁAWA WOJTOŃ ,STANISŁAWA ,ADAMA SIEROŃ .ZA zmarłych ++sąsiadów JANINĘ ,ANNĘ ,TADEUSZA oraz za wszystkie DUSZE w czyścu cierpiące
 • Za zmarłych z rodzin Anderko, Rybarczyk, Hołojda, Bilewicz.
 • Za + Henryka Bieroński, jego rodziców i teściów oraz pokrewieństwo z obu stron Za ++ Erwina i Gertrudę Wójcik i pokrewieństwo z obu stron Za ++ z rodzin Pomocy, Wieczorek.
 • Za ++ krewnych i spowinowaconych z rodzin Bekierów, Surmaczów, Osmanów, Tomalów. Za ++ rodziców chrzestnych: Halinę i Ryszarda. Za ++ przyjaciół i znajomych Iwony i Adama. 
 • Za zmarłych rodziców Krystynę i Stanisława Mikiciuk a także dziadków i babcie oraz pozostałych członków rodziny z obu stron.
 • Za zmarłych rodziców Romana, Eugenię Homlak ,dziadków i babcie oraz pokrewieństwo z obu stron. Brata Bogdana, szwagra Jerzego Kubicę, Dorotę Grzesica. Dusze w czyśćcu cierpiące. • ODCZYTANO w czasie różańca 5.11:
 • Za zmarłych z rodzin: Olendzki, Kozioł, Ulita, Czapkowicz, Klaja.
 • Piotr Boruta, Stanisław Boruta, Katarzyna I Michał Boruta, Józefa Boruta, Cecylia I Bolesław Pardy, Helena I Władysław Onyszko, Jan I Helena Pelcowie, Władysław Pelc, Bogusława I Gustaw Fudali, Piotr Miklasz , Stanisława I Jan Gralowie, Jan Strawa , Zofia I Stefan Górscy, Magdalena Bartoszek, Grzegorz Wojtak, Maciej Mazurkiewicz , Alicja Korabecny, Wojciech Jarosz , Józef Siekaniec , Franciszka I Franciszek Szajny , Paulina Załucka
 • Za ++rodziców Jana i Stefanię ++siostry Alinę i Jadwigę Marciniak oraz ++teścia Ryszarda Mendera. Otoczmy modlitwą dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Za zmarłych Lucjana i Jana Szpecińskich, Genowefę i Mieczysława Sadawa, Magdalenę i Pawła Nowaków, Monikę i Edwarda Bareła.
 • Za ++ Józefa i Kunegundę Kontny, ++ z rodzin Kontny, Węgrzyk, Nycz i Krasoń.
 • Za zmarłych rodziców Józefę i Ludwika Lisińskich, Czesławę i Henryka Korpet oraz Marię Wawrzynek.
 • Za zmarłych Rodziców: Józefę i Henryka Rybka, Marię i Józefa Koenig. Dziadków i babcie oraz pokrewieństwo z obu stron. Chrzestnych: Marię Sekuła, Marię Gardziejewską, Mariana Kulpę. Zmarłych z rodzin: Rybka, Koenig, Błazusiak, Pilorz. Szwagra Eugeniusza Konopka. Kolegów : Andrzeja Wesołka, Marka Sikorskiego. Zmarłych sąsiadów, kapłanów, siostry zakonne, zakonników. Dusze w czyśćcu cierpiące. 
 • Za ++ z rodzin Obarewicz i Pudołek.
 • Za zmarłego brata Tomasza Lenarczyk.
 • Bożemu miłosierdziu powierzamy zmarłych: Ewę BRZEGOWY, Wandę i Jana BORYCKICH, Marka BRZEGOWY, Katarzynę BRZEGOWY, Emilię i Michała BRZEGOWY, Tadeusza BRZEGOWY, Janinę BRZEGOWY, Zdzisława KLUBIŃSKIEGO, Katarzynę i Józefa BĘBEN, Wacławę i Antoniego MALINOWSKICH, Stanisława i Wandę MALINOWSKICH, Jerzego DUDĘ, Stefana i Zofię MICHALCZYK.
 • Za + Grzegorz Knapik za ++ Hieronima i Łucję Knapik za ++ Anne i Leonarda Krenczyk i za ++ z obu stron i za duszę w czyśćcu cierpiące prosząc o łaskę nieba.
 • Za zmarłych Jana, Marię, Stanisława, Piotra Staś, + z rodzin Kubaszczyk i Matwiejczyk.
 • Za zmarłych rodziców Helenę i Kazimierza Błaszczyk i Jana Kieras oraz zmarłych z rodzin Błaszczyk, Kieras, Moisa, Leski, Piła, Piela, Kolb. • ODCZYTANO w czasie różańca 2.11:
 • Za ++ rodziców - Mariana i Hannę Wieczorek, Teodora i Marię Wrona, za ++ rodzeństwo - Andrzeja , Wojciecha i Wandę Wieczorków, Józefa Wrona, za ++ z rodziny Wieczorek, za ++ babcie i dziadków z obu stron, za ++ przyjaciół
 • Za zmarłych ; Joannę i Ryszarda Bilińskich oraz Stanisławę, Tadeusza i Kazimierza.
 • Za zmarłych: Józefa Lisa i jego wnuka Adrianka, Zofię i Jana Lisów, Antoninę i Stanisława Wajdów, Marię, Teofila, Mieczysława i Józefa Wajda oraz Edwarda, Tadeusza i Stanisława Lis.
 • Za zmarłych rodziców Janina i Jan Ferenc, Teresa i Ryszard Szyłański
 • Za ++ rodziców Józefa i Martę Szojda Mariana i Genowefę Perchel
 • Za ++ z rodzin Szojda Rzepka Perchel i Pocheć
 • Za zmarłych mamę Annę Pryka, dziadków Wiktorię i Marcina, wujków Henryka, Jana, Jurka, Antosia, Kazika, kuzynów Grzesia i Krzysztofa oraz zmarłych z rodzin Seidel, Kożuch, Błąkała, Gumiński, Guzy, Moćkowscy, Piskorz, Raudzis, Lysko.
 • Intencja: +Barbary Loska rodziców Małgorzaty i Ludwika teściów Anieli i Szczepana; +Danuty Wiśniewskiej +Bogumiły i Zdzisława Gajcy +Jana Gliwa + Kazimierza Błaszczyka.
 • Bożemu miłosierdziu powierzam zmarłych: siostrę Irenę Sawczyk, rodziców Mariannę i Ignacego Lisik oraz dziadków Franciszkę i Feliksa Stanisławskich.
 • Za zmarłych rodziców Bożenę i Szczepana Kluska oraz zmarłych dziadków Stefanie i Józefa Lewińskich.
 • Za zmarłych rodziców Barbarę i Grzegorza Czempas, teściów Lidię i Teodora Gołka oraz siostrę Marię Czempas.
 • Za zmarłych z rodzin Błaszczyk, Kołodziejczyk oraz Stanclik i Drobiec.
 • Za zmarłych rodziców Czesławę i Mariana Walkiewicz oraz Agnieszkę i Edmunda Kierakowicz.
 • Za śp Tadeusza Rzemieniuk i zmarłych z rodziny za śp Czesława Kondratowicza i zmarłych z rodziny za śp Zofię i Romana Biłek za śp Jolantę Klamerus-Sroka za zmarłych chrzestnych rodziców Danielę Kondrat i Krzysztofa Malinowskiego.
 • Za zmarłą Annę Mynarską-Kręzel.
 • Za zmarłych kolegów szkolnych: Bogdana Sądaja, Marka Brylińskiego i Leona Nawrata.
 • Za zmarłych Sąsiadów i Znajomych z ul.Topolowej w Zabrzu.
 • Za zmarłą Siostrę Celinę (Elżbietankę), Janinę Adamowicz, zmarłego Jana Urbaniaka.
 • Bożemu miłosierdziu powierzamy zmarłych z rodzin: DRĄŻKIEWICZ, GAZDA, PRZYBYSZ, ŻUKOWSKI.
 • Bożemu miłosierdziu powierzamy zmarłych z rodzin: ANDRYCZ, BOEMISCH, CZOMBARA, STEGMAIER, ŚLIWINSKI, WERKER, WOŹNY.
 • Za zmarłych z rodzin Kozłowskich, Szepielak, Gieżów i Strzeleckich, Pipów oraz Goldewicz.
 • Za + z rodzin Wróbel i Hryniewicki.
 • Za zmarłych rodziców Stanisława i Adama Blada Stefanie Władysława Wareckich dziadków z obu stron Aleksandra Tabisz i rodziny Kokoszko.
 • Za zmarła mamę Stefanię Chwalczyk, dziadków Wiktorię i Józefa Chwalczyk, Marię Kawa oraz zmarłych z rodziny.

© Copyright 2022 - Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Tychach