"wypominki"

czyli intencje do wspólnotowej modlitwy za zmarłych
(w czasie różańca w dniach od 2 do 8. listopada: 17.30 w tygodniu, 16.00 w niedzielę) 

modlimy się za...

uwaga: wypominki nie pojawiają się poniżej automatycznie po wysłaniu, prosimy o nieco cierpliwości

 • Za zmarłych: Eugeniusza Lipińskiego oraz zmarłych z rodziny; Jana i Janinę Węgier oraz zmarłych z rodziny; Małgorzatę i Henryka Karwat oraz zmarłych z rodziny i wszystkie dusze w czyścu cierpiące.
 • Za zmarłego męża Mariana Cyba oraz teściów Helenę i Dominika Cyba, rodziców Julię i Ludwika Latocha, brata Romana Latocha i Jego żonę Halinę, bratową Marię.
 • Za duszę zmarłego taty Stefana.

     Poniższe odczytane zostały w czasie różańca 4.11 (czwartek)

 • Za ++ rodziców Marię i Jana Zemła + syna Eugeniusza i żonę Zofię ++ syna Władysława.
 • Za ++ rodziców Jadwigę i Alojzego Wrona. Za ++ Marię i Stanisława Sieroń, + syna Adama,  ++ Stanisława Warzecha.  Za ++ wnuki Elżbietę Alicję, Barbarę, Krystynę, Magdalenę i wnuka Bogdana +Annę Gierlach oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Za zmarłego męża Andrzeja Olendzkiego, rodziców Stanisławe i Stefana Kozioł, teściów Janinę i Stanisława Olendzkich, szwagra Stanisława Ulitę, oraz zmarłych z rodzin Olendzki, Kozioł, Ulita i Czapkowicz.
 • Za ++ Marzannę, Zdzisławę i Stanisława Rędzio, + Gabrielę Rzepka.
 • Polecani zmarli: Irena Mróz, Jan Mróz, Rozalia Zych, Tadeusz Zych, Zdzisław Zych, Stanisław Zych, Wacław Bednarski, Zofia Bednarska, Władysław Zalesiński, Zofia Zalesińska, Elżbieta Dziedzic, Jolanta Francuz, Małgorzata Trzebiatowska, Mieczysław Jedynak, Maria Jedynak, córka Maria Jedynak, Władysław Jedynak, Aniela Jedynak, Danuta Jedynak, Adela Boroń.
 • Za ++ Stefanię i Józefa Ciura, Janinę i Michała Szczurowskich.
 • W intencji zmarłych z rodzin Dusza, Szyma, Morawiec, Błasiak, Smolarek, Myszor i Rembowieckich.
 • Za zmarłą Barbarę Loska rodziców Małgorzatę i Ludwika Loska teściów Aniele i Szczepana Grzesik, zmarłą Danutę Wiśniewską.
 • Za zmarłych z rodzin Loska, Białoń i Grzesik.
 • Za zmarłych Helenę i Gotfryda Botor oraz Helenę Bystrą.
 • Za ++ rodziców Józefa i Martę Szojda, za ++ Mariana i Genowefę Perchel, za ++ z rodzin Szojda Rzepka Perchel i Pocheć.
 • Za ++ Czesławę i Mariana Walkiewicz, Agnieszkę i Edmunda Kierakowicz oraz zmarłych z rodziny.
 • Za + brata Tomasza Lenarczyk.
 • Za ++ Józefa i Kunegundę Kontny, zmarłych z rodzin Kontny, Węgrzyk, Nycz i Krasoń.
 • Za ++ Marię, Witolda i ich rodziców, za ++ z rodzin Bekier, Surmacz, Osman, za ++ rodziców chrzestnych. Za ++ znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Za ++ Jana, Reginę, Antoniego Wilczyńskich, Joannę i Stanisława Podeszwa oraz zmarłych z rodziny Partyka. 
 • Za zmarłych Zofię i Ignacego Szostak.
 • Za ++ rodziców Janinę i Mariana Wira oraz Ewę Wira.
 • Za ++ Czesława i Tadeusza Staweckich oraz ich rodziców, ++ Jana i Karola Koch i dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Za ++ Zofię Kuźnik, Marię i Wiktora Kuźnika, Franciszkę Frydrych, Za ++ Krzysztofa Matysika, Hildegardę Matysik, Helenę Michalską.
 • Za ++ Marię Kocoń, Józefa Kozubka.
 • Za ++Dariusza Jungowskiego, Grażynę Jungowską, Sławomira Jungowskiego, Amandę Jungowską, Stanisława Jungowskiego, Władysławę Gamrat, Teofila Gamrat, Gertrudę Olejnik, Jerzego Olejnik, Władysławę Seremet, Tadeusza Seremet.
 • Za + Antoniego Drabik, jego ++ rodziców Stefanię i Teodora oraz za ++ z rodzin Drabik i Pisarzowski.
 • Za ++ rodziców Monikę i Ryszarda Liszka oraz ich syna Henryka i za ++ z rodzin Seweryn Liszka Palasz. 
 • Za + koleżankę Agnieszkę Winter-Czapnik, za + chrzestną Irenę Obacz, za + chrzestnego Henryka Liszka i dusze w czyśćcu cierpiące
 • Za + mamę Stanisławę Dudka, ++ z rodzin: Zdrojewskich, Wolińskich, Kaczmarczyk, Dudka, za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Za ++ Janinę i Jana Ferenc, za + Ryszarda Szyłańskiego.
 • Za ++ Mariannę Woźniak, Jarosława Lubińskiego, Artura Nowrotek.


     Poniższe odczytane zostały w czasie różańca 2.11 (wtorek)

 • Za + Andrzeja Grzywacza, Genowefę i Józefa Ptak, Wiktorię i Antoniego Potocznych, Helenę i Józefa Ptak, ++ Józefa, Edwarda, Krystynę i Władysława Owczarz Za wszystkich ++ z rodzin: Grzywacz, Ptak, Owczarz, Potoczny.
 • Za ++ Rodziców Marię i Jana Staś, ++ braci Piotra i Stanisława oraz za zmarłych z rodzin Staś, Matwiejczyk, Kubaszczyk.
 • Za ++ Danutę, Stanisława, Tadeusza i Jolantę Gazda oraz wszystkich zmarłych z rodzin Drążkiewicz i Gazda.
 • Za ++ rodziców Lidię i Wacława Andrycz, ciotkę Janinę, bratową Hannę oraz dziadków i krewnych z obu stron
 • Za + Zygmunta Przybysz oraz zmarłych z rodziny Przybysz
 • Za ++ Janinę Adamowicz, Annę Ciołkównę, Krystynę Spausta, Krystynę Zielosko, Siostrę Celinę Elżbietankę, Lucynę Frąckiewicz, Klarę Durys, Honoratę Żukowską, Gianniego Bernazza, Witolda Terechowicz, Adama Broszkiewicz, Andrzeja Ropelskiego, Antoniego Słupika, Helenę i Adolfa Stegmaier, sąsiadów, kolegów i dusze w czyśćcu cierpiące
 • Za ++ z rodzin: Kanicki, Pawlas, Sikora, Niewiadomski, Świerc.
 • Za + Marzenę Rędzio.
 • Za ++ Dorotę Śmietanę, Barbarę Jędrzejak, Jerzego Lipinę, Eleonorę Judge, Ryszarda Sikorę.
 • Za zmarłych ++ Zbigniewa i Aleksandrę Maleszyk ++ Joannę i Franciszka Janik, ++ Katarzynę, Alojzego i Teodora Uszok, + Walerię Jaśkiewicz, + Janinę Szczepanik, + Marka Kuderemskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.
 • O radość nieba dla ++ Rodziców Stanisławy i Eugeniusza Dudka, ++ Dziadków z obu stron, ++ z rodzin Dudka, Wolińskich, Stempak, Zdrojewskich, Madeja, Szczepaniak, Kaczmarczyk.
 • Za + Władysławę i Kazimierza Drogoń, za + Rozalię i Stefana Adamskich oraz za wszystkich zmarłych z rodzin Drogoń i Adamski.
 • Za ++ Józefa Lisa i jego wnuka Adrianka, jego ++ rodziców Zofię i Jana oraz ++ teściów Antoninę i Stanisława, a także ++ braci i szwagrów.
 • Za ++ Joannę i Ryszarda Bilińskich.
 • Za + Tadeusza Rzemieniuka i zmarłych z rodziny. Za + Czesława Kondratowicza i zmarłych z rodziny. Za ++ Danielę Kondrat i Jolantę Klamerus-Sroka. Za ++ z rodziny Gontarz i Bodys.
 • Za zmarłych rodziców Józefę i Henryka Rybka, Marię i Józefa Koenig, ++ babcie, dziadków oraz pokrewieństwo z obu stron, + szwagra Eugieniusza Konopka, ++ rodziców chrzestnych Marię Gardziejwską, Marię Sekuła, Mariana Kulpę. Zmarłych z rodzin: RYBKA, KOENIG, BŁAZUSIAK, PILORZ. Zmarłych kolegów z pracy Marka i Andrzeja. Sąsiadów, znajomych, siostry zakonne, kapłanów, zakonników. Dusze w czyśćcu cierpiące.
 • Za ++ rodziców Stefanię i Jana Marciniak, siostry ++ Alinę i Jadwigę, +szwagra Ryszarda Celej oraz + teścia Ryszarda Mendera.
 • Polecamy Panu dusze ś.p. Jana Grońskiego, żony Bronisławy, Stanisława Grońskiego, żony Heleny, Janiny Grońskiej, Antoniego Grońskiego, żony Andzi, Franciszka Stanek, żony Marii, Rozalii Florek, Franciszka Kowalczyk, żony Zofii, Marii Kowalczyk, Anny Groń, Franciszka Olejarz, Lilien Letern, Adama Kostyra, Melanii Czagan, Franciszka Suslik, Anny Dalewskiej, Jana Kowalczyka, Józefa Kowalczyka, Czesława Zapart.
 • Za ++ Józefa i Aniele Durkalec, Augustyna, Tadeusza i Annę Koska, Irenę Lukasek, Walentego i Barbarę Szopa, Walentego i Helenę Morkisz, Marię Sekuła.
 • Za ++ rodziców Alojzego, Helenę Loska i Stanisława, Emilię Górowskich.
 • Za ++ rodziców Stanisławę i Adama Blada, Stefanię i Władysława Wareckich oraz dziadków z obu stron
 • Za ++ Michalina Petka i zmarłych rodziców z obu stron.
 • Za ++ rodziców Barbarę i Grzegorza Czempas, + Siostrę Marię Czempas oraz + teściów Lidię i Teodora Gołka.
 • Za ++ z rodzin Pacek, Białkiewicz, + ks. Stanisława Packa, za ++ przyjaciół i pacjentów.
 • Za ++ Lucjana i Jana Szczecińskich, za + Genowefe i Mieczysława Sadawa, za + Magdalenę i Pawła Nowak.
 • Za + męża i ojca Grzegorza Knapik, za ++ Lucje i Hieronima Knapik , za ++ Anne i Leonarda Krenczyk , za + ciocie Wiesławę Knapik , Stefanie Włosek , oraz za ++ z rodziny Knapik , Paleczny , Krenczyk, Bielas, Pieczka i Włosek prosząc dla zmarłych o łaskę nieba i o Miłosierdzie Boże.
 • Za + Henryka Bierońskiego, za ++ Erwina i Gertrudę Wójcik, za ++ z rodzin Wieczorek, Pinocy, Bieroński.
 • Za zmarłych z rodzin : Błaszczyk, Kieras, Moisa, Leski, Piła, Piela i Kolb.
 • Za zmarłych z rodzin: Błaszczyk, Kołodziejczyk, Drobiec i Stanclik.

© Copyright 2022 - Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Tychach