posługa wobec chorych i starszych

Sakrament chorych

służy umocnieniu człowieka do walki z chorobą. Udzielamy go zasadniczo w domach chorych parafian - czy to na wezwanie, czy to w trakcie comiesięcznych wizyt. Chorych odwiedzamy z posługą sakramentalną w I soboty miesiąca po porannej mszy św. (od ok. 8.15). 

Komunia święta chorym i starszym

zanoszona jest przez księży w czasie comiesięcznej wizyty (I soboty miesiąca) oraz co niedzielę przez nadzwyczajnych szafarzy komunii św. 

Chorych i starszych można zgłaszać

w zakrystii, kancelarii lub drogą elektroniczną (por. kontakt) - najlepiej na kilka dni przed sobotą lub niedzielą. 
W przypadkach pilnych (nagłe pogorszenie stanu zdrowia) prosimy o zadzwonienie na numer telefonu komórkowego proboszcza lub wikariusza.

© Copyright 2022 - Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Tychach