wsparcie

szybka darowizna (obsługuje BLIK)

Parafia św. Maksymiliana w Tychach utrzymuje się wyłącznie z ofiarności parafian i gości. Nie mamy żadnych przychodów z działalności gospodarczej (jak np. wynajem nieruchomości, usługi cmentarne itd.). Wszystko zatem - od ogrzewania poprzez utrzymanie duchownych, remonty itd., aż po wydatki związane z duszpasterstwem i liturgią (np. wino i komunikanty do mszy) finansować możemy wyłącznie dzięki Waszej ofiarności.
Parafia nie jest zadłużona, jednak nie dysponuje też znacznymi oszczędnościami.

w kancelarii istnieje możliwość bezgotówkowego przekazywania ofiar na rzecz parafii

terminal finansowany jest przez fundację "Polska Bezgotówkowa"; obsługuje większość kart płatniczych, także płatności zbliżeniowe; osoba pragnąca złożyć ofiarę sama wprowadza kwotę, jaką chce przekazać

ogłoszenia i komunikaty

trwające prace:

Rozpoczęły się prace renowacyjne przy naszym kościele: obejmą usunięcie rozszczelnionego impregnatu z ok. 200 metrów betonowych rynien wokół kościelnego dachu, ponowną impregnację oraz założenie metalowych rynien wewnątrz betonowych, skucie i uzupełnienie ubytków tynku oraz malowanie. Ponadto cieknący dach na dzwonnicy zostanie wymieniony na miedziany (jak na kościele). Prace potrwają najprawdopodobniej do końca listopada.

zakończone prace lub inwestycjewrzesień 2022
rozpoczęcie renowacji rynien na kościele
lipiec 2022
nowa kuchnia w salkach (na potrzeby imprez rodzinnych); odświeżenie mieszkania wikariusza
marzec 2022
rozruch instalacji fotowoltaicznej
luty 2022
instalacja fotowoltaiki
grudzień 2021
renowacja siłowni - będą w niej trenować tyscy Falconsi
wrzesień 2021
wymiana podłogi i malowanie salki Legionu Maryi, montaż nowych lamp przy bocznych wejściach do kościoła
odświeżenie wystroju salki dla oazy (malowanie, meble)
czerwiec 2021
tabernakulum do oratorium (będziemy prosić o erygowanie kaplicy domowej...)
listopad 2020
montaż nowych konfesjonałów, dostarczenie pulpitu do miejsca przewodniczenia, ołtarza i pulpitu do oratorium (niecałe 48 000 zł)
październik 2020
- montaż rolet w oknach salek (zaciemnienie umożliwia wykorzystanie multimediów w ciągu dnia - ponad 7 000 zł)
czerwiec 2020
- zakończenie remontu dachu nad salkami (ponad 60 000 zł)
maj 2020: 
- malowanie i wymiana oświetlenia kaplicy w kościele, salki ministranckiej, zakrystii;
kwiecień 2020:
- zakup rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego;
- zakup zestawu nagłośnienia przenośnego;
luty 2020:
- zakup stołów i zastawy do salek (na uroczystości rodzinne);

jak mogę pomóc?

 • Prosimy najpierw o wsparcie duchowe w postaci modlitwy za parafian (nawzajem za siebie), postu, ofiarowania cierpienia, wysiłku związanego z pokonywaniem trudności itd. Wszystko to można zagospodarować wstawienniczo.
 • Wsparcie finansowe jest niezbędne dla funkcjonowania parafii. Jego podstawową formą są ofiary składane w czasie niedzielnej mszy św. (tzw. kolekta), datki składane w czasie procesji ofiarniczej w trakcie Eucharystii oraz ofiary składane przy okazji zamawiania intencji mszy i przy sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów (dzielone między kasę parafialną a wynagrodzenie księży). Mało wykorzystywaną formą są wpłaty na konto parafii - darowizny na cele kultu religijnego, które można odpisać od dochodu. 
  Numer konta: 50 1240 1330 1111 0010 8857 0034
 • Wsparcie rzeczowe - parafii można przekazywać przedmioty, sprzęty itd. - np. elementy wyposażenia do salek - prosimu jednak by tego typu działania najpierw uzgadniać z duszpasterzami. Dzięki mediom społecznościowym możliwe jest też wymienianie się rzeczami między parafianami (por. grupa parafialna na FB).
 • Wolontariat - wsparcie wspólnoty parafialnej przez konkretne działania - od gospodarczych (jak np. zrzucanie węgla do piwnicy czy mycie kościoła), poprzez wymiar charytatywny (Parafialny Zespół Caritas), aż po formacyjne (animacja grup, posługa w liturgii).

na konto zamiast do koszyczka?

 • Jakkolwiek tradycyjny sposób przekazywania wsparcia finansowego - do koszyczka - ma ten plus, że dobrze wyraża ofiarę wierzącego z Ofiarą Chrystusa w czasie Eucharystii, warto rozważyć, czy nie przekazywać wsparcia parafii za pomocą przelewu - darowizny na cele kultu religijnego. Ma to kilka zalet:
 • nie trzeba pamiętać o noszeniu drobnych do kościoła;
 • można złożyć stałe zlecenie na przelew określonej kwoty - wtedy w ogóle o sprawie nie trzeba pamiętać...;
 • kwotę przelewaną jako darowizna "na cele kultu religijnego" można przy składaniu PIT odliczyć od dochodu (na podstawie potwierdzenia przelewu, bez żadnych dodatkowych dokumentów poza PIT-O) do wysokości 6% dochodu. Rozwiązanie to zalecamy zwłaszcza osobom, które na rzecz parafii przekazują większe kwoty (regularnie lub jednorazowo). Więcej na temat odliczenia tutaj.
 • duszpasterze mają sygnał, że pewna kwota w dochodach parafii jest stała, nie podlega wahaniom sezonowym itd., co ułatwia planowanie wydatków; 
 • własną parafię wspiera się pomimo wyjazdów na weekendy, wakacje itd. - wtedy, gdy ze względu na losowe okoliczności jest się na Eucharystii w inne parafii.

na co wydajemy stale?

nr konta parafii: 50 1240 1330 1111 0010 8857 0034

cele charytatywne

Wydatki parafii na te cele raczej nie są wielkie, ale dobrze byłoby tę sytuację zmienić... Przy okazji kolędy spróbujemy zrobić rzetelne rozeznanie potrzeb w parafii.
[UWAGA: darowizna na cele charytatywne nie jest odpisywalna od dochodu jak wyżej opisano]

utrzymanie kościoła, probostwa i salek

To największa część wydatków parafii. Za opał płaciliśmy do 2021 ponad 32 000 zł. na sezon. Za wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci itd. płacimy ok. 300 zł miesięcznie. Prąd na szczęście mamy własny.

wydatki związane z duszpasterstwem i liturgią

Od komunikantów począwszy, poprzez dekoracje kwiatowe, na materiałach dla grup formacyjnych skończywszy. Od czasu do czasu trzeba też np. oddać do czyszczenia ornaty itd.

utrzymanie duchownych

Proboszcz i rezydent utrzymują się z ofiar związanych z sakramentami i z pracy w podmiotach zewnętrznych (Fundacji Świętego Józefa, uczelnie).

amortyzacja budynków i sprzętów

Niestety wszystko się zużywa. Pewną kwotę powinniśmy regularnie odkładać na poczet przyszłych większych remontów, wymianę wyposażenia salek itd.

co mamy do zrobienia?

nr konta parafii: 50 1240 1330 1111 0010 8857 0034

prace konserwacyjne rynn na kościele

prace już się rozpoczęły

unowocześnienie ogrzewania

chodzi o wykorzystanie nadwyżek prądu z instalacji fotowoltaicznej

doposażenie salek

W najbliższym czasie w pomieszczeniu "biblioteki" chcemy uruchomić projekt "herbatka pod lasem", czyli kawiarenkę...

jak wynagradzani są księża?

Parafialne wynagrodzenie proboszcza i wikariusza pochodzi głównie z ofiar związanych z celebracją mszy św. Wylicza się je w archidiecezji katowickiej wg zasad pamiętających czasy, gdy Górny Śląsk przynależał do diecezji wrocławskiej.
I tak ofiara w wysokości na przykład 50 zł. trafia w trzech ósmych (czyli 18,75 zł.) do kasy parafii, zaś pięć ósmych (31,25 zł.) do wynagrodzenia księdza, który daną mszę odprawił (przy 100 zł. => 37,50 i 62,50 itd.). 
Zatem jeśli ofiary wynosiłyby do każdej mszy 50 zł., to w miesiącu o 30 dniach do kasy parafii trafiałoby 562,50 zł., zaś 937,50 stanowiłoby wynagrodzenie księdza.
[Jeśli odprawiamy dwie msze w ciągu dnia, ofiara z drugiej w ogóle nie jest przeznaczona dla księdza, lecz dzielona jest następująco: ofiara 50 zł. => 18,75 zł. (3/8) do kasy parafialnej, 31,25 (5/8) do kasy archidiecezji]
To, co składane jest do koszyczka (kolekta, procesja na ofiarowanie), skarbon itd. nie jest w ogóle przeznaczone na wynagrodzenie księży.

Do tego dochodzą ofiary związane z innymi sakramentami i sakramentaliami (chrzest, pogrzeb, ślub) dzielone w nieco inny sposób: 1/5 idzie do kasy parafialnej, reszta na wynagrodzenie księży (z zachowaniem zasady wynagrodzenia z 1 ofiary w ciągu dnia).

Z tak obliczonej sumy odprowadzamy:
- zryczałtowany podatek dochodowy (wyznaczany przez Urząd Skarbowy proporcjonalnie do wielkości parafii);
- składki ZUS itd.;
- 400 zł. miesięcznie do kasy parafialnej na jedzenie;
- liczone miesięcznie składki diecezjalne:
(1) na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 20 zł;
(2) na wsparcie misjonarzy 30 zł.;
(3) na Kapłańską Pomoc Bratnią (wsparcie księży emerytów) 300 zł.
- liczona rocznie składka na Fundację św. Józefa (wsparcie ofiar nadużyć seksualnych duchownych): 150 zł.

Ponadto osiągamy dochody z umów o pracę rozliczane i opodatkowane na zwykłych zasadach:
- ks. Grzegorz (proboszcz) pracuje na pół etatu w Zarządzie Fundacji św. Józefa Konferencji Episkopatu Polski i ma niewielkie dochody z praw autorskich od sprzedanych przez wydawców książek;
- ks. Łukasz (rezydent) pracuje na pełnym etacie w Uniwersytecie Śląskim.

Regulamin przekazywania darowizn on-line 

1. Środki przekazywane przez niniejszą stronę służą do celów statutowych Rzymskokatolickiej Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tychach (w tym mogą być wykorzystywane do wsparcia innych osób prawnych lub fizycznych zgodnie z normami polskiego prawa i prawa Kościoła Rzymskokatolickiego).

2. Darowizna może być przekazana przez pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawnę lub jednostkę organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej: darczyńcę).

3. Administratorem danych darczyńcy podawanych w ramach procesu płatności on line jest: Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Mariii Kolbego w Tychach (43-100 Tychy, Plac Zbawiciela 1, REGON: 040088110, NIP: 6462447187). Dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania darowizny oraz do kontaktu z darczyńcami po jej dokonaniu. Parafia nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
Dane podawane podczas realizacji transakcji on-line są przetwarzane przez podmiot obsługujący system płatności: CashBill S.A. (ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice). Dane te służą identyfikacji płatności w systemach rozliczeniowych oraz rozpatrywaniu zgłoszeń i reklamacji.

4. Pytania, zgłoszenia bądź reklamacje dotyczące darowizn online mogą być składane poprzez zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie: http://mkolbe.pl/index.html#content1-24

5. W sprawach tutaj nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa państwowego i kościelnego.

© Copyright 2022 - Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Tychach