wsparcie

Parafia św. Maksymiliana w Tychach utrzymuje się wyłącznie z ofiarności parafian i gości. Nie mamy żadnych przychodów z działalności gospodarczej (jak np. wynajem nieruchomości, usługi cmentarne itd.). Wszystko zatem - od ogrzewania poprzez utrzymanie duchownych, remonty itd., aż po wydatki związane z duszpasterstwem i liturgią (np. wino i komunikanty do mszy) finansować możemy wyłącznie dzięki Waszej ofiarności.
Parafia nie jest zadłużona, jednak nie dysponuje też znacznymi oszczędnościami.

ogłoszenia i komunikaty

co z remontem dachu?

W związku z powtarzającymi się na kolędzie pytaniami o remont zadaszenia nad dojściem do salek spieszę z wyjaśnieniem. Zaplanowany przed moim przyjściem do parafii remont (kosztorys, umowa z konkretnym wykonawcą) miał zostać zrealizowany latem. Niestety firma nie była w stanie wywiązać się z terminów, wskazując kolejne - aż realizacja przed zimą stała się nierealna. Zabezpieczyliśmy zatem w sposób prowizoryczny, we własnym zakresie, miejsca przecieków. Jeśli wiosną wykonawca nadal będzie lawirować, poszukam innego.

Nie jest przewidywana żadna nowa zbiórka na pokrycie kosztów tego remontu.

Będę wdzięczny za prostowanie wszelkich plotek na ten temat (ks. Grzegorz).

powstaje nowa rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego

jak mogę pomóc?

 • Prosimy najpierw o wsparcie duchowe w postaci modlitwy za parafian (nawzajem za siebie), postu, ofiarowania cierpienia, wysiłku związanego z pokonywaniem trudności itd. Wszystko to można zagospodarować wstawienniczo.
 • Wsparcie finansowe jest niezbędne dla funkcjonowania parafii. Jego podstawową formą są ofiary składane w czasie niedzielnej mszy św. (tzw. kolekta), datki składane w czasie procesji ofiarniczej w trakcie Eucharystii oraz ofiary składane przy okazji zamawiania intencji mszy i przy sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów (dzielone między kasę parafialną a wynagrodzenie księży). Mało wykorzystywaną formą są wpłaty na konto parafii - darowizny na cele kultu religijnego, które można odpisać od dochodu. 
  Numer konta: 50 1240 1330 1111 0010 8857 0034
 • Wsparcie rzeczowe - parafii można przekazywać przedmioty, sprzęty itd. - np. elementy wyposażenia do salek - prosimu jednak by tego typu działania najpierw uzgadniać z duszpasterzami. Dzięki mediom społecznościowym możliwe jest też wymienianie się rzeczami między parafianami (por. grupa parafialna na FB).
 • Wolontariat - wsparcie wspólnoty parafialnej przez konkretne działania - od gospodarczych (jak np. zrzucanie węgla do piwnicy czy mycie kościoła), poprzez wymiar charytatywny (Parafialny Zespół Caritas), aż po formacyjne (animacja grup, posługa w liturgii).

na konto zamiast do koszyczka?

Jakkolwiek tradycyjny sposób przekazywania wsparcia finansowego - do koszyczka - ma ten plus, że dobrze wyraża ofiarę wierzącego z Ofiarą Chrystusa w czasie Eucharystii, warto rozważyć, czy nie przekazywać wsparcia parafii za pomocą przelewu - darowizny na cele kultu religijnego. Ma to kilka zalet:

 • nie trzeba pamiętać o noszeniu drobnych do kościoła;
 • można złożyć stałe zlecenie na przelew określonej kwoty - wtedy w ogóe o sprawie nie trzeba pamiętać...;
 • kwotę przelewaną jako darowizna "na cele kultu religijnego" można przy składaniu PIT odliczyć od dochodu (na podstawie potwierdzenia przelewu, bez żadnych dodatkowych dokumentów poza PIT-O) do wysokości 6% dochodu. Rozwiązanie to zalecamy zwłaszcza osobom, które na rzecz parafii przekazują większe kwoty (regularnie lub jednorazowo). Więcej na temat odliczenia tutaj.
 • duszpasterze mają sygnał, że pewna kwota w dochodach parafii jest stała, nie podlega wahaniom sezonowym itd., co ułatwia planowanie wydatków; 
 • własną parafię wspiera się pomimo wyjazdów na weekendy, wakacje itd. - wtedy, gdy ze względu na losowe okoliczności jest się na Eucharystii w inne parafii.

nr konta parafii:
50 1240 1330 1111 0010 8857 0034

przycisk prowadzi do strony, która obsługuje system PayPal i karty kredytowe
można zdefiniować comiesięczną darowiznę automatyczną

na co wydajemy stale?

nr konta parafii: 50 1240 1330 1111 0010 8857 0034

cele charytatywne

Wydatki parafii na te cele raczej nie są wielkie, ale dobrze byłoby tę sytuację zmienić... Przy okazji kolędy spróbujemy zrobić rzetelne rozeznanie potrzeb w parafii.
[UWAGA: darowizna na cele charytatywne nie jest odpisywalna od dochodu jak wyżej opisano]

utrzymanie kościoła, probostwa i salek

To największa część wydatków parafii. Za opał płacimy ponad 32 000 zł. na sezon. Za prąd, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci itd. płacimy ok. 1000 zł miesięcznie (w zimie zużycie prądu znacznie wzrasta ze względu na oświetlenie salek itd.

wydatki związane z duszpasterstwem i liturgią

Od komunikantów począwszy, poprzez dekoracje kwiatowe, na materiałach dla grup formacyjnych skończywszy. Od czasu do czasu trzeba też np. oddać do czyszczenia ornaty itd.

utrzymanie duchownych

Proboszcz i wikariusz utrzymują się z ofiar związanych z sakramentami i  z pracy na uczelni/w szkole.

amortyzacja budynków i sprzętów

Niestety wszystko się zużywa. Pewną kwotę powinniśmy regularnie odkładać na poczet przyszłych większych remontów, wymianę wyposażenia salek itd.

co mamy do zrobienia?

nr konta parafii: 50 1240 1330 1111 0010 8857 0034

remont fragmentu dachu

Sprawa pilna i w toku: przecieka część dachu nad dojściem do salek. Remont zaplanowany.

konfesjonały

Trzeba przygotować zupełnie nowe, zamknięte, z dostępem dla niepełnosprawnych i umozliwiające spowiedź osób niedosłyszących.

doposażenie salek

Część wyposażenia salek (stoliki, krzesła) jest już w nienajlepszym stanie (wieloletnie zużycie) i trzeba je sukcesywnie wymieniać.

oratorium na probostwie

Jedno z niezagospodarowanych obecnie pomieszczeń na probostwie doskonale nadaje się na oratorium/salkę do modlitwy  lub dzielenia się w małej grupie. Trzeba zrobić podłogę, odświeżyć ściany i zmienić oświetlenie.

jak wynagradzani są księża?

Parafialne wynagrodzenie proboszcza i wikariusza pochodzi głównie z ofiar związanych z celebracją mszy św. Wylicza się je w archidiecezji katowickiej wg zasad pamiętających czasy, gdy Górny Śląsk przynależał do diecezji wrocławskiej.
I tak ofiara w wysokości na przykład 50 zł. trafia w trzech ósmych (czyli 18,75 zł.) do kasy parafii, zaś pięć ósmych (31,25 zł.) do wynagrodzenia księdza, który daną mszę odprawił (przy 100 zł. => 37,50 i 62,50 itd.). 
Zatem jeśli ofiary wynosiłyby do każdej mszy 50 zł., to w miesiącu o 30 dniach do kasy parafii trafiałoby 562,50 zł., zaś 937,50 stanowiłoby wynagrodzenie księdza.
[Jeśli odprawiamy dwie msze w ciągu dnia, ofiara z drugiej w ogóle nie jest przeznaczona dla księdza, lecz dzielona jest następująco: ofiara 50 zł. => 18,75 zł. (3/8) do kasy parafialnej, 31,25 (5/8) do kasy archidiecezji]
To, co składane jest do koszyczka (kolekta, procesja na ofiarowanie), skarbon itd. nie jest w ogóle przeznaczone na wynagrodzenie księży.

Do tego dochodzą ofiary związane z innymi sakramentami i sakramentaliami (chrzest, pogrzeb, ślub) dzielone w nieco inny sposób: 1/5 idzie do kasy parafialnej, reszta na wynagrodzenie księży (z zachowaniem zasady wynagrodzenia z 1 ofiary w ciągu dnia).

Z tak obliczonej sumy odprowadzamy:
- zryczałtowany podatek dochodowy (wyznaczany przez Urząd Skarbowy proporcjonalnie do wielkości parafii);
- składki ZUS itd.;
- 300 zł. miesięcznie do kasy parafialnej na jedzenie;
- liczone miesięcznie składki diecezjalne:
(1) na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 20 zł;
(2) na wsparcie misjonarzy 30 zł.;
(3) na Kapłańską Pomoc Bratnią (wsparcie księży emerytów) 200 zł.
- liczona rocznie składka na Fundację św. Józefa (wsparcie ofiar nadużyć seksualnych duchownych): 150 zł.

Ponadto osiągamy dochody z umów o pracę rozliczane i opodatkowane na zwykłych zasadach:
- ks. Bogusław (wikariusz) pracuje na niecały etat w szkole jako nauczyciel kontraktowy;
- ks. Grzegorz (proboszcz) pracuje na pół etatu na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Śląskim i ma niewielkie dochody z praw autorskich od sprzedanych przez wydawców książek.

© Copyright 2019 - Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Tychach