pytania o wiarę

(katecheza dorosłych)

najbliższe terminy: 9. kwietnia, 14. maja, 18. czerwca

Zrozumienie tego, w co wierzymy, jest jednym z warunków zarówno owocnego przeżywania wiary, jak i - może jeszcze bardziej - jej skutecznego głoszenia. W świetle wiary musimy też rozumieć świat, w którym żyjemy, zachodzące w nim zmiany itd. temu poświęcone są spotkania z cyklu "Pytania o wiarę".

Każde spotkanie składa się z wykładu i czasu na zadawanie pytań i dyskusję - wszystko przy kawie i herbacie...

Prowadzi: ks. Grzegorz Strzelczyk

nagrania ze spotkań

1 (8.10.2019) - co to sakrament? 2 (12.11.2019) - charakter, ważność, owocność...? 3 (10.12.2019) - sakramenty inicjacji - po co chrzcimy? 4 (14.01.2020) - sakramenty inicjacji - bierzmowanie, dary i charyzmaty Ducha Świętego 5 (11.02.2020) - uzupełnienie o bierzmowaniu i Eucharystia (cz. 1) 6 (10.03.2020) - o Eucharystii (cz. 2) 7 (9.06.2020) - Jak się ma pandemia do wiary? 8 (8.09.2020) - o Eucharystii (cz. 3) 9 (6.10.2020) - o spowiedzi (cz. 1) pandemia 1 (8.06.2021) - o sakramencie małżeństwa pandemia 2 (14.09.2021) - o sakramencie małżeństwa pandemia 3 (19.10.2021) - o sakramencie święceń pandemia 4 (16.11.2021) - o spowiedzi pandemia 5 (14.12.2021) - o odpustach pandemia 6 (18.01.2022) - o podziałach chrześcijaństwa pandemia 7 (9.02.2022) - o sakramentaliach 10 (04.22) o wyznaniu wiary (1) 11 (05.22) o wyznaniu wiary (2) - Trójca 12 (06.14) o wyznaniu wiary (3) - Stwórca 13 (09.13) o wyznaniu wiary (4) - stworzenie 15 (11.09) o wyznaniu wiary (6) - stworzenie człowieka (1) 16 (12.13) o wyznaniu wiary (7) - stworzenie człowieka (2) 17 (10.01.23) o wyznaniu wiary (8) - stworzenie człowieka (3) 18 (14.02.23) o wyznaniu wiary (9) - Jezus: Mesjasz, Syn, Pan 19 (14.03.23) o wyznaniu wiary (10) - Syn współistotny Ojcu 20 (11.04.23) o wyznaniu wiary (11) - dla nas i dla naszego zbawienia 21 (9.05.23) o wyznaniu wiary (12) - stał się człowiekiem 22 (13.06.23) o wyznaniu wiary (13) - Duch Święty 23 (19.09.2023) o wyznaniu wiary (14) - zstąpienie do otchłani 24 (12.10.2023) o wyznaniu wiary (15) - zmartwychwstanie i wniebowstąpienie 25 (14.11.2023) o wyznaniu wiary (16) - wniebowstąpienie i wywyższenie Chrystusa 26 (12.12.2023) o wyznaniu wiary (17) - sąd ostateczny a sąd szczegółowy 27 (16.01.2024) o wyznaniu wiary (18) - wierzę w Kościół 28 (12.03.2024) o wyznaniu wiary (19) - jak się przywraca jedność Kościoła 29 (09.04.2024) o wyznaniu wiary (20) - co to znaczy, że wierzymy w apostolski Kościół. 30 (18.06.2024) o wyznaniu wiary (21) - oczekuję wskrzeszenia umarłych

Custom HTML Block

Click to Open Code Editor