Legion Maryi

Legion Maryi to wspólnota katolicka, działająca na całym świecie. Została założona przez sługę Bożego Franka Duffa w 1921r. w Irlandii. Jej celem jest dążenie do osobistego uświęcania jej członków, podejmowanie prac wyznaczonych przez kierownika duchowego oraz przyprowadzania jak najwięcej zagubionych owiec do Chrystusa przez Maryję.

Legion Maryi składa się z członków czynnych oraz auksyliatorów tzn. członków pomocniczych, którzy wspierają Legion przez modlitwę.

Legion Maryi w naszej parafii istnieje już od września 1990 roku. Patronuje mu Matka Boża Zbawiciela. Zebrania odbywają się raz w tygodniu, w czwartki, po Mszy św. wieczornej. Prezydium Legionu liczy obecnie 9 członków czynnych i ok. 100 auksyliatorów. Opiekunem duchowym jest ks. proboszcz. Spotkania rozpoczynają się modlitwą do Ducha św. i częścią różańca, czytaniem z Podręcznika Legionowego, celem pogłębienia wiedzy religijnej i legionowej oraz przydziałem prac dla dobra wspólnoty parafialnej i czytaniem sprawozdań z wykonanych prac. Kończą się Kateną, Alokucją i błogosławieństwem kapłana. Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa. Legioniści prowadzą w kościele Godzinę Miłosierdzia w III piątek miesiąca, są założycielami i opiekunami Róż Różańcowych Matki Bożej Fatimskiej, rozprowadzają prasę katolicką i Cudowne Medaliki, przygotowują spotkania opłatkowe, organizują pielgrzymki np. tradycyjną do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zachęcają do przyjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, biorą udział w rekolekcjach zamkniętych i organizują rekolekcje legionowe w parafii. Bolączką Legionu jest zbyt mała liczebność, dlatego serdecznie zapraszamy do przyjęcia członkostwa wszystkich, którzy kochają Maryję i przez Nią oraz z Nią chcą prowadzić siebie i innych do Chrystusa. Apel kierujemy również do młodych parafian. Wielu przed wstąpieniem do Legionu Maryi myśli, że nie da rady, że zaniedba rodzinę, że warunki do spełnienia są zbyt trudne. Tymczasem potrzeba tylko dobrej woli, bo o resztę zadba Maryja. Ona nigdy nikomu nie pozostaje dłużna, a wszystkie trudy wynagrodzi ponad nasze oczekiwania. 

© Copyright 2022 - Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Tychach