kalendarz w wersji html (wyświetlany jak wyżej):
https://outlook.live.com/owa/calendar/00000000-0000-0000-0000-000000000000/5d23538b-a37e-4865-bb71-760b9bfc6609/cid-E151448488616D7C/index.html

kalendarz w wesji ICS (do włączenia np. w telefonie komórkowym):
https://outlook.live.com/owa/calendar/00000000-0000-0000-0000-000000000000/5d23538b-a37e-4865-bb71-760b9bfc6609/cid-E151448488616D7C/calendar.ics