letnia szkoła gorącej modlitwy

czyli intensywne wprowadzenie w modlitwę medytacyjną (kontemplacyjną) 

co to takiego?

Wiele osób przeżywa głód bliskości Boga. Czasem świadomie, w postaci pragnienia modlitwy. Czasem mniej świadomie - w postaci np. zmęczenia tempem codzienności. Podstawowym sposobem na zaspokojenie tego głodu jest pogłębiona, skupiona, wyciszona modlitwa - trwanie w obecności, bliskości Pana. 

Można oczywiście samemu nauczyć się takiej modlitwy, ale użyteczna może być pomoc, polegająca na wyjaśnieniu "techniki", wskazaniu trudności, drogi do przebycia itd. Ponadto konieczna jest regularna praktyka trwania w wyciszeniu w Bożej obecności przez dłuższy czas.

Proponujemy zatem serię ośmiu wieczornych spotkań (2x4 - od poniedziałku do czwartku w dwóch kolejnych tygodniach). Każde będzie się składać z wprowadzenia (wykładu na temat modlitwy kontemplacyjnej i wstępu do modlitwy) oraz 45 minutowej modlitwy w ciszy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, po której będzie jeszcze okazja do dzielenia się doświadczeniami itd. przy herbacie...

kiedy?

Szkoła nazywa się letnią, bowiem chcemy ją zorganizować w środku lata, w czasie wakacji, w dwóch jednakowych cyklach (do wyboru):
- w dniach 6-9 i 13-16 lipca 2020 roku;
- w dniach 20-23 i 27-30 lipca 2020 roku.
Spotkania będą się zaczynać o godzinie 19.00 i kończyć ok. 21.00.

dla kogo?

Szkoła jest propozycją zwłaszcza dla młodzieży i osób czynnych zawodowo, które poszukują wyciszenia i pogłębienia życia modlitwy - zarówno dla tych, którzy przeżyli lub uczestniczą w jakiejś chrześcijańskiej formacji, jak i dla tych, którzy przeżywają trudności w wierze, poszukują swojego miejsca w świecie, Kościele i przed Bogiem.

Szkoła skierowana jest do parafian ze św. Maksymiliana w Tychach. Osoby spoza parafii będziemy przyjmować jeśli nie będzie wystarczająco dużo chętnych z parafii.

jakie tematy?

W poszczególnych dniach zajmować się będziemy następującymi tematami:
1. Bóg, przed którym stajemy i Jego stworzenie;
2. czym jest modlitwa;
3. medytacja, kontemplacja, mistyka - o co chodzi?;
4. formy modlitwy medytacyjnej;
5. milczenie w modlitwie;
6. asceza i życie modlitwy;
7. rozwój życia wewnętrznego (etapy, zasady, pomoce - np. kierownictwo duchowe);
8. medytacja i codzienność - co dalej?

kto poprowadzi?

Głównym prowadzącym będzie proboszcz, ks. Grzegorz Strzelczyk. Być może będą i goście ;)

zapisy, koszty itd.

W każdej turze przewidujemy maksymalnie 60 uczestników (minimalna grupa do uruchomienia: 20 osób).

Zapisy: parafianie do końca maja 2020 (po tym terminie dopiszemy osoby zgłoszone z innych parafii, wg kolejności zgłoszeń). Można się zgłosić przez poniższy formularz, drogą e-mail lub przez komunikatory. Por. kontakt.

Koszt uczestnictwa szkoły (materiały, kawa, dojazdy ewentualnych gości): 50 zł lub dobrowolna ofiara. Należy wpłacić środki na konto parafii: 50 1240 1330 1111 0010 8857 0034 z dopiskiem "darowizna na cele kultu religijnego - LSGM" [ewentualnie też imię i nazwisko uczestnika - jeśli inne niż wpłacającego]. Dopiero wpłata oznaczać będzie definitywną rezerwację miejsca. 
Darowizna przekazana na konto może być odliczona od dochodu (kliknij, aby uzyskać więcej informacji.

UWAGA: zapisy zamknięte - nie ma już miejsc w 2020 roku. Przepraszamy.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w "Letniej szkole gorącej modlitwy"

Wypełnienie poniższego formularza równa się zgłoszeniu chęci uczestnictwa i zgodzie na przetwarzanie danych przez Parafię św. Maksymiliana w Tychch zgodnie z obowiązującym prawem (por. klauzula niżej). Odpowiemy drogą e-mail potwierdzając zgłoszenie.

Uwaga: rezerwacja miejsca będzie w pełni skuteczna po wpłaceniu na konto parafii ofiary na pokrycie kosztów organizacji (50 zł lub dowolnie). Wpłaty można dokonać on-line korzystając z przycisku u dołu strony.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 8 Dekretu informujmy, że:1. Administratorem danych jest Parafia św. Maksymiliana Kolbe z siedzibą przy Placu Zbawiciela 1 w Tychach. 2. Inspektorem ochrony danych jest ks. Adam Sekściński (skr. poczt. 206, 40-950 Katowice). 3. Celem przetwarzania danych jest organizacja „Letniej szkoły gorącej modlitwy”, obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń po jego zakończeniu, a także podtrzymywanie więzi z uczestnikami po zakończeniu. 4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda. 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty, przy pomocy których administrator realizuje swoje cele (np. firma ubezpieczeniowa, właściciele miejsc noclegowych itp.). 6. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 7. Dane nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych. 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia i ograniczenia przetwarzania jednak w przypadkach przewidzianych prawem. 10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

ofiarę można przekazać on-line (PayPal i karty kredytowe)

© Copyright 2022 - Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Tychach