website templates

na skróty:

Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Tychach:
=> obejmuje dwa tyskie osiedla - Z (Zuzanna) i Z1 leżące na południu miasta, tuż przy lesie kobiórskim i obok Jeziora Paprocańskiego;
=> liczy ponad cztery i pół tysiąca ochrzczonych katolików;
=> ma przestronny kościół i duże zaplecze duszpasterskie;
=> należy do archidiecezji katowickiej i dekanatu Tychy Nowe.

Św. Maksymilian Kolbe - patron parafii

Maksymilian Maria Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w roku 1894. Wstąpił do zakonu franciszkanów i w roku 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. Gorliwy czciciel Matki Bożej założył stowarzyszenie "Milicja Maryi Niepokalanej" i powołał do życia wydawnictwa w Polsce i w Japonii. W roku 1941 został przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie dawał wszystkim przykład cierpliwości. Dobrowolnie przyjął śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Zginął 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem. 
(z Mszału Rzymskiego)
z lewej obraz z prezbiterium naszego kościoła

msze święte

w tygodniu: 7:30 i 18:00 oraz "szkolna" w piątek o 16.30 (kliknij) 

w niedziele:
wigilijna w sobotę o 18.00
7:30 (zwykle: ks. Bogusław)
9:30 - dla rodzin z dziećmi (zwykle: ks. Bogusław)
11:30 (zwykle ks. Grzegorz)
16:30 (zwykle ks. Grzegorz)

spowiedź

codziennie: pół godziny przed każdą mszą św.

w pierwsze czwartki miesiaca: od 17.00 i po mszy wieczornej do 19.30 lub do ostatniego penitenta

w pierwszy piątek miesiąca: dla dzieci i rodziców od 15.30 

w nagłych przypadkach: prosimy o kontakt

nabożeństwa (cykliczne)

do św. Maksymiliana: wtorek po mszy wieczornej
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa po mszy wieczornej
godzina miłosierdzia: trzeci piątek miesiąca o 15.00
nabożeństwo fatimskie: 13 dnia miesiąca (z procesją od maja do października) po mszy wieczornej
o powołania: I czwartek miesiąca po porannej mszy
do Najświętszego Serca Jezusa: I piątek po porannej mszy św.
różaniec odmawiamy codziennie przed poranną mszą (początek ok. 6.50), a w październiku o 17.30 (niedziela: 16.00)

adoracja

Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie "wystawiamy" do cichej adoracji w
każdy czwartek o 17.30

w I czwartek miesiąca po mszy wieczornej do 19.30 

modlitwa wspólnotowa

z elementami modlitwy spontanicznej: IV czwartek miesiąca po mszy wieczornej (18.45)
terminy:
2019: 24.10, 28.11 
2020: 23.01, 27.02, 26.03, 23.04, 28.05, 25.06

najczęstsze sprawy i pytania

jak się załatwia, przygotowuje itd.?

kancelaria parafialna:

poniedziałek: 8.00-9.00 (proboszcz lub wikariusz)
wtorek: 16.00-19.00 (p. Bożena Kulińska)
czwartek: 16.00-19.00 (p. Bożena Kulińska)
piątek: 8.00-9.00 (proboszcz lub wikariusz)

pogrzeb

W razie śmierci bliskiej osoby prosimy o bezpośredni kontakt z duszpasterzami lub kancelarią w celu ustalenia terminu i przebiegu pogrzebu. Por. KONTAKT. Prosimy ponadto o okazanie aktu zgonu (odnotowanie w księgach parafialnych...) oraz przygotowanie zwyczajowych podziękowań dla uczestników pogrzebu.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy okazji pogrzebu przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

chrzest

Sakramentu chrztu św. dzieciom udzielamy zasadniczo w czasie mszy św. o godzinie 11.30 (w razie poważnych przyczyn data i godzina chrztu są ustalane indywidualnie). 
Zgłoszenie chrztu w kancelarii powinno nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej (termin uzgadniany indywidualnie).
Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu:
1. akt urodzenia dziecka (odpis),
2. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
3. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
4. metryka chrztu dziecka (do pobrania w kancelarii). 

Dorośli, którzy pragną przyjąć ten sakrament przygotowywani są indywidualnie (prosimy o kontakt z proboszczem).

ślub (przygotowanie do małżeństwa)

Po podjęciu decyzji o zawarciu małżeństwa (najpóźniej tuż po ustaleniu daty ślubu) prosimy o kontakt z duszpasterzami / kancelarią, aby omówić przebieg przygotowania i zarezerwować termin ślubu. 
Przygotowanie do małżeństwa obejmuje: nauki przedślubne połączone z dniem skupienia, 3 spotkania w poradni życia rodzinnego oraz rozmowę z Księdzem Proboszczem wraz ze spisaniem protokołu przedślubnego.
Terminy spotkań w poradni można zarezerwować tutaj: http://narzeczenikatowicka.pl/

Wymagane dokumenty (konieczne do spisania protokołu):
1. aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
2. dowody osobiste,
3. ostatnie świadectwo katechizacji ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej,
jeżeli kandydat do małżeństwa nie posiada świadectwa ukończenia katechizacji ponadgimazjalnej lub ponadpodstawowej, powinien wziąć udział w naukach tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego (prowadzonego w Tychach np. w parafii św. Krzysztofa),
4. świadectwo bierzmowania,
5. zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych,
6. zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia dla narzeczonych,
7. zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego,
8. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) albo akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
9. w przypadku wdowca/wdowy, należy przedstawić akt zgonu zmarłego współmałżonka i akt ślubu kościelnego i cywilnego. 

Wystrój kościoła i oprawa muzyczna ślubu: mogą być wykonane przez osoby stale współpracujące z parafią lub zaproponowane przez narzeczonych (proboszcz odpowiada za ocenę odpowiedniości oprawy do liturgii). Osoby fotografujące i filmujące powinny być po stosownym kursie.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy okazji ślubu przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

pierwsza komunia (wczesna komunia) i pierwsza spowiedź

Do pierwszej komunii św. przystępują dzieci zasadniczo w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu od stosownej informacji dla rodziców i spotkania z nimi. Uroczystość ma miejsce zawsze w II niedzielę maja na mszy św. o godzinie 11.30.

Rodzice młodszych dzieci (I-II klasa), którzy są przekonani, że ich dziecko z korzyścią mogłoby przystąpić do komunii św. mogą skorzystać z tzw. wczesnej komunii św. Celebrujemy ją w I niedzielę maja a przygotowanie toczy się w osobnej grupie (od września).

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi św. jest częścią przygotowania do przyjęcia komunii św. Rodzice, którzy nie są przekonani, czy ich dzieci potrafią świadomie odróżniać dobro od zła powinni się wstrzymać z decyzją o udziale w przygotowaniu. Uwaga ta nie dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami trwale utrudniającymi takie rozróżnianie.

Przebieg przygotowania w roku 2019/20 (kliknij).

bierzmowanie

Sakrament bierzmowania przyjmuje zasadniczo młodzież w klasie ósmej. Przygotowanie w parafii opiera się na programie "Młodzi na progu" i rozpoczyna się wraz z rokiem szkolnym.

Dorośli, którzy pragną przyjąć ten sakrament przygotowywani są indywidualnie (prosimy o kontakt z proboszczem).

umierający

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia bliskiej osoby wskazane jest umożliwienie jej przyjęcia sakramentów św. (spowiedź, sakrament chorych i komunia św.). Księży można wzywać w takich przypadkach o dowolnej porze - prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych.

zamawianie intencji mszy św.

Mszę św. można odprawić w określonej intencji (związanej z modlitwą odprawiającego mszę księdza). Intencje można rezerwować w kancelarii.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy tej okazji przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

pomoc ubogim, samotnym itd.

Jeśli ktoś w Waszym pobliżu cierpi z powodu ubóstwa, samotności itd. - prosimy o informację. Poszukamy wspólnie rozwiązania - w razie potrzeby przy współpracy odpowiednich podmiotów aministracji samorządowej, państwowej lub organizacji pozarządowych.

reagowanie na sytuacje przemocy, wykorzystywania itd.

Jeśli jesteście świadkami przemocy (domowej, sąsiedzkiej itd.), pozostawienia bez opieki małych dzieci lub osób bezradnych itd. - reagujcie. Najlepiej zgłaszać takie sytuacje od razu organom ścigania (policja, prokuratura). Jeśli się lękacie, nie wiecie jak itd., możecie opowiedzieć duszpasterzom - poszukamy najlepszego rozwiązania.

Co chcielibyście wiedzieć, ale boicie się zapytać?

jak zarabiają księża?

Parafialne wynagrodzenie proboszcza i wikariusza pochodzi głównie z ofiar związanych z celebracją mszy św. Wylicza się je w archidiecezji katowickiej wg zasad pamiętających jeszcze czasy, gdy Górny Śląsk przynależał do diecezji wrocławskiej.
I tak ofiara w wysokości na przykład 50 zł. trafia w trzech ósmych (czyli 18,75 zł.) do kasy parafii, zaś pięć ósmych (31,25 zł.) do wynagrodzenia księdza, który daną mszę odprawił. [przy 100 zł. => 37,50 i 62,50 itd.]
Zatem jeśli ofiary wynosiłyby do każdej mszy 50 zł., to w miesiącu o 30 dniach do kasy parafii trafiałoby 562,50 zł., zaś 937,50 stanowiłoby wynagrodzenie księdza.
[Jeśli odprawiamy dwie msze w ciągu dnia, ofiara z drugiej w ogóle nie jest przeznaczona dla księdza, lecz dzielona jest następująco: ofiara 50 zł. => 18,75 zł. (3/8) do kasy parafialnej, 31,25 (5/8) do kasy archidiecezji]
To, co składane jest do koszyczka (kolekta, procesja na ofiarowanie), skarbon itd. nie jest w ogóle przeznaczone na wynagrodzenie księży.

Do tego dochodzą ofiary związane z innymi sakramentami i sakramentaliami (chrzest, pogrzeb, ślub) dzielone w nieco inny sposób: 1/5 idzie do kasy parafialnej, reszta na wynagrodzenie księży (z zachowaniem zasady wynagrodzenia z 1 ofiary w ciągu dnia).

Z tak obliczonej sumy odprowadzamy:
- zryczałtowany podatek dochodowy (wyznaczany przez Urząd Skarbowy proporcjonalnie do wielkości parafii);
- składki ZUS itd.;
- 300 zł. miesięcznie do kasy parafialnej na jedzenie;
- liczone miesięcznie składki diecezjalne:
(1) na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 20 zł;
(2) na wsparcie misjonarzy 30 zł.;
(3) na Kapłańską Pomoc Bratnią 160 zł. (proboszcz), 135. zł. (wikariusz) .

Ponadto osiągamy dochody z umów o pracę rozliczane i opodatkowane na zwykłych zasadach:
- ks. Bogusław (wikariusz) pracuje na niecały etat w szkole jako nauczyciel kontraktowy;
- ks. Grzegorz (proboszcz) pracuje na pół etatu na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Śląskim i ma niewielkie dochody z praw autorskich od sprzedanych przez wydawców książek.

masz pytanie? Napisz...

Jeśli nurtują Was pytania dotyczące funkcjonowania parafii - piszcie, postaramy się odpowiedzieć. Poniżej kontakt z parafią i duszpasterzami.

kontakt

ks. Grzegorz Strzelczyk (proboszcz) 
530 203 249

ks. Bogusław Noworyta (wikariusz)
515 303 967  

telefon stacjonarny (kancelaria, probostwo):
322 196 156 

Plac Zbawiciela 1
43-100 TYCHY

kancelaria
poniedziałek: 8.00-9.00
wtorek: 16.00-19.00
czwartek: 16.00-19.00 
piątek: 8.00-9.00 

NIP: 646 244 71 87 

aktualności

co w parafii? (parafialny Twitter)

co w archidiecezji katowickiej? (diecezjalny Twitter)

co u papieża? (Twitter Franciszka)

a na parafialnym Facebooku:

ludzie

duszpasterze

proboszcz

ks. Grzegorz Strzelczyk

doktor teologii, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych. Więcej

wikariusz

ks. Bogusław Noworyta

katecheci

Anna Pustelnik

szkoła podstawowa nr 40 z oddziałami integracyjnymi

Anna Mazurczyk

szkoła podstawowa nr 40 z oddziałami integracyjnymi

Patrycja Olendzka

przedszkola

Grzegorz Kozub

szkoła podstawowa nr 40 z oddziałami integracyjnymi

organiści

Maria Kansy

Łukasz Sarnowski

Błażej Broncel

Michał Gudyka

nadzwyczajni szafarze komunii

Robert Biernacki

Henryk Biskup

Mirosław Kańtor

Wojciech Pilnicki

Wojciech Pisarek

Andrzej Piszczek

Dariusz Szepieniec

kościelni

Zdzisław Kania

Henryk Biskup

Klemens Dowiat

parafialna rada duszpasterska


Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 • A. Członkowie Rady z urzędu:
 •     1. Ks. Grzegorz Strzelczyk
 •     2. Ks. Bogusław Noworyta
 •     3. Maria Kansy – Organistka
 •     4. Maria Siersiecka – Katechetka
 • B. Członkowie Rady z nominacji proboszcza: 
 •     1. Henryk Biskup – Służba kościelna
 •     2. Klaudia Babij – Młodzież
 •     3. Urszula Buczkowska – Zespół Charytatywny
 •     4. Barbara Marzec – przedstawiciel mediów (fotograf)
 •     5. Ewa Sienicka – Akcja Katolicka
 •     6. Natalia Szot – Panie sprzątające kościół
 •     7. Maria Szymanowska – Legion Maryi
 • C. Członkowie Rady z wyboru parafian: 
 •     1. Celina Antczak 
 •     2. Robert Biernacki
 •     3. Mirosław Kańtor 
 •     4. Wojciech Pilnicki 
 •     5. Wiesław Biszczanik 
 •     6. Anna Pustelnik 
 •     7. Zdzisław Kania 
 •     8. Andrzej Warcaba 

grupy formacyjne, modlitewne i służebne

ministranci

służba liturgiczna

Dzieci Maryi

grupa dla dzieci

oaza młodzieżowa

Ruch Światło-Życie - grupa formacyjna

zespół caritas

wolontariusze

pytania o wiarę

katecheza dla dorosłych

krąg biblijny

poznawanie słowa Bożego

oaza rodzin

Ruch Światło-Życie - grupa formacyjna dla małżonków

letnia szkoła gorącej modlitwy

wprowadzenie w modlitwę medytacyjną/kontemplacyjną

Legion Maryi

wspólnota modlitewna

Żywy Różaniec

wspólnota modlitewna

Akcja Katolicka

stowarzyszenie katolickie

ogłoszenia

20.10.2019 – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na wsparcie misji i misjonarzy.

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe w tygodniu o 17.30, zaś w niedziele o 16.00. W czasie nabożeństwa poświęcimy różańce dzieci pierwszokomunijnych.

Krąg biblijny, czyli spotkanie składające się z wprowadzenia do tekstu biblijnego oraz dzielenia się w małych grupach, w środę o 18.45 w salkach.

Zwłaszcza osoby, które przeszły formację lub formują się w ruchach i wspólnotach odnowy Kościoła zapraszamy na modlitwę wspólnotową we czwartek o 18.45 w kościele.

Spotkania stałych grup duszpasterskich:
 Legion Maryi – czwartek po wieczornej Mszy św.;
 Msza „szkolna” dla rodziców z dziećmi w piątek o 16.30;
 grupa młodzieżowa – piątek po wieczornej Mszy św.;
 Dzieci Maryi – sobota, 9.00;
 ministranci w sobotę o godzinie 11.00.

Intencje mszalne na rok 2020 można rezerwować w kancelarii we wtorki i czwartki od 16.00 do 19.00.

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Przypominamy, że 1. listopada w naszym kościele odprawimy tylko Msze święte przedpołudniowe o godz. 7.30, 9.30 i 11.30, zaś o godzinie 14.00 na cmentarzach w Wartogłowcu i w Świerczyńcu odprawimy modlitwy za zmarłych a później Msze święte. Na cmentarzu w Cielmicach o godz. 14.30 Msza święta a po Mszy świętej modlitwy za zmarłych. Na stolikach przy wejściach wyłożone są kartki na „wypominki”, czyli intencje modlitewne za naszych zmarłych. Wypełnione można składać w zakrystii, kancelarii parafialnej lub do skrzynki na listy. Można też przesłać intencje przez stronę internetową (w zakładce „liturgia i modlitwa”).

Plan kolędy jest dostępny na stronie internetowej i wyłożony na stolikach przy wejściach.

W ubiegłym tygodniu zebraliśmy na budowę kościoła w Jankowicach Rybnickich 4633 zł., zaś przed kościołem na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia 3212 zł. Dziękujemy! Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

Zachęcamy do czytania – zwłaszcza prasy katolickiej. Przed kościołem można nabyć Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Rycerza Niepokalanej, Misyjnych Dróg, Miłujcie się! Nie ma już naszej gazetki parafialnej Co pod Lasem Piszczy – dostępna jest tylko przez Internet. 

13.10.2019 – 28 NIEDZIELA ZWYKŁA 

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na budowę kościoła w Jankowicach Rybnickich, dlatego w naszej parafii gości ks. proboszcz Tadeusz Kalisz. Przed kościołem natomiast przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – fundusz stypendialny, będący żywym pomnikiem św. Jana Pawła II.

Zapraszamy na nabożeństwo fatimskie dziś o godzinie 15.45 i na nabożeństwa różańcowe w tygodniu o 17.30, zaś w niedziele o 16.00.

W III piątek miesiąca oddajemy szczególną cześć Miłosierdziu Bożemu (Godzina Miłosierdzia) – zapraszamy na modlitwę w piątek o godzinie 15.00.

Spotkania rodziców dzieci pierwszokomunijnych: w poniedziałek albo w sobotę o 19.00 w salkach (o modlitwie).

Spotkanie rodziców pragnących, by ich dzieci przystąpiły w tym roku szkolnym do sakramentu bierzmowania odbędzie się we czwartek, 17. października o 19.00 w salkach. Zaś pierwsze spotkanie dla młodzieży – w piątek, 18.10 o 18.45 w salce.

Nauczycieli z naszej parafii i pracujących na jej terenie zapraszamy na mszę w intencji nauczycieli oraz na spotkanie integracyjne po niej. Przy tej okazji chcemy serdecznie podziękować pani Marii Siersieckiej, która przeszła na emeryturę po wielu latach katechetycznej posługi dla naszej parafii.

Pielgrzymi wyjeżdżający do Lichenia mają zbiórkę przed kościołem w sobotę o 6.45.
Program pielgrzymki (kliknij).

Zapraszamy osoby dysponujące wolnym czasem w piątki wieczorem do pomocy przy sprzątaniu naszego kościoła.

Spotkania stałych grup duszpasterskich:
 Legion Maryi – czwartek po wieczornej Mszy św.;
 Msza „szkolna” dla rodziców z dziećmi w piątek o 16.30;
 grupa młodzieżowa – piątek po wieczornej Mszy św.;
 Dzieci Maryi – sobota, 9.00. Natomiast Rodziców Dzieci Maryi zapraszamy na spotkanie w sobotę o 18.45 na probostwie.
 ministranci w sobotę będą uczestniczyć w dekanalnym turnieju piłki nożnej (w SP10 od 9 do 14.00).

Rejonowy dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie odbędzie się w naszej parafii w przyszłą niedzielę od godziny 14.30.

Intencje mszalne na rok 2020 można rezerwować w kancelarii we wtorki i czwartki od 16.00 do 19.00.

W ubiegłym tygodniu zebraliśmy na potrzeby naszej parafii 4685 zł. Dziękujemy! Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na wsparcie misji i misjonarzy.

Zachęcamy do czytania – zwłaszcza prasy katolickiej. Przed kościołem można nabyć Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Rycerza Niepokalanej, Misyjnych Dróg, Miłujcie się! Nie ma już naszej gazetki parafialnej Co pod Lasem Piszczy – dostępna jest tylko przez Internet. 

ogłoszenia stałe

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Eucharystią. 

Dorosłych, którzy przeszli przed laty przez formację oazową lub w innych ruchach odnowy Kościoła zachęcamy do kontaktu z ks. Grzegorzem (proboszczem – mail lub SMS). Chcielibyśmy uruchomić spotkania modlitewne lub formacyjne – jeśli tylko będą chętni.

Małżeństwa zainteresowane formacją w „Domowy Kościele” – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie prosimy o kontakt z księdzem Bogusławem (wikariuszem).

ogłoszenia zewnętrzne

Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I po raz XX organizuje kwestę publiczną. Kwesta odbędzie się w dniu 01 i 02 listopada 2019r. na Cmentarzach Komunalnych w Tychach - Wartogłowcu, Świerczyńcu oraz na cmentarzach przyparafialnych, zbiórka będzie trwała w godzinach od 08.00 do 16.00.
Zebrane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie Domu Hospicyjnego przy ul. Żorskiej 17. 

intencje mszy świętych i porządek celebracji

12-20.10.2019

Sobota, 19. października
7.30 – Za + Władysława Czubin, od chrześniaka Bogdana z Bystrej Podhalańskiej.
17.30 – Różaniec.

Niedziela, 20. października (29. zwykła)
Niedziela, 20. października (29. zwykła)
18.00 – Za ++ rodziców Julię i Ludwika Latocha, + teściową Helenę, + brata Romana oraz ++ bratowe Halinę i Marię.
7.30 – Za + męża Ryszarda Mazurczyk w rocznicy śmierci oraz za ++ rodziców z obu stron.
9.30 – Za + Władysława Czubin – od sąsiadów.
11.30 – W intencji dzieci przyjmujących sakrament chrztu:
     Lei Kociołek,
     Oskara Dobrego,
     Alana Kowalczyka,
w intencji rocznych dzieci:
     Jakuba Reszke,
     Joanny Matejko,
     Hanny Barnaś,
oraz w intencji ich rodziców i rodziców chrzestnych.
16.00 – Różaniec.
16.30 – (1) Przez wstawiennictwo Matki Boskiej i św. Maksymiliana w intencji rodziny Celiny i Andrzeja Wróbel z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę i Boże błogosławieństwo.
(2) Za uczestników formacji Ruchu Światło-Życie z naszego rejonu – oazę młodzieżową, dorosłych i kręgi Domowego Kościoła.

Poniedziałek, 21. października
7.30 – Za + Tadeusza Rzemieniuka (od syna Tomasza z żoną).
17.30 – Różaniec.
18.00 – Za ++ rodziców Mariannę i Józefa Szala, Marię i Aleksandra Kniaź, ++ rodzeństwo oraz za ++ dziadków z obu stron.

Wtorek, 22. października, wspomnienie św. Jana Pawła II
7.30 – Za + Władysława Czubin (od Renaty i Piotra Liszka z Bystrej Podhalańskiej).
17.30 – Różaniec.
18.00 – Za + Jarosława Dobrowolskiego w 2 rocznicę śmierci, za ++ rodziców Sabinę i Jana Frątczak, ++ Marię i Jana Dobrowolskich, + siostrę Ewę Grzela-kowską oraz za + chrześniaka Tomasza Gurbisz.

Środa, 23. października
7.30 – Za + Jana Cholewę.
17.30 – Różaniec.
18.00 – Za + męża Zbigniewa Głód w 2 rocznicę śmierci.

Czwartek, 24. października
7.30 – Za + Tadeusza Rzemieniuka (od wnuków Igora i Julii).
17.30 – Różaniec.
18.00 – Przez wstawiennictwo Matki Boskiej Pięknej Miłości w intencji mał-żeństw z rodzin Jędryka, Krytenko i Przybyła z podziękowaniem z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata oraz o dary Ducha św. dla wnuków Bartosza, Kajetana i Karoli.
18.45 – spotkanie modlitewne.

Piątek, 25. października
7.30 – Za + Edmunda Mol oraz za ++ rodziców z obu stron.
16.30 – szkolna: Za ++ Elżbietę i Józefa Kurzak.
17.30 – Różaniec.
18.00 – Za + siostrę Stefanię w 2. rocznicę śmierci i + bratanka Cezarego w 3. rocznicę śmierci.

Sobota, 26. października
7.30 – Za + Ryszarda Chmiel w rocznicy urodzin i + Krystynę Chmiel.
17.30 – Różaniec.

Niedziela, 27. października (30. zwykła)
18.00 – Za + męża Edwarda Bomersbach, + mamę Stefanię oraz + teściową Julię w rocznicę ich urodzin oraz za ++ z rodzin Bomersbach, Pośpiech i Krokier.
7.30 – Za + Tadeusza Rzemieniuka (od wnuczki Katarzyny z mężem).
9.30 – Za + męża i ojca Kazimierza Szewieczek, o łaskę zbawienia.
11.30 – Przez wstawiennictwo Matki Boskiej i św. Maksymiliana w intencji Jadwigi i Jana Pawlak z okazji 50. rocznicy ślubu z podziękowaniem za wszelkie ode-brane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie (Te Deum).
16.00 – Różaniec.
16.30 – Za pośrednictwem Matki Boskiej Rożańcowej w intencji Róży Widuch z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Bożą opiekę na dalsze lata życia.

media społecznościowe

więzi wspólnotowe w parafii staramy się wspierać za pomocą mediów społecznościowych, zwłaszcza:

grupa parafialna na Facebooku

https://www.facebook.com/groups/2327077047607078/
Tu dzieje się zdecydowanie najwięcej - do tej grupy zapraszamy wszystkich parafian. Tędy najszybciej płyną informacje o życiu parafii, można wymieniać się intencjami do modlitwy, rzeczami itd.

profil parafii na Facebooku

https://www.facebook.com/KolbeTychy
Fanpage parafii nastawiony jest na informowanie o życiu parafii na zewnątrz (i na mniej aktywnych użytkowników Facebooka) - publikujemy na nim podstawowe informacje z życia parafii.

profil parafii na Twitterze

https://twitter.com/M_Kolbe_Tychy
Konto na Twitterze służy szybkiemu infomowaniu o życiu parafii.

video parafii w serwisie Youtube

https://www.youtube.com/channel/UC74ar8Abl7K-7S9I6F-EIkQ
Telewizja parafialna to pewnie za duże słowo. Ale chcemy pokazywać co się dzieje także ze względu na parafian, którym trudno się przemieszczać... Albo takim, którzy nie uwierzą, jeśli nie zobaczą!

nagrania (audio) w serwisie Souncloud

https://soundcloud.com/user-661371931
Dokumentacja dźwiękowa życia parafii. Nasz profil zawiera np. nagrania homilii proboszcza.

© Copyright 2019 - Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Tychach