Akcja Katolicka

spotkania: trzeci wtorek miesiąca, po wieczornej mszy

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

Akcja Katolicka w Polsce posiada swoje struktury, gdzie na najniższym szczeblu jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Grupa inicjatywna Akcji Katolickiej w naszej parafii, która liczyła ok. 20 osób, powstała w listopadzie 1995 r, a Parafialny Oddział Akcji Katolickiej(POAK)formalnie istnieje od listopada 1997 r, kiedy to dekretem Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Damiana Zimonia powołano prezesa POAK. Asystentem kościelnym jest zwykle proboszcz parafii.

Aktualnie POAK liczy 6 członków. Spotkania odbywają się zwykle co miesiąc w 3-ci wtorek miesiąca.

W okresie funkcjonowania POAK podejmowane były różne działania:

Zorganizowanie biblioteki parafialnej
Kolportaż Gościa Niedzielnego
Prowadzenie sklepiku parafialnego.
Organizowanie spotkań z kandydatami na radnych.
Organizowanie spotkań opłatkowych.
Występowanie z wnioskami i uwagami, dotyczącymi życia najbliższej społeczności lokalnej, do władz miejskich.
Organizowanie kiermaszu książek i czasopism religijnych.
Organizowanie akcji zbieranie podpisów pod różnego rodzaju petycjami i inicjatywami obywatelskimi w Polsce, będących zgodnymi z nauczaniem i aprobatą Kościoła w Polsce.
Pomoc w różnego rodzaju akcjach zbiórki pieniędzy w parafii, organizowanych przez Kościół w Polsce i Diecezji.
Przygotowanie i udział w nabożeństwach modlitewnych jak Droga Krzyżowa i Różaniec.
Udział w czytaniach liturgicznych (posługa lektorska)

W działalności POAK pojawiły się trudności związane z pozyskaniem nowych aktywnych członków, a co za tym idzie, trudności w kontynuacji niektórych wcześniej podjętych działań.

POAK utrzymuje kontakt z Diecezjalnym Instytutem Akcji Katolickiej, głównie poprzez comiesięczne spotkania odbywające się w różnych parafiach diecezji, a najczęściej w parafii diecezjalnego asystenta kościelnego, którym aktualnie jest ks. Krzysztof Brachmański. Wymagane jest aby spotkaniach uczestniczył prezes POAK Spotkania te są nie tylko pełne bogatej treści ale charakteryzują się serdeczną gościnnością gospodarzy, stają się darem z możliwości spotkania w serdecznej atmosferze z ludźmi którzy potrafią zarażać swoim entuzjazmem. Dają także możliwość poznania bogactwa i żywotności wielu parafii naszej Archidiecezji.

Więcej informacji o Akcji Katolickiej w naszej Archidiecezji można znaleźć na stronie internetowej http://www.katowice.ak.org.pl/.

Wszystkich którzy chcieliby głębiej zaangażować się w życie naszej parafii zapraszamy o kontakt, najlepiej podczas co miesięcznych spotkań.

© Copyright 2022 - Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Tychach