koniecznie dołącz do grupy parafialnej na Facebooku!

na skróty:

Chcesz wesprzeć parafię? Kliknij poniżej (obsługuje BLIK)

Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Tychach:
=> obejmuje dwa tyskie osiedla - Z (Zuzanna) i Z1 leżące na południu miasta, tuż przy lesie kobiórskim i obok Jeziora Paprocańskiego;
=> liczy ponad cztery tysiące ochrzczonych katolików;
=> ma przestronny kościół i duże zaplecze duszpasterskie;
=> należy do archidiecezji katowickiej i dekanatu Tychy Nowe.

Św. Maksymilian Kolbe - patron parafii

Maksymilian Maria Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w roku 1894. Wstąpił do zakonu franciszkanów i w roku 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. Gorliwy czciciel Matki Bożej założył stowarzyszenie "Milicja Maryi Niepokalanej" i powołał do życia wydawnictwa w Polsce i w Japonii. W roku 1941 został przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie dawał wszystkim przykład cierpliwości. Dobrowolnie przyjął śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Zginął 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem. 
(z Mszału Rzymskiego)
z lewej obraz wiszący na probostwie

msze święte

w tygodniu: 7:30 i 18:00 ("szkolna" w środy o 18.00)

w niedziele:
wigilijna w sobotę o 18.00
7.30
9.30
11.30
16.30

spowiedź

codziennie: pół godziny przed każdą mszą św.
(lub nabożeństwem, np. w październiku od 17.00)

w pierwsze czwartki miesiąca: także po mszy wieczornej do 19.00 lub do ostatniego penitenta

w pierwszą środę miesiąca: dla dzieci i rodziców od 17.00 

w nagłych przypadkach: prosimy o kontakt

nabożeństwa (cykliczne)

do św. Maksymiliana: wtorek po mszy wieczornej
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa po mszy wieczornej
godzina miłosierdzia: trzeci piątek miesiąca o 15.00
nabożeństwo fatimskie: 13 dnia miesiąca (z procesją od maja do października) po mszy wieczornej
o powołania i za kapłanów: I czwartek miesiąca po porannej mszy
do Najświętszego Serca Jezusa: I piątek po porannej mszy św.
różaniec odmawiamy codziennie przed poranną mszą (początek ok. 6.50), a w październiku o 17.30 (niedziela: 16.00)
drogę krzyżową odprawiamy w wielkim poście w piątki o 17.15 [kliknij, by zobaczyć stacje w kościele]

adoracja

Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie "wystawiamy" do cichej adoracji w dni powszednie codziennie o 17.30 (z wyjątkiem Adwentu w poniedziałek, środę i piątek).

w I czwartek miesiąca po mszy wieczornej minimum do 19.15

modlitwa wspólnotowa

z elementami modlitwy spontanicznej: zwykle III czwartek miesiąca po mszy wieczornej (18.45)

najczęstsze sprawy i pytania

jak się załatwia, przygotowuje itd.?

kancelaria parafialna:

poniedziałek: 8.00-9.00 (proboszcz)
wtorek: 16.00-19.00 (z przerwą w czasie mszy; p. Bożena Kulińska)
czwartek: 16.00-19.00 (z przerwą w czasie mszy; p. Bożena Kulińska)
piątek: 8.00-9.00 (proboszcz)

pogrzeb

W razie śmierci bliskiej osoby prosimy o bezpośredni kontakt z duszpasterzami lub kancelarią w celu ustalenia terminu i przebiegu pogrzebu. Por. KONTAKT. Prosimy ponadto o okazanie aktu zgonu (odnotowanie w księgach parafialnych...) oraz przygotowanie zwyczajowych podziękowań dla uczestników pogrzebu.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy okazji pogrzebu przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

chrzest

Sakramentu chrztu św. dzieciom udzielamy zasadniczo w czasie mszy św. o godzinie 11.30 w czwartą niedzielę miesiąca (w razie poważnych przyczyn data i godzina chrztu są ustalane indywidualnie). 
Zgłoszenie chrztu w kancelarii powinno nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej (termin uzgadniany indywidualnie).
Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu:
1. akt urodzenia dziecka (odpis),
2. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
3. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
4. metryka chrztu dziecka (do pobrania w kancelarii). 

Dorośli, którzy pragną przyjąć ten sakrament przygotowywani są indywidualnie (prosimy o kontakt z proboszczem).

ślub (przygotowanie do małżeństwa)

Po podjęciu decyzji o zawarciu małżeństwa (najpóźniej tuż po ustaleniu daty ślubu) prosimy o kontakt z duszpasterzami / kancelarią, aby omówić przebieg przygotowania i zarezerwować termin ślubu. 
Przygotowanie do małżeństwa obejmuje: nauki przedślubne (kurs) połączone z dniem skupienia, 3 spotkania w poradni życia rodzinnego oraz rozmowę z Księdzem Proboszczem wraz ze spisaniem protokołu przedślubnego.
Terminy spotkań w poradni można zarezerwować tutaj: http://narzeczenikatowicka.pl/
Zalecamy odbycie kursu metodą "Przed nami małżeństwo": http://przednamimalzenstwo.pl/ (terminy i zapisy na stronie).


Wymagane dokumenty (konieczne do spisania protokołu):
1. aktualne świadectwo chrztu (ważność: 6 miesięcy; informacja o bierzmowaniu powinna być zawarta w świadectwie chrztu),
2. dowody osobiste,
3. ostatnie świadectwo katechizacji ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej,
jeżeli kandydat do małżeństwa nie posiada świadectwa ukończenia katechizacji ponadgimazjalnej lub ponadpodstawowej, powinien wziąć udział w naukach tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego (prowadzonego w Tychach np. w parafii św. Krzysztofa),
4. zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych,
5. zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia dla narzeczonych,
6. zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego,
7. aktualne zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy; zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy, ślub musi być zawarty w okresie jego ważności) albo akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
8. w przypadku wdowca/wdowy, należy przedstawić akt zgonu zmarłego współmałżonka i akt ślubu kościelnego i cywilnego. 

Wystrój kościoła i oprawa muzyczna ślubu: mogą być wykonane przez osoby stale współpracujące z parafią lub zaproponowane przez narzeczonych (proboszcz odpowiada za ocenę odpowiedniości oprawy do liturgii). Osoby fotografujące i filmujące powinny być po stosownym kursie.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy okazji ślubu przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

pierwsza komunia (wczesna komunia) i pierwsza spowiedź

Do pierwszej komunii św. przystępują dzieci zasadniczo w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu od stosownej informacji dla rodziców i spotkania z nimi. Uroczystość ma miejsce zawsze w II niedzielę maja na mszy św. o godzinie 11.30.

Rodzice młodszych dzieci (I-II klasa), którzy są przekonani, że ich dziecko z korzyścią mogłoby przystąpić do komunii św. mogą skorzystać z tzw. wczesnej komunii św. Celebrujemy ją w I niedzielę maja a przygotowanie toczy się w osobnej grupie (od września).

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi św. jest częścią przygotowania do przyjęcia komunii św. Rodzice, którzy nie są przekonani, czy ich dzieci potrafią świadomie odróżniać dobro od zła powinni się wstrzymać z decyzją o udziale w przygotowaniu. Uwaga ta nie dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami trwale utrudniającymi takie rozróżnianie.

Przebieg przygotowania w roku 2019/20 (kliknij).

bierzmowanie

Sakrament bierzmowania przyjmuje zasadniczo młodzież w klasie ósmej. Przygotowanie w parafii opiera się na programie "Młodzi na progu" i rozpoczyna się wraz z rokiem szkolnym.

Dorośli, którzy pragną przyjąć ten sakrament przygotowywani są indywidualnie (prosimy o kontakt z proboszczem).

umierający

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia bliskiej osoby wskazane jest umożliwienie jej przyjęcia sakramentów św. (spowiedź, sakrament chorych i komunia św.). Księży można wzywać w takich przypadkach o dowolnej porze - prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych.

zamawianie intencji mszy św.

Mszę św. można odprawić w określonej intencji (związanej z modlitwą odprawiającego mszę księdza). Intencje można rezerwować w kancelarii.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy tej okazji przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

pomoc ubogim, samotnym itd.

Jeśli ktoś w Waszym pobliżu cierpi z powodu ubóstwa, samotności itd. - prosimy o informację. Poszukamy wspólnie rozwiązania - w razie potrzeby przy współpracy odpowiednich podmiotów aministracji samorządowej, państwowej lub organizacji pozarządowych.

reagowanie na sytuacje przemocy, wykorzystywania itd.

Jeśli jesteście świadkami przemocy (domowej, sąsiedzkiej itd.), pozostawienia bez opieki małych dzieci lub osób bezradnych itd. - reagujcie. Najlepiej zgłaszać takie sytuacje od razu organom ścigania (policja, prokuratura). Jeśli się lękacie, nie wiecie jak itd., możecie opowiedzieć duszpasterzom - poszukamy najlepszego rozwiązania.

wykorzystanie salek na uroczystości rodzinne

W salkach parafialnych możliwe jest urządzanie uroczystości rodzinnych (urodziny, jubileusze itd.). Parafia udostępnia miejsce i wyposażenie (zastawa, obrusy itd. bez możliwości przygotowywania żywności na miejscu - można przynieść własną lub zamówić katering). Komfortowo mieści się ok. 40 osób, zaś wyposażenie mamy na 60 - to górna granica.
Więcej informacji tutaj (kliknij). W sprawie szczegółowych ustaleń prosimy o bezpośredni kontakt z proboszczem (w tych kwestiach preferowany mail lub sms).

[będziemy wdzięczni za dobrowolne ofiary na media i amortyzację sprzętu, nie ma jednak obowiązku ich składania: chcemy wspierać głównie mniej zamożnych parafian]

dla słabo słyszących - pętla indukcyjna

W naszym kościele działa "pętla indukcyjna", czyli instalacja pozwalająca osobom z aparatami słuchowymi na odbieranie dźwięku z mikrofonów (zamiast rozproszonego, z głośników). Żeby z tego korzystać należy aparat przestawić na tryb "T" (telefoniczny). Niektóre aparaty mają to automatycznie (warto zajrzeć do instrukcji aparatu). Jeśli ktoś nie ma aparatu słuchowego, a słabo słyszy, może w zakrystii poprosić o odbiornik - zalecam jednak, ze względów higienicznych - wyposażenie się we własne słuchawki z wtykiem typu "mini-jack" - czyli najczęściej używanym... Dobrego odbioru! (więcej informacji o tym, jak to działa można znaleźć np. na stronie Apostolstwa Chorych: https://www.apchor.pl/2018/08/31/Co-to-jest-petla-indukcyjna).

w kancelarii istnieje możliwość bezgotówkowego przekazywania ofiar na rzecz parafii

terminal finansowany jest przez fundację "Polska Bezgotówkowa"; obsługuje większość kart płatniczych, także płatności zbliżeniowe; osoba pragnąca złożyć ofiarę sama wprowadza kwotę, jaką chce przekazać

Co chcielibyście wiedzieć, ale boicie się zapytać?

jak zarabiają księża?

Parafialne wynagrodzenie proboszcza i wikariusza pochodzi głównie z ofiar związanych z celebracją mszy św. Wylicza się je w archidiecezji katowickiej wg zasad pamiętających jeszcze czasy, gdy Górny Śląsk przynależał do diecezji wrocławskiej.
I tak ofiara w wysokości na przykład 50 zł. trafia w trzech ósmych (czyli 18,75 zł.) do kasy parafii, zaś pięć ósmych (31,25 zł.) do wynagrodzenia księdza, który daną mszę odprawił. [przy 100 zł. => 37,50 i 62,50 itd.]
Zatem jeśli ofiary wynosiłyby do każdej mszy 50 zł., to w miesiącu o 30 dniach do kasy parafii trafiałoby 562,50 zł., zaś 937,50 stanowiłoby wynagrodzenie księdza.
[Jeśli odprawiamy dwie msze w ciągu dnia, ofiara z drugiej w ogóle nie jest przeznaczona dla księdza, lecz dzielona jest następująco: ofiara 50 zł. => 18,75 zł. (3/8) do kasy parafialnej, 31,25 (5/8) do kasy archidiecezji]
To, co składane jest do koszyczka (kolekta, procesja na ofiarowanie), skarbon itd. nie jest w ogóle przeznaczone na wynagrodzenie księży.

Do tego dochodzą ofiary związane z innymi sakramentami i sakramentaliami (chrzest, pogrzeb, ślub) dzielone w nieco inny sposób: 1/5 idzie do kasy parafialnej, reszta na wynagrodzenie księży (z zachowaniem zasady wynagrodzenia z 1 ofiary w ciągu dnia).

Z tak obliczonej sumy odprowadzamy:
- zryczałtowany podatek dochodowy (wyznaczany przez Urząd Skarbowy proporcjonalnie do wielkości parafii);
- składki ZUS (517,85) itd.;
- 600 zł. miesięcznie do kasy parafialnej na jedzenie;
- liczone miesięcznie składki diecezjalne:
(1) na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne dowolna ofiara zł;
(2) na wsparcie misjonarzy 30 zł.;
(3) na Kapłańską Pomoc Bratnią 300 zł.
(4) na Fundację Świętego Józefa KEP.

co robić ze zużytymi, uszkodzonymi lub zbędnymi dewocjonaliami?

W przedsionku Kościoła (od strony chrzcielnicy) znajduje się pojemnik, w którym można je umieszczać. W zależności od stanu zostaną zagospodarowane ponownie lub zutylizowane w godny sposób.

masz pytanie? Napisz...

Jeśli nurtują Was pytania dotyczące funkcjonowania parafii - piszcie, postaramy się odpowiedzieć. Poniżej kontakt z parafią i duszpasterzami.

kontakt

Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tychachtelefon stacjonarny (kancelaria, probostwo):
322 196 156 

Plac Zbawiciela 1
43-100 TYCHY

kancelaria
poniedziałek: 8.00-9.00
wtorek: 16.00-19.00
czwartek: 16.00-19.00 

(z przerwą w czasie mszy)
piątek: 8.00-9.00 

proboszcz

ks. Marcin Wierzbicki

rezydent (od września)

ks. Bartosz Jankowski

aktualności

 
NAJBARDZIEJ aktualne informacje skierowane są do grupy parafialnej - zapraszamy!
Parafia św. Maksymiliana Tychy
Grupa publiczna · 566 członków
Dołącz do grupy
Oficjalna grupa parafialna dla parafian od św. Maksymiliana Kolbego z Tychów (par. rzymskokatolicka), służąca duszpasterstwu, integracji wspólnoty itd...
 

co w parafii? (parafialny Twitter)

co w archidiecezji katowickiej? (diecezjalny Twitter)

[JS_CODE_1]

co u papieża? (Twitter Franciszka)

[JS_CODE_1]

ogłoszenia

ogłoszenia parafialne
01.10 – 08.10 – XXVI Niedziela Zwykła

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.

W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe. Będziemy je odprawiać w tygodniu o 17:30, a w niedziele o 16:00. Przypominany, że przez wypełnienie tej pobożnej praktyki można uzyskać odpust zupełny.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się we wtorek, 3. października, o 19:00 w salkach.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców kandydatów do bierzmowania odbędzie się w czwartek, 5. października, o 19:30 w salkach..

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca – w tych dniach po mszach porannych odprawimy okolicznościowe nabożeństwa. W czwartek dodatkowa okazja do adoracji i spowiedzi – po mszy wieczornej do ostatniego penitenta (co najmniej do 19.15). W sobotę po mszy porannej odwiedzimy chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, prosimy o zgłaszanie podopiecznych w zakrystii, kancelarii lub drogą elektroniczną.

„Herbatka pod lasem” – zapraszamy do kawiarenki parafialnej: poniedziałek: 16:00-18:00; wtorek: 16:00-18:00 (seniorzy); czwartek: 16:00-18:00; piątek: 16:00-18:00; niedziela: 8:30-9:30.

Pielgrzymka nauczycieli archidiecezji katowickiej do sanktuarium MB Piekarskiej odbędzie się w sobotę 7. października br. Rozpoczęcie w bazylice o godz. 11.00.

Archidiecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do katowickiej katedry odbędzie się w sobotę 14. października, od godz. 10:30.

Spotkania stałych grup:
 msza św. „szkolna” dzieci i rodziców w środę o 18.00;
 wieczór szachowo-skatowo-planszówkowy w środę po mszy wieczornej;
 Legion Maryi w czwartek po mszy wieczornej;
 Oaza młodzieżowa w piątek po mszy wieczornej;
 Chór parafialny w piątek o 19:00;
 Dzieci Maryi w sobotę o 9:00;
 Ministranci w sobotę o 10:00.

W ubiegłą niedzielę na potrzeby naszej parafii zebraliśmy 5051 zł, na pomoc Afryce 5294 zł. W ciągu tygodnia elektronicznie wpłynęło 492 zł. Dziękujemy! Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby naszej parafii.

Zachęcamy do czytania – zwłaszcza prasy katolickiej. Można nabyć m.in. nowy numer Gościa Niedzielnego, nowy numer Specjalnego Gościa Niedzielnego o tematyce maryjnej (14 zł) oraz nowy, październikowy zeszyt parafialnego miesięcznika Co pod lasem piszczy?  

intencje mszy świętych i porządek celebracji

intencje mszalne
i porządek celebracji
01.10 – 08.10 – XXVI Niedziela Zwykła

XXVI Niedziela Zwykła, 1. października
7.30 – Za + Marię Banaś od pracowników z Hilton Foods.
9.30 – W intencji księży Grzegorza Strzelczyka i Łukasza Michonia, którzy pracowali w naszej parafii oraz za tych, którzy z niej pochodzą.
11.30 – Za + Aleksandra Litwińskiego, brata Tadeusza, rodziców z obu stron oraz ++ z rodziny Wasilewskich i Litwińskich, prosząc dla ich o łaskę nieba.
16:00 Nabożeństwo różańcowe.
16.30– W intencji małżonków Anny i Adama w 1. rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny oraz w intencji Bogu wiadomej.

Poniedziałek, 2. października, wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
7.30 – Do Matki Boskiej Częstochowskiej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córki z rodziną.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – Przez wstawiennictwo św. Faustyny w intencji Niny z okazji kolejnych z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny.

Wtorek, 3. października
7.30 – Za + Annę Szypcio w 4. rocznicę śmierci, + ojca Kazimierza Szypcio i ++ rodziców.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – Za + Józefa Zielińskiego w 6. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, brata Jerzego, siostrę Renatę, swata Czesława Wadowca oraz ++ z rodziny.

Środa, 4. października, wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
7.30 – Za + Jerzego Marchlewskiego (od sąsiadów)
17.30 – Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – W intencji parafian.

Czwartek, 5. października, wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej
7.30 – O powołania do służby Bożej.
Nabożeństwo o powołania.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – Za ++ rodziców Weronikę i Albina Wróbel oraz ++ dziadków z obu stron.

Piątek, 6. października
7.30 – W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe.
18.00 –Za ++ rodziców Helenę i Benedykta Dziubany, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.

Sobota, 7. października, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
7.30 – W intencji członków Żywego Różańca.
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
13.00 – ślub: Monika Perchel – Mariusz Olej.
17.30 – Nabożeństwo różańcowe.
18.00 – Za + rodziców Helenę i Walentego Czernik, Olgę i Stanisława Żołna oraz wnuka Filipka.

XXVII Niedziela Zwykła, 8. października
7.30 – Za + Irenę Giełżecką od rodzin: Szczawińskich, Szewczyków i Kocyła.
9.30 – Za + syna Marcina o Boże miłosierdzie.
11.30 – Za + Krystynę Zapała w 7. rocznicę śmierci oraz jej ++ rodziców Józefę i Stefana.
16:00 Nabożeństwo różańcowe.
16.30 – Za + męża Janusza Majksnera w 6. rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, rodzeństwo i bliskich z rodziny.

grupy formacyjne, modlitewne i służebne

ministranci

służba liturgiczna

Dzieci Maryi

grupa dla dzieci

oaza młodzieżowa

Ruch Światło-Życie - grupa formacyjna

zespół caritas

wolontariusze

© Copyright 2022 - Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Tychach

pytania o wiarę

katecheza dla dorosłych

krąg biblijny

poznawanie i słowa Bożego

oaza rodzin

Ruch Światło-Życie - grupa formacyjna dla małżonków

letnia szkoła gorącej modlitwy

wprowadzenie w modlitwę medytacyjną/kontemplacyjną

Legion Maryi

wspólnota modlitewna

Żywy Różaniec

wspólnota modlitewna

Akcja Katolicka

stowarzyszenie katolickie

media społecznościowe

więzi wspólnotowe w parafii staramy się wspierać za pomocą mediów społecznościowych, zwłaszcza:

grupa parafialna na Facebooku

https://www.facebook.com/groups/2327077047607078/
Tu dzieje się zdecydowanie najwięcej - do tej grupy zapraszamy wszystkich parafian. Tędy najszybciej płyną informacje o życiu parafii, można wymieniać się intencjami do modlitwy, rzeczami itd.

profil parafii na Facebooku

https://www.facebook.com/KolbeTychy
Fanpage parafii nastawiony jest na informowanie o życiu parafii na zewnątrz (i na mniej aktywnych użytkowników Facebooka) - publikujemy na nim podstawowe informacje z życia parafii.

profil parafii na Twitterze

https://twitter.com/M_Kolbe_Tychy
Konto na Twitterze służy szybkiemu infomowaniu o życiu parafii.

video parafii w serwisie Youtube

https://www.youtube.com/channel/UC74ar8Abl7K-7S9I6F-EIkQ
Telewizja parafialna to pewnie za duże słowo. Ale chcemy pokazywać co się dzieje także ze względu na parafian, którym trudno się przemieszczać... Albo takim, którzy nie uwierzą, jeśli nie zobaczą!

nagrania (audio) w serwisie Soundcloud

https://soundcloud.com/user-661371931
Dokumentacja dźwiękowa życia parafii. Nasz profil zawiera np. nagrania homilii proboszcza.

profil oazy na Instagramie

https://www.instagram.com/oaza_spod_lasu_tychy/