na skróty:

Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Tychach:
=> obejmuje dwa tyskie osiedla - Z (Zuzanna) i Z1 leżące na południu miasta, tuż przy lesie kobiórskim i obok Jeziora Paprocańskiego;
=> liczy ponad cztery i pół tysiąca ochrzczonych katolików;
=> ma przestronny kościół i duże zaplecze duszpasterskie;
=> należy do archidiecezji katowickiej i dekanatu Tychy Nowe.

Św. Maksymilian Kolbe - patron parafii

Maksymilian Maria Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w roku 1894. Wstąpił do zakonu franciszkanów i w roku 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. Gorliwy czciciel Matki Bożej założył stowarzyszenie "Milicja Maryi Niepokalanej" i powołał do życia wydawnictwa w Polsce i w Japonii. W roku 1941 został przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie dawał wszystkim przykład cierpliwości. Dobrowolnie przyjął śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Zginął 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem. 
(z Mszału Rzymskiego)
z lewej obraz z prezbiterium naszego kościoła

msze święte

w tygodniu: 7:30 i 18:00 oraz "szkolna" w piątek o 16.30 (kliknij) 

w niedziele:
wigilijna w sobotę o 18.00
7:30 (zwykle: ks. Bogusław)
9:30 - dla rodzin z dziećmi (zwykle: ks. Bogusław)
11:30 (zwykle ks. Grzegorz)
16:30 (zwykle ks. Grzegorz)

spowiedź

codziennie: pół godziny przed każdą mszą św.

w pierwsze czwartki miesiaca: od 17.00 i po mszy wieczornej do 19.30 lub do ostatniego penitenta

w pierwszy piątek miesiąca: dla dzieci i rodziców od 15.30 

w nagłych przypadkach: prosimy o kontakt

nabożeństwa (cykliczne)

do św. Maksymiliana: wtorek po mszy wieczornej
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa po mszy wieczornej
godzina miłosierdzia: trzeci piątek miesiąca o 15.00
nabożeństwo fatimskie: 13 dnia miesiąca (z procesją od maja do października) po mszy wieczornej
o powołania: I czwartek miesiąca po porannej mszy
do Najświętszego Serca Jezusa: I piątek po porannej mszy św.
różaniec odmawiamy codziennie przed poranną mszą (początek ok. 6.50), a w październiku o 17.30 (niedziela: 16.00)
drogę krzyżową odprawiam w wielkim poście w piątki o 17.15 [kliknij, by zobaczyć stacje w kościele]

adoracja

Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie "wystawiamy" do cichej adoracji w dni powszednie codziennie o 17.30 (z wyjątkiem Adwentu od poniedziałku do środy).

w I czwartek miesiąca po mszy wieczornej do 19.30 (z wyjątkiem Adwentu)

modlitwa wspólnotowa

z elementami modlitwy spontanicznej: IV czwartek miesiąca po mszy wieczornej (18.45)
terminy:
2019: 24.10, 28.11 
2020: 23.01, 27.02, 26.03, 23.04, 28.05, 25.06

najczęstsze sprawy i pytania

jak się załatwia, przygotowuje itd.?

kancelaria parafialna:

poniedziałek: 8.00-9.00 (proboszcz lub wikariusz)
wtorek: 16.00-19.00 (p. Bożena Kulińska)
czwartek: 16.00-19.00 (p. Bożena Kulińska)
piątek: 8.00-9.00 (proboszcz lub wikariusz)

pogrzeb

W razie śmierci bliskiej osoby prosimy o bezpośredni kontakt z duszpasterzami lub kancelarią w celu ustalenia terminu i przebiegu pogrzebu. Por. KONTAKT. Prosimy ponadto o okazanie aktu zgonu (odnotowanie w księgach parafialnych...) oraz przygotowanie zwyczajowych podziękowań dla uczestników pogrzebu.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy okazji pogrzebu przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

chrzest

Sakramentu chrztu św. dzieciom udzielamy zasadniczo w czasie mszy św. o godzinie 11.30 (w razie poważnych przyczyn data i godzina chrztu są ustalane indywidualnie). 
Zgłoszenie chrztu w kancelarii powinno nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej (termin uzgadniany indywidualnie).
Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu:
1. akt urodzenia dziecka (odpis),
2. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
3. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
4. metryka chrztu dziecka (do pobrania w kancelarii). 

Dorośli, którzy pragną przyjąć ten sakrament przygotowywani są indywidualnie (prosimy o kontakt z proboszczem).

ślub (przygotowanie do małżeństwa)

Po podjęciu decyzji o zawarciu małżeństwa (najpóźniej tuż po ustaleniu daty ślubu) prosimy o kontakt z duszpasterzami / kancelarią, aby omówić przebieg przygotowania i zarezerwować termin ślubu. 
Przygotowanie do małżeństwa obejmuje: nauki przedślubne (kurs) połączone z dniem skupienia, 3 spotkania w poradni życia rodzinnego oraz rozmowę z Księdzem Proboszczem wraz ze spisaniem protokołu przedślubnego.
Terminy spotkań w poradni można zarezerwować tutaj: http://narzeczenikatowicka.pl/
Zalecamy odbycie kursu metodą "Przed nami małżeństwo": http://przednamimalzenstwo.pl/ (terminy i zapisy na stronie).


Wymagane dokumenty (konieczne do spisania protokołu):
1. aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
2. dowody osobiste,
3. ostatnie świadectwo katechizacji ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej,
jeżeli kandydat do małżeństwa nie posiada świadectwa ukończenia katechizacji ponadgimazjalnej lub ponadpodstawowej, powinien wziąć udział w naukach tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego (prowadzonego w Tychach np. w parafii św. Krzysztofa),
4. świadectwo bierzmowania,
5. zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych,
6. zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia dla narzeczonych,
7. zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego,
8. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) albo akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
9. w przypadku wdowca/wdowy, należy przedstawić akt zgonu zmarłego współmałżonka i akt ślubu kościelnego i cywilnego. 

Wystrój kościoła i oprawa muzyczna ślubu: mogą być wykonane przez osoby stale współpracujące z parafią lub zaproponowane przez narzeczonych (proboszcz odpowiada za ocenę odpowiedniości oprawy do liturgii). Osoby fotografujące i filmujące powinny być po stosownym kursie.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy okazji ślubu przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

pierwsza komunia (wczesna komunia) i pierwsza spowiedź

Do pierwszej komunii św. przystępują dzieci zasadniczo w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu od stosownej informacji dla rodziców i spotkania z nimi. Uroczystość ma miejsce zawsze w II niedzielę maja na mszy św. o godzinie 11.30.

Rodzice młodszych dzieci (I-II klasa), którzy są przekonani, że ich dziecko z korzyścią mogłoby przystąpić do komunii św. mogą skorzystać z tzw. wczesnej komunii św. Celebrujemy ją w I niedzielę maja a przygotowanie toczy się w osobnej grupie (od września).

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi św. jest częścią przygotowania do przyjęcia komunii św. Rodzice, którzy nie są przekonani, czy ich dzieci potrafią świadomie odróżniać dobro od zła powinni się wstrzymać z decyzją o udziale w przygotowaniu. Uwaga ta nie dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami trwale utrudniającymi takie rozróżnianie.

Przebieg przygotowania w roku 2019/20 (kliknij).

bierzmowanie

Sakrament bierzmowania przyjmuje zasadniczo młodzież w klasie ósmej. Przygotowanie w parafii opiera się na programie "Młodzi na progu" i rozpoczyna się wraz z rokiem szkolnym.

Dorośli, którzy pragną przyjąć ten sakrament przygotowywani są indywidualnie (prosimy o kontakt z proboszczem).

umierający

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia bliskiej osoby wskazane jest umożliwienie jej przyjęcia sakramentów św. (spowiedź, sakrament chorych i komunia św.). Księży można wzywać w takich przypadkach o dowolnej porze - prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych.

zamawianie intencji mszy św.

Mszę św. można odprawić w określonej intencji (związanej z modlitwą odprawiającego mszę księdza). Intencje można rezerwować w kancelarii.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy tej okazji przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

pomoc ubogim, samotnym itd.

Jeśli ktoś w Waszym pobliżu cierpi z powodu ubóstwa, samotności itd. - prosimy o informację. Poszukamy wspólnie rozwiązania - w razie potrzeby przy współpracy odpowiednich podmiotów aministracji samorządowej, państwowej lub organizacji pozarządowych.

reagowanie na sytuacje przemocy, wykorzystywania itd.

Jeśli jesteście świadkami przemocy (domowej, sąsiedzkiej itd.), pozostawienia bez opieki małych dzieci lub osób bezradnych itd. - reagujcie. Najlepiej zgłaszać takie sytuacje od razu organom ścigania (policja, prokuratura). Jeśli się lękacie, nie wiecie jak itd., możecie opowiedzieć duszpasterzom - poszukamy najlepszego rozwiązania.

wykorzystanie salek na uroczystości rodzinne

W salkacharafialnych możliwe jest urządzanie uroczystości rodzinnych (urodziny, jubileusze itd.). Parafia udostępnia miejsze i wyposażenie (zastawa, obrusy itd. bez możliwości przygotowywania żywności na miejscu - można przynieść własną lub zamówić katering). Komfortowo mieści się ok. 40 osób, zaś wyposażenie mamy na 60 - to górna granica.
Więcej informacji tutaj (kliknij). W sprawie szczegółowych ustaleń prosimy o bezpośredni kontakt z proboszczem.

[będziemy wdzięczni za dobrowolne ofiary na media i amortyzację sprzętu, nie ma jednak obowiązku ich składania: chcemy wspierać głównie mniej zamożnych parafian]

w kancelarii istnieje możliwość bezgotówkowego przekazywania ofiar na rzecz parafii

terminal finansowany jest przez fundację "Polska Bezgotówkowa"; obsługuje większość kart płatniczych, także płatności zbliżeniowe; osoba pragnąca złożyć ofiarę sama wprowadza kwotę, jaką chce przekazać

Co chcielibyście wiedzieć, ale boicie się zapytać?

jak zarabiają księża?

Parafialne wynagrodzenie proboszcza i wikariusza pochodzi głównie z ofiar związanych z celebracją mszy św. Wylicza się je w archidiecezji katowickiej wg zasad pamiętających jeszcze czasy, gdy Górny Śląsk przynależał do diecezji wrocławskiej.
I tak ofiara w wysokości na przykład 50 zł. trafia w trzech ósmych (czyli 18,75 zł.) do kasy parafii, zaś pięć ósmych (31,25 zł.) do wynagrodzenia księdza, który daną mszę odprawił. [przy 100 zł. => 37,50 i 62,50 itd.]
Zatem jeśli ofiary wynosiłyby do każdej mszy 50 zł., to w miesiącu o 30 dniach do kasy parafii trafiałoby 562,50 zł., zaś 937,50 stanowiłoby wynagrodzenie księdza.
[Jeśli odprawiamy dwie msze w ciągu dnia, ofiara z drugiej w ogóle nie jest przeznaczona dla księdza, lecz dzielona jest następująco: ofiara 50 zł. => 18,75 zł. (3/8) do kasy parafialnej, 31,25 (5/8) do kasy archidiecezji]
To, co składane jest do koszyczka (kolekta, procesja na ofiarowanie), skarbon itd. nie jest w ogóle przeznaczone na wynagrodzenie księży.

Do tego dochodzą ofiary związane z innymi sakramentami i sakramentaliami (chrzest, pogrzeb, ślub) dzielone w nieco inny sposób: 1/5 idzie do kasy parafialnej, reszta na wynagrodzenie księży (z zachowaniem zasady wynagrodzenia z 1 ofiary w ciągu dnia).

Z tak obliczonej sumy odprowadzamy:
- zryczałtowany podatek dochodowy (wyznaczany przez Urząd Skarbowy proporcjonalnie do wielkości parafii);
- składki ZUS itd.;
- 300 zł. miesięcznie do kasy parafialnej na jedzenie;
- liczone miesięcznie składki diecezjalne:
(1) na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 20 zł;
(2) na wsparcie misjonarzy 30 zł.;
(3) na Kapłańską Pomoc Bratnią 160 zł. (proboszcz), 135. zł. (wikariusz) .

Ponadto osiągamy dochody z umów o pracę rozliczane i opodatkowane na zwykłych zasadach:
- ks. Bogusław (wikariusz) pracuje na niecały etat w szkole jako nauczyciel kontraktowy;
- ks. Grzegorz (proboszcz) pracuje na pół etatu na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Śląskim i ma niewielkie dochody z praw autorskich od sprzedanych przez wydawców książek.

masz pytanie? Napisz...

Jeśli nurtują Was pytania dotyczące funkcjonowania parafii - piszcie, postaramy się odpowiedzieć. Poniżej kontakt z parafią i duszpasterzami.

kontakt

Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tychach

ks. Grzegorz Strzelczyk (proboszcz) 
530 203 249

ks. Bogusław Noworyta (wikariusz)
515 303 967  

telefon stacjonarny (kancelaria, probostwo):
322 196 156 

Plac Zbawiciela 1
43-100 TYCHY

kancelaria
poniedziałek: 8.00-9.00
wtorek: 16.00-19.00
czwartek: 16.00-19.00 
piątek: 8.00-9.00 

NIP: 646 244 71 87 

proboszcz

ks. Grzegorz Strzelczyk

doktor teologii, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych. Więcej

wikariusz

ks. Bogusław Noworyta

aktualności

 
NAJBARDZIEJ aktualne informacje skierowane są do grupy parafialnej - zapraszamy!
Parafia św. Maksymiliana Tychy
Grupa publiczna · 566 członków
Dołącz do grupy
Oficjalna grupa parafialna dla parafian od św. Maksymiliana Kolbego z Tychów (par. rzymskokatolicka), służąca duszpasterstwu, integracji wspólnoty itd...
 

co w parafii? (parafialny Twitter)

co w archidiecezji katowickiej? (diecezjalny Twitter)

co u papieża? (Twitter Franciszka)

a na parafialnym Facebooku:

ogłoszenia

19.01.2020 – 2. NIEDZIELA ZWYKŁA 

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Archidiecezji (zwłaszcza na Radio eM).

Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Prosimy o intensywniejsze uwzględnienie tej intencji w modlitwie osobistej. Wspólnie w intencji jedności chcemy się modlić w trakcie dzisiejszych nieszporów o 16.00.

Krąg biblijny, czyli spotkanie poświęcone rozważaniu słowa Bożego i dzieleniu się nim odbędzie się w środę po mszy wieczornej w salkach.

Na spotkanie modlitewne ze wspólnotową modlitwą spontaniczną zapraszamy we czwartek po mszy wieczornej.

Przypominamy, że w niedzielę 26 stycznia po mszy popołudniowej odbędzie się parafialne kolędowanie. Zapraszamy zatem zarówno dzieci jak i dorosłych śpiewających i grających do podzielenia się swoimi talentami. Zgłoszenia – do ks. Bogusława.

Spotkania stałych grup duszpasterskich:
- Legion Maryi we czwartek po mszy wieczornej;
- pozostałe spotkania nie odbywają się ze względu na ferie, nie będzie też mszy św. szkolnej w piątek.

Na potrzeby naszej parafii zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 4426 zł. Dziękujemy! Kolekta przyszłej niedzieli także przeznaczona będzie na potrzeby parafii.

Informujemy, że w naszej w kancelarii wszelkie ofiary można składać bezgotówkowo, za pomocą kart płatniczych lub telefonów, bezpośrednio na konto parafii (ofiarodawca sam wpisuje kwotę w terminalu).

Chcemy udostępniać nasze salki parafianom na świętowanie uroczystości rodzinnych (jubileusze, urodziny, chrzciny itd.). Do dyspozycji będą pomieszczenia i zastawa (do 60 osób, komfortowo ok. 40). W sprawie rezerwacji i szczegółowych informacji prosimy o kontakt z proboszczem.

Zachęcamy do czytania – zwłaszcza prasy katolickiej. Przed kościołem można nabyć Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Rycerza Niepokalanej, Misyjne Drogi, Miłujcie się!

Zachęcamy do korzystania ze sklepiku parafialnego. 

ogłoszenia stałe

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Eucharystią. 
Okazja do adoracji najświętszego sakramentu: w dni powszednie o 17.30 (w adwencie - od czwartku do soboty).

Zachęcamy do korzystania ze sklepiku parafialnego. 

Dorosłych, którzy przeszli przed laty przez formację oazową lub w innych ruchach odnowy Kościoła zachęcamy do kontaktu z ks. Grzegorzem (proboszczem).

Małżeństwa zainteresowane formacją w „Domowy Kościele” – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie prosimy o kontakt z księdzem Bogusławem (wikariuszem).

Statystyki celebracji sakramentów i sakramentaliów za rok 2019

(w nawiasach dane za 2018)

Chrzty: 49 (41)
w tym:
24 (25) dziewczynki i 25 (16) chłopców

I Komunia Święta: 27 (68)
w tym: 3 wczesna Komunia Święta

Sakrament Bierzmowania: 30 (56)

Sakrament Małżeństwa: 12 (14)

Odwiedziny chorych:
księża 88 (109)
szafarze ok. 450 (593) razy zanieśli Komunię św. chorym
80 (81) osób przyjęło Sakrament Chorych

Liczba rozdzielonych komunii świętych: ok. 81 000 (ok. 73 500)

Liczba pogrzebów: 26 (29)
w tym 11 mężczyzn, 15 kobiet
zaopatrzono na drogę do Ojca: 11 (16)

Msze święte za parafian: odprawiono 58

intencje mszy świętych i porządek celebracji

są jeszcze wolne intencje mszy św. w lutym 2020 o 7.30: 18, 19, 20, 24.

17-26.01.2020

Piątek, 17. stycznia, wspomnienie św. Antoniego, opata
7.30 – Do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Józefa o szczęśliwy przebieg operacji i powrót do zdrowia.
15.00 „Godzina Miłosierdzia”. 
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.

18.00 – Za + ojca Szczepana Barona w kolejną rocznicę śmierci, jego ++ rodziców i rodzeństwo.

Sobota, 18. stycznia
7.30 – Przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Maksymiliana w intencji Ireny i Kazimierza Malcherczyków oraz dzieci z rodzinami, dziękując za otrzymane łaski i prosząc o zdrowie i Bożą opiekę.
12.00 – Chrzest Marty Stefańskiej.
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Niedziela, 19. stycznia, 2. niedziela zwykła
18.00 – Za + Bronisława Rębisza, ++ rodziców Marię i Kazimierza Rębiszów oraz Zofię i Władysława Maślanka.
7.30 – Za + syna Andrzeja Bulę w rocznicę śmierci, za + męża Jana i ++ rodziców z obu stron.
9.30 – Za + męża i ojca Adama Goja w 5. rocznicę śmierci.
11.30 – Za + Wiesława Szczepaniaka w 30. rocznicę śmierci oraz za ++ Magdalenę i Mariana Dąbrowskich.
16.00 Nieszpory w intencji jedności chrześcijan
16.30 – Za + mamę Wandę Waszkowską o łaskę nieba.

Poniedziałek, 20. stycznia
7.30 – W intencji rodziny Babij z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Za ++ babcie Annę Walter, Jadwigę Cofała oraz Genowefę Marzec.

Wtorek, 21. stycznia, Wspomnienie św. Agnieszki dziewicy i męczennicy
7.30 – Za + Jadwigę Ścierską (od sąsiadów).
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Za + kolegę Witolda Zajączkowskiego.
krótkie nabożeństwo do św. Maksymiliana

Środa, 22. stycznia
7.30 – Za + Jadwigę Ścierską w miesiąc po śmierci.
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – W intencji dziadków Marii i Zdzisława Kania z okazji ich święta, prosząc o zdrowie, siły, radość i Boże błogosławieństwo w życiu codziennym (od wnuków).
krótkie nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy

Czwartek, 23. stycznia
7.30 – Za Parafian.
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Za + Albina Biełka, + żonę Łucję i ++ z rodzin: Fijoł, Anderko i Biełka.

Piątek, 24. stycznia, wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
7.30 – Za ++ rodziców Honoratę i Kazimierza Myśliwiec oraz za ++ Stefanię i Jana Siek.
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Do Matki Bożej Królowej Kapłanów o Dary Ducha Świętego, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. Proboszcza (od Legionu Maryi, Róż Różańcowych Matki Bożej Róży Duchownej).

Sobota, 25. stycznia, święto nawrócenia św. Pawła
7.30 – Za + Kazimierza Staniaka (od rodziny).
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Niedziela, 26. stycznia, 3. niedziela zwykła
18.00 – Do Matki Bożej Królowej Kapłanów, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha św. dla ks. Proboszcza, od Żywego Różańca.
7.30 – Za + Krystynę Dziadczyk w 6. rocznicę śmierci (od męża i córki z dziećmi).
9.30 – Za + Zenona Wilczkowskiego w 4. rocznicę śmierci, o łaskę nieba.
11.30 – W intencji Noemi Kieruzel przyjmującej sakrament chrztu św. oraz obchodzącej „roczek” Wiktorii Dworniczok, ich rodziców i rodziców chrzestnych.
16.00 Nieszpory
16.30 – Za ++ Genowefę i Tadeusza Hołda oraz Stanisława Brzozowskiego w kolejną rocznice śmierci.
  
 

grupy formacyjne, modlitewne i służebne

ministranci

służba liturgiczna

Dzieci Maryi

grupa dla dzieci

oaza młodzieżowa

Ruch Światło-Życie - grupa formacyjna

zespół caritas

wolontariusze

pytania o wiarę

katecheza dla dorosłych

krąg biblijny

poznawanie i słowa Bożego

oaza rodzin

Ruch Światło-Życie - grupa formacyjna dla małżonków

letnia szkoła gorącej modlitwy

wprowadzenie w modlitwę medytacyjną/kontemplacyjną

Legion Maryi

wspólnota modlitewna

Żywy Różaniec

wspólnota modlitewna

Akcja Katolicka

stowarzyszenie katolickie

media społecznościowe

więzi wspólnotowe w parafii staramy się wspierać za pomocą mediów społecznościowych, zwłaszcza:

grupa parafialna na Facebooku

https://www.facebook.com/groups/2327077047607078/
Tu dzieje się zdecydowanie najwięcej - do tej grupy zapraszamy wszystkich parafian. Tędy najszybciej płyną informacje o życiu parafii, można wymieniać się intencjami do modlitwy, rzeczami itd.

profil parafii na Facebooku

https://www.facebook.com/KolbeTychy
Fanpage parafii nastawiony jest na informowanie o życiu parafii na zewnątrz (i na mniej aktywnych użytkowników Facebooka) - publikujemy na nim podstawowe informacje z życia parafii.

profil parafii na Twitterze

https://twitter.com/M_Kolbe_Tychy
Konto na Twitterze służy szybkiemu infomowaniu o życiu parafii.

video parafii w serwisie Youtube

https://www.youtube.com/channel/UC74ar8Abl7K-7S9I6F-EIkQ
Telewizja parafialna to pewnie za duże słowo. Ale chcemy pokazywać co się dzieje także ze względu na parafian, którym trudno się przemieszczać... Albo takim, którzy nie uwierzą, jeśli nie zobaczą!

nagrania (audio) w serwisie Souncloud

https://soundcloud.com/user-661371931
Dokumentacja dźwiękowa życia parafii. Nasz profil zawiera np. nagrania homilii proboszcza.

© Copyright 2019 - Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Tychach