na skróty:

Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Tychach:
=> obejmuje dwa tyskie osiedla - Z (Zuzanna) i Z1 leżące na południu miasta, tuż przy lesie kobiórskim i obok Jeziora Paprocańskiego;
=> liczy ponad cztery i pół tysiąca ochrzczonych katolików;
=> ma przestronny kościół i duże zaplecze duszpasterskie;
=> należy do archidiecezji katowickiej i dekanatu Tychy Nowe.

Św. Maksymilian Kolbe - patron parafii

Maksymilian Maria Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w roku 1894. Wstąpił do zakonu franciszkanów i w roku 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. Gorliwy czciciel Matki Bożej założył stowarzyszenie "Milicja Maryi Niepokalanej" i powołał do życia wydawnictwa w Polsce i w Japonii. W roku 1941 został przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie dawał wszystkim przykład cierpliwości. Dobrowolnie przyjął śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Zginął 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem. 
(z Mszału Rzymskiego)
z lewej obraz z prezbiterium naszego kościoła

msze święte

w tygodniu: 7:30 i 18:00 oraz "szkolna" w piątek o 16.30 (kliknij) 

w niedziele:
wigilijna w sobotę o 18.00
7:30 (zwykle: ks. Bogusław)
9:30 - dla rodzin z dziećmi (zwykle: ks. Bogusław)
11:30 (zwykle ks. Grzegorz)
16:30 (zwykle ks. Grzegorz)

spowiedź

codziennie: pół godziny przed każdą mszą św.

w pierwsze czwartki miesiaca: od 17.00 i po mszy wieczornej do 19.30 lub do ostatniego penitenta

w pierwszy piątek miesiąca: dla dzieci i rodziców od 15.30 

w nagłych przypadkach: prosimy o kontakt

nabożeństwa (cykliczne)

do św. Maksymiliana: wtorek po mszy wieczornej
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa po mszy wieczornej
godzina miłosierdzia: trzeci piątek miesiąca o 15.00
nabożeństwo fatimskie: 13 dnia miesiąca (z procesją od maja do października) po mszy wieczornej
o powołania: I czwartek miesiąca po porannej mszy
do Najświętszego Serca Jezusa: I piątek po porannej mszy św.
różaniec odmawiamy codziennie przed poranną mszą (początek ok. 6.50), a w październiku o 17.30 (niedziela: 16.00)
drogę krzyżową odprawiam w wielkim poście w piątki o 17.15 [kliknij, by zobaczyć stacje w kościele]

adoracja

Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie "wystawiamy" do cichej adoracji w dni powszednie codziennie o 17.30 (z wyjątkiem Adwentu od poniedziałku do środy).

w I czwartek miesiąca po mszy wieczornej do 19.30 (z wyjątkiem Adwentu)

modlitwa wspólnotowa

z elementami modlitwy spontanicznej: IV czwartek miesiąca po mszy wieczornej (18.45)
terminy:
2019: 24.10, 28.11 
2020: 23.01, 27.02, 26.03, 23.04, 28.05, 25.06

najczęstsze sprawy i pytania

jak się załatwia, przygotowuje itd.?

kancelaria parafialna:

poniedziałek: 8.00-9.00 (proboszcz lub wikariusz)
wtorek: 16.00-19.00 (p. Bożena Kulińska)
czwartek: 16.00-19.00 (p. Bożena Kulińska)
piątek: 8.00-9.00 (proboszcz lub wikariusz)

pogrzeb

W razie śmierci bliskiej osoby prosimy o bezpośredni kontakt z duszpasterzami lub kancelarią w celu ustalenia terminu i przebiegu pogrzebu. Por. KONTAKT. Prosimy ponadto o okazanie aktu zgonu (odnotowanie w księgach parafialnych...) oraz przygotowanie zwyczajowych podziękowań dla uczestników pogrzebu.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy okazji pogrzebu przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

chrzest

Sakramentu chrztu św. dzieciom udzielamy zasadniczo w czasie mszy św. o godzinie 11.30 (w razie poważnych przyczyn data i godzina chrztu są ustalane indywidualnie). 
Zgłoszenie chrztu w kancelarii powinno nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej (termin uzgadniany indywidualnie).
Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu:
1. akt urodzenia dziecka (odpis),
2. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
3. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
4. metryka chrztu dziecka (do pobrania w kancelarii). 

Dorośli, którzy pragną przyjąć ten sakrament przygotowywani są indywidualnie (prosimy o kontakt z proboszczem).

ślub (przygotowanie do małżeństwa)

Po podjęciu decyzji o zawarciu małżeństwa (najpóźniej tuż po ustaleniu daty ślubu) prosimy o kontakt z duszpasterzami / kancelarią, aby omówić przebieg przygotowania i zarezerwować termin ślubu. 
Przygotowanie do małżeństwa obejmuje: nauki przedślubne (kurs) połączone z dniem skupienia, 3 spotkania w poradni życia rodzinnego oraz rozmowę z Księdzem Proboszczem wraz ze spisaniem protokołu przedślubnego.
Terminy spotkań w poradni można zarezerwować tutaj: http://narzeczenikatowicka.pl/
Zalecamy odbycie kursu metodą "Przed nami małżeństwo": http://przednamimalzenstwo.pl/ (terminy i zapisy na stronie).


Wymagane dokumenty (konieczne do spisania protokołu):
1. aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
2. dowody osobiste,
3. ostatnie świadectwo katechizacji ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej,
jeżeli kandydat do małżeństwa nie posiada świadectwa ukończenia katechizacji ponadgimazjalnej lub ponadpodstawowej, powinien wziąć udział w naukach tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego (prowadzonego w Tychach np. w parafii św. Krzysztofa),
4. świadectwo bierzmowania,
5. zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych,
6. zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia dla narzeczonych,
7. zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego,
8. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) albo akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
9. w przypadku wdowca/wdowy, należy przedstawić akt zgonu zmarłego współmałżonka i akt ślubu kościelnego i cywilnego. 

Wystrój kościoła i oprawa muzyczna ślubu: mogą być wykonane przez osoby stale współpracujące z parafią lub zaproponowane przez narzeczonych (proboszcz odpowiada za ocenę odpowiedniości oprawy do liturgii). Osoby fotografujące i filmujące powinny być po stosownym kursie.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy okazji ślubu przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

pierwsza komunia (wczesna komunia) i pierwsza spowiedź

Do pierwszej komunii św. przystępują dzieci zasadniczo w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu od stosownej informacji dla rodziców i spotkania z nimi. Uroczystość ma miejsce zawsze w II niedzielę maja na mszy św. o godzinie 11.30.

Rodzice młodszych dzieci (I-II klasa), którzy są przekonani, że ich dziecko z korzyścią mogłoby przystąpić do komunii św. mogą skorzystać z tzw. wczesnej komunii św. Celebrujemy ją w I niedzielę maja a przygotowanie toczy się w osobnej grupie (od września).

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi św. jest częścią przygotowania do przyjęcia komunii św. Rodzice, którzy nie są przekonani, czy ich dzieci potrafią świadomie odróżniać dobro od zła powinni się wstrzymać z decyzją o udziale w przygotowaniu. Uwaga ta nie dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami trwale utrudniającymi takie rozróżnianie.

Przebieg przygotowania w roku 2019/20 (kliknij).

bierzmowanie

Sakrament bierzmowania przyjmuje zasadniczo młodzież w klasie ósmej. Przygotowanie w parafii opiera się na programie "Młodzi na progu" i rozpoczyna się wraz z rokiem szkolnym.

Dorośli, którzy pragną przyjąć ten sakrament przygotowywani są indywidualnie (prosimy o kontakt z proboszczem).

umierający

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia bliskiej osoby wskazane jest umożliwienie jej przyjęcia sakramentów św. (spowiedź, sakrament chorych i komunia św.). Księży można wzywać w takich przypadkach o dowolnej porze - prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych.

zamawianie intencji mszy św.

Mszę św. można odprawić w określonej intencji (związanej z modlitwą odprawiającego mszę księdza). Intencje można rezerwować w kancelarii.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy tej okazji przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

pomoc ubogim, samotnym itd.

Jeśli ktoś w Waszym pobliżu cierpi z powodu ubóstwa, samotności itd. - prosimy o informację. Poszukamy wspólnie rozwiązania - w razie potrzeby przy współpracy odpowiednich podmiotów aministracji samorządowej, państwowej lub organizacji pozarządowych.

reagowanie na sytuacje przemocy, wykorzystywania itd.

Jeśli jesteście świadkami przemocy (domowej, sąsiedzkiej itd.), pozostawienia bez opieki małych dzieci lub osób bezradnych itd. - reagujcie. Najlepiej zgłaszać takie sytuacje od razu organom ścigania (policja, prokuratura). Jeśli się lękacie, nie wiecie jak itd., możecie opowiedzieć duszpasterzom - poszukamy najlepszego rozwiązania.

wykorzystanie salek na uroczystości rodzinne

W salkacharafialnych możliwe jest urządzanie uroczystości rodzinnych (urodziny, jubileusze itd.). Parafia udostępnia miejsze i wyposażenie (zastawa, obrusy itd. bez możliwości przygotowywania żywności na miejscu - można przynieść własną lub zamówić katering). Komfortowo mieści się ok. 40 osób, zaś wyposażenie mamy na 60 - to górna granica.
Więcej informacji tutaj (kliknij). W sprawie szczegółowych ustaleń prosimy o bezpośredni kontakt z proboszczem.

[będziemy wdzięczni za dobrowolne ofiary na media i amortyzację sprzętu, nie ma jednak obowiązku ich składania: chcemy wspierać głównie mniej zamożnych parafian]

w kancelarii istnieje możliwość bezgotówkowego przekazywania ofiar na rzecz parafii

terminal finansowany jest przez fundację "Polska Bezgotówkowa"; obsługuje większość kart płatniczych, także płatności zbliżeniowe; osoba pragnąca złożyć ofiarę sama wprowadza kwotę, jaką chce przekazać

Co chcielibyście wiedzieć, ale boicie się zapytać?

jak zarabiają księża?

Parafialne wynagrodzenie proboszcza i wikariusza pochodzi głównie z ofiar związanych z celebracją mszy św. Wylicza się je w archidiecezji katowickiej wg zasad pamiętających jeszcze czasy, gdy Górny Śląsk przynależał do diecezji wrocławskiej.
I tak ofiara w wysokości na przykład 50 zł. trafia w trzech ósmych (czyli 18,75 zł.) do kasy parafii, zaś pięć ósmych (31,25 zł.) do wynagrodzenia księdza, który daną mszę odprawił. [przy 100 zł. => 37,50 i 62,50 itd.]
Zatem jeśli ofiary wynosiłyby do każdej mszy 50 zł., to w miesiącu o 30 dniach do kasy parafii trafiałoby 562,50 zł., zaś 937,50 stanowiłoby wynagrodzenie księdza.
[Jeśli odprawiamy dwie msze w ciągu dnia, ofiara z drugiej w ogóle nie jest przeznaczona dla księdza, lecz dzielona jest następująco: ofiara 50 zł. => 18,75 zł. (3/8) do kasy parafialnej, 31,25 (5/8) do kasy archidiecezji]
To, co składane jest do koszyczka (kolekta, procesja na ofiarowanie), skarbon itd. nie jest w ogóle przeznaczone na wynagrodzenie księży.

Do tego dochodzą ofiary związane z innymi sakramentami i sakramentaliami (chrzest, pogrzeb, ślub) dzielone w nieco inny sposób: 1/5 idzie do kasy parafialnej, reszta na wynagrodzenie księży (z zachowaniem zasady wynagrodzenia z 1 ofiary w ciągu dnia).

Z tak obliczonej sumy odprowadzamy:
- zryczałtowany podatek dochodowy (wyznaczany przez Urząd Skarbowy proporcjonalnie do wielkości parafii);
- składki ZUS itd.;
- 300 zł. miesięcznie do kasy parafialnej na jedzenie;
- liczone miesięcznie składki diecezjalne:
(1) na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 20 zł;
(2) na wsparcie misjonarzy 30 zł.;
(3) na Kapłańską Pomoc Bratnią 160 zł. (proboszcz), 135. zł. (wikariusz) .

Ponadto osiągamy dochody z umów o pracę rozliczane i opodatkowane na zwykłych zasadach:
- ks. Bogusław (wikariusz) pracuje na niecały etat w szkole jako nauczyciel kontraktowy;
- ks. Grzegorz (proboszcz) pracuje na pół etatu na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Śląskim i ma niewielkie dochody z praw autorskich od sprzedanych przez wydawców książek.

masz pytanie? Napisz...

Jeśli nurtują Was pytania dotyczące funkcjonowania parafii - piszcie, postaramy się odpowiedzieć. Poniżej kontakt z parafią i duszpasterzami.

kontakt

Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tychach

ks. Grzegorz Strzelczyk (proboszcz) 
530 203 249

ks. Bogusław Noworyta (wikariusz)
515 303 967  

telefon stacjonarny (kancelaria, probostwo):
322 196 156 

Plac Zbawiciela 1
43-100 TYCHY

kancelaria
poniedziałek: 8.00-9.00
wtorek: 16.00-19.00
czwartek: 16.00-19.00 
piątek: 8.00-9.00 

NIP: 646 244 71 87 

proboszcz

ks. Grzegorz Strzelczyk

doktor teologii, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych. Więcej

wikariusz

ks. Bogusław Noworyta

aktualności

 
NAJBARDZIEJ aktualne informacje skierowane są do grupy parafialnej - zapraszamy!
Parafia św. Maksymiliana Tychy
Grupa publiczna · 566 członków
Dołącz do grupy
Oficjalna grupa parafialna dla parafian od św. Maksymiliana Kolbego z Tychów (par. rzymskokatolicka), służąca duszpasterstwu, integracji wspólnoty itd...
 

co w parafii? (parafialny Twitter)

co w archidiecezji katowickiej? (diecezjalny Twitter)

co u papieża? (Twitter Franciszka)

a na parafialnym Facebooku:

ogłoszenia

16.02.2020 – VI niedziela zwykła

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Witamy w naszej wspólnocie o. Błażeja Gawliczka ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów NMP, pracującego w Gniewaniu na Ukrainie, który głosić nam będzie słowo Boże. Po mszach świętych będzie można wesprzeć jego posługę misyjną na Ukrainie darem materialnym.
Zapraszamy na nieszpory niedzielne o 16.00.

Spotkania stałych grup duszpasterskich:
- Legion Maryi we czwartek po mszy wieczornej;
- Msza św. „szkolna” dla rodziców i dzieci w piątek o 16.30;
- młodzież w piątek po mszy wieczornej;
- Dzieci Maryi w sobotę o 9.00.

Akcja Katolicka zaprasza na wieczór szachowy w środę o 18.30 do biblioteki parafialnej.

Spotkanie poświęcone tematowi transplantacji organów jako sposobowi na ratowanie ludzkiego życia odbędzie się we czwartek o godzinie 18.45 w salkach. Spotkanie poprowadzą lekarki na co dzień koordynujące transplantacje oraz pacjent oczekujący na transplantację. W czasie spotkania będzie można uzyskać odpowiedź na przykład na pytanie na czym polega transplantacja serca, nerek, czy wątroby, kto może być dawcą, dlaczego ten problem nas dotyczy i co na to Kościół?

W III piątek miesiąca oddajemy szczególną cześć Miłosierdziu Bożemu (Godzina Miłosierdzia) – zapraszamy na modlitwę w piątek o godzinie 15.00.

Na potrzeby archidiecezji zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 3433 zł. Dziękujemy! Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii.

Nasze wielkopostne rekolekcje parafialne chcemy odprawić od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, czyli w dniach 1-4 marca (niedziela-środa). Szczegółowy plan podamy wkrótce. Bardzo prosimy o zarezerwowanie wieczorów w tych dniach, by móc uczestniczyć w naukach rekolekcyjnych. Rekolekcje wygłosi ks. Grzegorz Strzelczyk.

Zachęcamy do czytania – zwłaszcza prasy katolickiej. Przed kościołem można nabyć Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Rycerza Niepokalanej, Misyjne Drogi, Miłujcie się!
Zachęcamy do korzystania ze sklepiku parafialnego.

23.02.2020 – VII niedziela zwykła

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

Zapraszamy na nieszpory niedzielne o 16.00.

W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczniemy okres Wielkiego Postu – okres duchowego przygotowania do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową msze św. odprawimy o 7.30, 16.30 i 18.00. Zachęcamy, by tego dnia podjąć post „jakościowy” (rezygnacja z mięsa) i „ilościowy” (tylko jeden posiłek do syta). W czasie Wielkiego Postu drogę krzyżową odprawiać będziemy w piątki o 17.15 (wypominki za zmarłych można składać w zakrystii), zaś gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o 15.45. Kazania pasyjne wygłosi ks. Bogusław Noworyta.

Krąg biblijny, ze względu na środę popielcową, będzie wyjątkowo we wtorek po mszy wieczornej.

Spotkanie modlitewne z modlitwą spontaniczną we czwartek po mszy wieczornej.

W piątek będziemy obchodzić dzień pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich, zwłaszcza przez duchownych. Drogę Krzyżową odprawimy w intencji ofiar przemocy seksualnej.

Nasze wielkopostne rekolekcje parafialne chcemy odprawić od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, czyli w dniach 1-4 marca (niedziela-środa). Nauki rekolekcyjne będą głoszone na mszach świętych oraz od poniedziałku do środy po mszy wieczornej (ok. 18.45). Głównym tematem rekolekcji będzie modlitwa, ale przyjrzymy się też znaczeniu takich praktyk jak post (wyrzeczenie), jałmużna i pielgrzymka. W trakcie rekolekcji przeżywać będziemy tzw. czterdziestogodzinne nabożeństwo – od poniedziałku do środy przez cały dzień będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. W przyszłą niedzielę będzie można zadeklarować uczestnictwo w nabożeństwie o określonej godzinie, tak byśmy mogli zachować ciągłość nabożeństwa.

Spotkania stałych grup duszpasterskich:
- nadzwyczajni szafarze komunii św. w poniedziałek o 19.00;
- Legion Maryi we czwartek po mszy wieczornej;
- msza św. „szkolna” dla rodziców i dzieci w piątek o 16.30;
- młodzież w piątek po mszy wieczornej;
- nie będzie spotkania Dzieci Maryi;
- ministranci w sobotę o 11.00.

Na potrzeby parafii zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 3510 zł. Na wsparcie parafii w Gniewaniu natomiast 5527 zł. Dziękujemy! Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji jako tak zwana „jałmużna postna” przeznaczona na cele charytatywne.

Zachęcamy do czytania – zwłaszcza prasy katolickiej. Przed kościołem można nabyć Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Rycerza Niepokalanej, Misyjne Drogi, Miłujcie się! Zachęcamy do korzystania ze sklepiku parafialnego. 

ogłoszenia stałe

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Eucharystią. 
Okazja do adoracji najświętszego sakramentu: w dni powszednie o 17.30 (w adwencie - od czwartku do soboty).

Zachęcamy do korzystania ze sklepiku parafialnego. 

Dorosłych, którzy przeszli przed laty przez formację oazową lub w innych ruchach odnowy Kościoła zachęcamy do kontaktu z ks. Grzegorzem (proboszczem).

Małżeństwa zainteresowane formacją w „Domowy Kościele” – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie prosimy o kontakt z księdzem Bogusławem (wikariuszem).

ogłoszenia zewnętrzne

Statystyki celebracji sakramentów i sakramentaliów za rok 2019

(w nawiasach dane za 2018)

Chrzty: 49 (41)
w tym:
24 (25) dziewczynki i 25 (16) chłopców

I Komunia Święta: 27 (68)
w tym: 3 wczesna Komunia Święta

Sakrament Bierzmowania: 30 (56)

Sakrament Małżeństwa: 12 (14)

Odwiedziny chorych:
księża 88 (109)
szafarze ok. 450 (593) razy zanieśli Komunię św. chorym
80 (81) osób przyjęło Sakrament Chorych

Liczba rozdzielonych komunii świętych: ok. 81 000 (ok. 73 500)

Liczba pogrzebów: 26 (29)
w tym 11 mężczyzn, 15 kobiet
zaopatrzono na drogę do Ojca: 11 (16)

Msze święte za parafian: odprawiono 58

intencje mszy świętych i porządek celebracji

Są jeszcze ostatnie wolne intencje w kwietniu (wszystkie o 7.30): 20, 21, 22, 23, 26, 30.

21.02-1.03.2020

Piątek, 21. lutego
7.30 – W intencji Parafian.
15.00 – „Godzina Miłosierdzia”.
16.30 – szkolna, dla rodziców i dzieci: Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji Teresy i Stefana Łaskich, z prośbą o szczęśliwy rok, zdrowie, zgodę i poszanowanie w małżeństwie.
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Za + Piotra Białkowskiego.

Sobota, 22. lutego, święto Katedry św. Piotra Apostoła
7.30 – O błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej i wstawiennictwo wszystkich świętych dla rodziny Trela.
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Niedziela, 23. lutego, VI zwykła
18.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Maksymiliana w intencji Janiny Wira z okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.
7.30 – Za + siostrę Stanisławę Klemens w rocznicę urodzin.
9.30 – Za ++ Anastazję i Jana Mika, syna Leszka, + zięcia Kazimierza oraz ++ rodziców i rodzeństwo.
11.30 – W intencji Aleksandry Leny Cywińskiej przyjmującej sakrament chrztu św., w intencji obchodzących roczek: Zuzanny Anastazji Duda i Piotra Kwiatkowskiego oraz za ich rodziców i rodziców chrzestnych.
16.00 - Nieszpory
16.30 – Przez wstawiennictwo św. Tarsycjusza w intencji Adama Wareckiego z okazji 17. rocznicy urodzin, dziękując za otrzymane łaski i prosząc o światło Ducha Świętego i Bożą opiekę dla solenizanta i jego rodziców.

Poniedziałek, 24. lutego
7.30 – Za + Weronikę Wróbel.
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Za + Kazimierza Staniaka (od sąsiadów i żony z dziećmi) oraz za ++ rodziców Andrzeja i Teodorę.

Wtorek, 25. lutego
7.30 – Za + brata Eugeniusza, jego żonę Erykę i jego ++ teściów, o łaskę nieba.
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Za + Zofię Kuźnik w 12. rocznicę śmierci oraz za + Krzysztofa Matysika.
krótkie nabożeństwo do św. Maksymiliana

Środa Popielcowa, 26. lutego – początek Wielkiego Postu
7.30 – Za + Aleksandrę Miller.
16.30 – Za + Janinę Gładysz w 10. rocznicę śmierci.
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Za + ojca Artura Blach w kolejną rocznicę śmierci oraz za ++ dziadków Agnieszkę i Franciszka Sosna, Klarę i Grzegorza Blach i ++ krewnych z obu rodzin.
krótkie nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy

Czwartek, 27. lutego
7.30 – Za ++ rodziców Józefa i Marii Hantulik oraz ++ dziadków Annę i Andrzeja.
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Za ++ rodziców Janinę i Michała Blachowskich.

Piątek, 28. lutego
7.30 – W intencji Parafian.
16.30 – szkolna, dla rodziców i dzieci: W intencji Katarzyny Waksmańskiej z okazji urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze.
17.15 – Nabożeństwo drogi krzyżowej.
18.00 – Za ++ członków Żywego Różańca.

Sobota, 29. lutego
7.30 – Za + męża Pawła Gołosz w rocznicę urodzin i synową Beatę w rocznicę śmierci.
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Niedziela, 1. marca, I Wielkiego Postu
18.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Maksymiliana w intencji rodziny Szot z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

7.30 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Maksymiliana w intencji Marianny Łabaj z okazji 87. urodzin, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o zdrowie i Boże błogosławieństwo.
9.30 – Za + Małgorzatę Biszczanik (gregoriańska).
11.30 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Maksymiliana w intencji Patrycji Olendzkiej z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha św.
chrzest Pauliny Heleny Biskup
15.45 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
16.30 – Za + Janusza w 10. rocznicę śmierci, ++ rodziców Józefa i Leokadię, ++ braci Józefa i Stanisława, + szwagra Stanisława oraz ++ dziadków z obu stron, za ++ z rodzin Arciszewskich i Bukałów. 

grupy formacyjne, modlitewne i służebne

ministranci

służba liturgiczna

Dzieci Maryi

grupa dla dzieci

oaza młodzieżowa

Ruch Światło-Życie - grupa formacyjna

zespół caritas

wolontariusze

pytania o wiarę

katecheza dla dorosłych

krąg biblijny

poznawanie i słowa Bożego

oaza rodzin

Ruch Światło-Życie - grupa formacyjna dla małżonków

letnia szkoła gorącej modlitwy

wprowadzenie w modlitwę medytacyjną/kontemplacyjną

Legion Maryi

wspólnota modlitewna

Żywy Różaniec

wspólnota modlitewna

Akcja Katolicka

stowarzyszenie katolickie

media społecznościowe

więzi wspólnotowe w parafii staramy się wspierać za pomocą mediów społecznościowych, zwłaszcza:

grupa parafialna na Facebooku

https://www.facebook.com/groups/2327077047607078/
Tu dzieje się zdecydowanie najwięcej - do tej grupy zapraszamy wszystkich parafian. Tędy najszybciej płyną informacje o życiu parafii, można wymieniać się intencjami do modlitwy, rzeczami itd.

profil parafii na Facebooku

https://www.facebook.com/KolbeTychy
Fanpage parafii nastawiony jest na informowanie o życiu parafii na zewnątrz (i na mniej aktywnych użytkowników Facebooka) - publikujemy na nim podstawowe informacje z życia parafii.

profil parafii na Twitterze

https://twitter.com/M_Kolbe_Tychy
Konto na Twitterze służy szybkiemu infomowaniu o życiu parafii.

video parafii w serwisie Youtube

https://www.youtube.com/channel/UC74ar8Abl7K-7S9I6F-EIkQ
Telewizja parafialna to pewnie za duże słowo. Ale chcemy pokazywać co się dzieje także ze względu na parafian, którym trudno się przemieszczać... Albo takim, którzy nie uwierzą, jeśli nie zobaczą!

nagrania (audio) w serwisie Souncloud

https://soundcloud.com/user-661371931
Dokumentacja dźwiękowa życia parafii. Nasz profil zawiera np. nagrania homilii proboszcza.

© Copyright 2019 - Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Tychach