na skróty:

Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Tychach:
=> obejmuje dwa tyskie osiedla - Z (Zuzanna) i Z1 leżące na południu miasta, tuż przy lesie kobiórskim i obok Jeziora Paprocańskiego;
=> liczy ponad cztery i pół tysiąca ochrzczonych katolików;
=> ma przestronny kościół i duże zaplecze duszpasterskie;
=> należy do archidiecezji katowickiej i dekanatu Tychy Nowe.

Św. Maksymilian Kolbe - patron parafii

Maksymilian Maria Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w roku 1894. Wstąpił do zakonu franciszkanów i w roku 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. Gorliwy czciciel Matki Bożej założył stowarzyszenie "Milicja Maryi Niepokalanej" i powołał do życia wydawnictwa w Polsce i w Japonii. W roku 1941 został przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie dawał wszystkim przykład cierpliwości. Dobrowolnie przyjął śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Zginął 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem. 
(z Mszału Rzymskiego)
z lewej obraz z prezbiterium naszego kościoła

msze święte

w tygodniu: 7:30 i 18:00 oraz "szkolna" w piątek o 16.30 (kliknij) 

w niedziele:
wigilijna w sobotę o 18.00
7:30 (zwykle: ks. Bogusław)
9:30 - dla rodzin z dziećmi (zwykle: ks. Bogusław)
11:30 (zwykle ks. Grzegorz)
16:30 (zwykle ks. Grzegorz)

spowiedź

codziennie: pół godziny przed każdą mszą św.

w pierwsze czwartki miesiaca: od 17.00 i po mszy wieczornej do 19.30 lub do ostatniego penitenta

w pierwszy piątek miesiąca: dla dzieci i rodziców od 15.30 

w nagłych przypadkach: prosimy o kontakt

nabożeństwa (cykliczne)

do św. Maksymiliana: wtorek po mszy wieczornej
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa po mszy wieczornej
godzina miłosierdzia: trzeci piątek miesiąca o 15.00
nabożeństwo fatimskie: 13 dnia miesiąca (z procesją od maja do października) po mszy wieczornej
o powołania: I czwartek miesiąca po porannej mszy
do Najświętszego Serca Jezusa: I piątek po porannej mszy św.
różaniec odmawiamy codziennie przed poranną mszą (początek ok. 6.50), a w październiku o 17.30 (niedziela: 16.00)
drogę krzyżową odprawiam w wielkim poście w piątki o 17.15 [kliknij, by zobaczyć stacje w kościele]

adoracja

Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie "wystawiamy" do cichej adoracji w dni powszednie codziennie o 17.30 (z wyjątkiem Adwentu od poniedziałku do środy).

w I czwartek miesiąca po mszy wieczornej do 19.30 (z wyjątkiem Adwentu)

modlitwa wspólnotowa

z elementami modlitwy spontanicznej: IV czwartek miesiąca po mszy wieczornej (18.45)
terminy:
2019: 24.10, 28.11 
2020: 23.01, 27.02, 26.03, 23.04, 28.05, 25.06

najczęstsze sprawy i pytania

jak się załatwia, przygotowuje itd.?

kancelaria parafialna:

poniedziałek: 8.00-9.00 (proboszcz lub wikariusz)
wtorek: 16.00-19.00 (p. Bożena Kulińska)
czwartek: 16.00-19.00 (p. Bożena Kulińska)
piątek: 8.00-9.00 (proboszcz lub wikariusz)

pogrzeb

W razie śmierci bliskiej osoby prosimy o bezpośredni kontakt z duszpasterzami lub kancelarią w celu ustalenia terminu i przebiegu pogrzebu. Por. KONTAKT. Prosimy ponadto o okazanie aktu zgonu (odnotowanie w księgach parafialnych...) oraz przygotowanie zwyczajowych podziękowań dla uczestników pogrzebu.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy okazji pogrzebu przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

chrzest

Sakramentu chrztu św. dzieciom udzielamy zasadniczo w czasie mszy św. o godzinie 11.30 (w razie poważnych przyczyn data i godzina chrztu są ustalane indywidualnie). 
Zgłoszenie chrztu w kancelarii powinno nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej (termin uzgadniany indywidualnie).
Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu:
1. akt urodzenia dziecka (odpis),
2. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
3. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
4. metryka chrztu dziecka (do pobrania w kancelarii). 

Dorośli, którzy pragną przyjąć ten sakrament przygotowywani są indywidualnie (prosimy o kontakt z proboszczem).

ślub (przygotowanie do małżeństwa)

Po podjęciu decyzji o zawarciu małżeństwa (najpóźniej tuż po ustaleniu daty ślubu) prosimy o kontakt z duszpasterzami / kancelarią, aby omówić przebieg przygotowania i zarezerwować termin ślubu. 
Przygotowanie do małżeństwa obejmuje: nauki przedślubne (kurs) połączone z dniem skupienia, 3 spotkania w poradni życia rodzinnego oraz rozmowę z Księdzem Proboszczem wraz ze spisaniem protokołu przedślubnego.
Terminy spotkań w poradni można zarezerwować tutaj: http://narzeczenikatowicka.pl/
Zalecamy odbycie kursu metodą "Przed nami małżeństwo": http://przednamimalzenstwo.pl/ (terminy i zapisy na stronie).


Wymagane dokumenty (konieczne do spisania protokołu):
1. aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
2. dowody osobiste,
3. ostatnie świadectwo katechizacji ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej,
jeżeli kandydat do małżeństwa nie posiada świadectwa ukończenia katechizacji ponadgimazjalnej lub ponadpodstawowej, powinien wziąć udział w naukach tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego (prowadzonego w Tychach np. w parafii św. Krzysztofa),
4. świadectwo bierzmowania,
5. zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych,
6. zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia dla narzeczonych,
7. zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego,
8. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) albo akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
9. w przypadku wdowca/wdowy, należy przedstawić akt zgonu zmarłego współmałżonka i akt ślubu kościelnego i cywilnego. 

Wystrój kościoła i oprawa muzyczna ślubu: mogą być wykonane przez osoby stale współpracujące z parafią lub zaproponowane przez narzeczonych (proboszcz odpowiada za ocenę odpowiedniości oprawy do liturgii). Osoby fotografujące i filmujące powinny być po stosownym kursie.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy okazji ślubu przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

pierwsza komunia (wczesna komunia) i pierwsza spowiedź

Do pierwszej komunii św. przystępują dzieci zasadniczo w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu od stosownej informacji dla rodziców i spotkania z nimi. Uroczystość ma miejsce zawsze w II niedzielę maja na mszy św. o godzinie 11.30.

Rodzice młodszych dzieci (I-II klasa), którzy są przekonani, że ich dziecko z korzyścią mogłoby przystąpić do komunii św. mogą skorzystać z tzw. wczesnej komunii św. Celebrujemy ją w I niedzielę maja a przygotowanie toczy się w osobnej grupie (od września).

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi św. jest częścią przygotowania do przyjęcia komunii św. Rodzice, którzy nie są przekonani, czy ich dzieci potrafią świadomie odróżniać dobro od zła powinni się wstrzymać z decyzją o udziale w przygotowaniu. Uwaga ta nie dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami trwale utrudniającymi takie rozróżnianie.

Przebieg przygotowania w roku 2019/20 (kliknij).

bierzmowanie

Sakrament bierzmowania przyjmuje zasadniczo młodzież w klasie ósmej. Przygotowanie w parafii opiera się na programie "Młodzi na progu" i rozpoczyna się wraz z rokiem szkolnym.

Dorośli, którzy pragną przyjąć ten sakrament przygotowywani są indywidualnie (prosimy o kontakt z proboszczem).

umierający

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia bliskiej osoby wskazane jest umożliwienie jej przyjęcia sakramentów św. (spowiedź, sakrament chorych i komunia św.). Księży można wzywać w takich przypadkach o dowolnej porze - prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych.

zamawianie intencji mszy św.

Mszę św. można odprawić w określonej intencji (związanej z modlitwą odprawiającego mszę księdza). Intencje można rezerwować w kancelarii.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy tej okazji przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

pomoc ubogim, samotnym itd.

Jeśli ktoś w Waszym pobliżu cierpi z powodu ubóstwa, samotności itd. - prosimy o informację. Poszukamy wspólnie rozwiązania - w razie potrzeby przy współpracy odpowiednich podmiotów aministracji samorządowej, państwowej lub organizacji pozarządowych.

reagowanie na sytuacje przemocy, wykorzystywania itd.

Jeśli jesteście świadkami przemocy (domowej, sąsiedzkiej itd.), pozostawienia bez opieki małych dzieci lub osób bezradnych itd. - reagujcie. Najlepiej zgłaszać takie sytuacje od razu organom ścigania (policja, prokuratura). Jeśli się lękacie, nie wiecie jak itd., możecie opowiedzieć duszpasterzom - poszukamy najlepszego rozwiązania.

Co chcielibyście wiedzieć, ale boicie się zapytać?

jak zarabiają księża?

Parafialne wynagrodzenie proboszcza i wikariusza pochodzi głównie z ofiar związanych z celebracją mszy św. Wylicza się je w archidiecezji katowickiej wg zasad pamiętających jeszcze czasy, gdy Górny Śląsk przynależał do diecezji wrocławskiej.
I tak ofiara w wysokości na przykład 50 zł. trafia w trzech ósmych (czyli 18,75 zł.) do kasy parafii, zaś pięć ósmych (31,25 zł.) do wynagrodzenia księdza, który daną mszę odprawił. [przy 100 zł. => 37,50 i 62,50 itd.]
Zatem jeśli ofiary wynosiłyby do każdej mszy 50 zł., to w miesiącu o 30 dniach do kasy parafii trafiałoby 562,50 zł., zaś 937,50 stanowiłoby wynagrodzenie księdza.
[Jeśli odprawiamy dwie msze w ciągu dnia, ofiara z drugiej w ogóle nie jest przeznaczona dla księdza, lecz dzielona jest następująco: ofiara 50 zł. => 18,75 zł. (3/8) do kasy parafialnej, 31,25 (5/8) do kasy archidiecezji]
To, co składane jest do koszyczka (kolekta, procesja na ofiarowanie), skarbon itd. nie jest w ogóle przeznaczone na wynagrodzenie księży.

Do tego dochodzą ofiary związane z innymi sakramentami i sakramentaliami (chrzest, pogrzeb, ślub) dzielone w nieco inny sposób: 1/5 idzie do kasy parafialnej, reszta na wynagrodzenie księży (z zachowaniem zasady wynagrodzenia z 1 ofiary w ciągu dnia).

Z tak obliczonej sumy odprowadzamy:
- zryczałtowany podatek dochodowy (wyznaczany przez Urząd Skarbowy proporcjonalnie do wielkości parafii);
- składki ZUS itd.;
- 300 zł. miesięcznie do kasy parafialnej na jedzenie;
- liczone miesięcznie składki diecezjalne:
(1) na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 20 zł;
(2) na wsparcie misjonarzy 30 zł.;
(3) na Kapłańską Pomoc Bratnią 160 zł. (proboszcz), 135. zł. (wikariusz) .

Ponadto osiągamy dochody z umów o pracę rozliczane i opodatkowane na zwykłych zasadach:
- ks. Bogusław (wikariusz) pracuje na niecały etat w szkole jako nauczyciel kontraktowy;
- ks. Grzegorz (proboszcz) pracuje na pół etatu na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Śląskim i ma niewielkie dochody z praw autorskich od sprzedanych przez wydawców książek.

masz pytanie? Napisz...

Jeśli nurtują Was pytania dotyczące funkcjonowania parafii - piszcie, postaramy się odpowiedzieć. Poniżej kontakt z parafią i duszpasterzami.

kontakt

ks. Grzegorz Strzelczyk (proboszcz) 
530 203 249

ks. Bogusław Noworyta (wikariusz)
515 303 967  

telefon stacjonarny (kancelaria, probostwo):
322 196 156 

Plac Zbawiciela 1
43-100 TYCHY

kancelaria
poniedziałek: 8.00-9.00
wtorek: 16.00-19.00
czwartek: 16.00-19.00 
piątek: 8.00-9.00 

NIP: 646 244 71 87 

proboszcz

ks. Grzegorz Strzelczyk

doktor teologii, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych. Więcej

wikariusz

ks. Bogusław Noworyta

aktualności

co w parafii? (parafialny Twitter)

co w archidiecezji katowickiej? (diecezjalny Twitter)

co u papieża? (Twitter Franciszka)

a na parafialnym Facebooku:

grupy formacyjne, modlitewne i służebne

ministranci

służba liturgiczna

Dzieci Maryi

grupa dla dzieci

oaza młodzieżowa

Ruch Światło-Życie - grupa formacyjna

zespół caritas

wolontariusze

pytania o wiarę

katecheza dla dorosłych

krąg biblijny

poznawanie i słowa Bożego

oaza rodzin

Ruch Światło-Życie - grupa formacyjna dla małżonków

letnia szkoła gorącej modlitwy

wprowadzenie w modlitwę medytacyjną/kontemplacyjną

Legion Maryi

wspólnota modlitewna

Żywy Różaniec

wspólnota modlitewna

Akcja Katolicka

stowarzyszenie katolickie

ogłoszenia

1.12.2019 – I niedziela Adwentu

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent. Na Msze św. roratnie zapraszamy od poniedziałku do czwartku na godz. 18:00, a w piątek na godz. 16:30. Zachęcamy dzieci, aby przychodziły na roraty z lampionami. UWAGA: w czasie Adwentu nie będzie nieszporów oraz wystawienia w tygodniu o 17.30 (oprócz czwartku).

W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca – zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach tych dni. Okazja do spowiedzi dla rodziców i dzieci w piątek od 15.30. Ze względu na kolędę nie będzie w tym miesiącu dodatkowej okazji do spowiedzi we czwartek wieczorem. Odwiedziny chorych nie odbędą się w najbliższą sobotę, ale bliżej świąt – w sobotę 21.12.

Na spotkanie z misjonarką z Senegalu, p. Ewą Markowską zapraszamy dziś po mszy popołudniowej, około 17.30 (spotkanie w salkach).

Msza św. w intencji żyjących i zmarłych górników zostanie odprawiona we wspomnienie św. Barbary, czyli w środę o godzinie 10.00.

Przy wejściu do zakrystii można nabyć opłatki wigilijne i świece Caritas stanowiące cegiełki w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (mała – 5 zł., duża – 12 zł., ale przyjmiemy też z wdzięcznością większe ofiary na ten cel).

„Medaliki” i skarbce dzieci pierwszokomunijnych pobłogosławimy w przyszłą niedzielę na mszy o 9.30. Zapraszamy rodziców i dzieci.

Spotkania stałych grup duszpasterskich:
 Legion Maryi – czwartek po wieczornej Mszy św.;
 Oaza młodzieżowa w piątek po mszy wieczornej;
 Dzieci Maryi – sobota, 9.00.

W tym tygodniu w ramach kolędy odwiedzimy:
 dziś od 14.00, ks. Bogusław Zgrzebnioka nr 28, 30, 32, 34;
 w poniedziałek od 16.00, ks. Bogusław Zgrzebnioka nr 18, 20, 22, 24;
 we wtorek od 16.00, ks. Grzegorz Zgrzebnioka nr 4, 6, 8;
 we czwartek od 16.00, ks. Grzegorz Zgrzebnioka nr 25, 29, 31, 33, 35, ks. Bogusław Zgrzebnioka nr 1, 3, 21, 23;
 w piątek od 16.00, ks. Grzegorz Zapolskiej nr 14, 16, 26, 28;
 w sobotę od 14.00, ks. Bogusław Zapolskiej nr 22, 24;
 w niedzielę od 14.00, ks. Grzegorz Ziemiańska nr 1-63.
Plan kolędy jest dostępny na stronie internetowej i wyłożony na stolikach przy wejściach. Prosimy o powiadamianie o kolędzie sąsiadów, krewnych i znajomych.

W zeszłą niedzielę zebraliśmy na potrzeby archidiecezji 3442 zł. Dziękujemy! Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii, zaś przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

W sklepiku parafialnym można nabyć kalendarze, kartki świąteczne, lampiony adwentowe, a także Ewangelię 2020 z czytaniami na każdy dzień z Edycji Św. Pawła.

Zachęcamy do czytania – zwłaszcza prasy katolickiej. Przed kościołem można nabyć Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Rycerza Niepokalanej, Misyjnych Dróg, Miłujcie się! Dostępny jest nowy, podwójny zeszyt naszego miesięcznika Co pod Lasem Piszczy na grudzień i styczeń. 

ogłoszenia stałe

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Eucharystią. 
Okazja do adoracji najświętszego sakramentu: w dni powszednie o 17.30.

Dorosłych, którzy przeszli przed laty przez formację oazową lub w innych ruchach odnowy Kościoła zachęcamy do kontaktu z ks. Grzegorzem (proboszczem).

Małżeństwa zainteresowane formacją w „Domowy Kościele” – rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie prosimy o kontakt z księdzem Bogusławem (wikariuszem).

intencje mszy świętych i porządek celebracji

są jeszcze wolne intencje mszy św. w styczniu 2020:
1.01 o 7.30, 11.30 i 16.30; 9.01 o 7.30; 10.01 o 7.30 i 16.30; 11, 13, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 30 o 7. 30 oraz 31.01 o 7.30, 16.30 i 18.00.

1-8.12.2019

Sobota, 30. Listopada, św. Andrzeja apostoła
7.30 – Za + Mariana Błażek w 1. rocznicę śmierci.
17.30 – okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu
Kolęda: od 14.00, ks. Bogusław Zgrzebnioka nr 38, 40, 42.

Niedziela, 1. grudnia, I ADWENTU
18.00 – Za + męża Mieczysława Wierzbinka, ++ rodziców i braci z obu stron oraz za ++ szwagrów.
7.30 – Za + Łucję Pyrtek w rocznicę urodzin.
9.30 – W intencji Joanny Cichomskiej o zdrowie.
11.30 – Za Nikodema Bąk z okazji 10. urodzin oraz o zdrowie dla całej rodziny.
16.30 – Za + Bogusławę Grycz w 4. Rocznicę śmierci, za ++ Tadeusza i Marię Wróbel, Stanisława i Marię Grycz, Stanisława i Kunegundę Apolinarski oraz za wszystkich ++ z wyżej wymienionych rodzin.
Kolęda: od 14.00, ks. Bogusław Zgrzebnioka nr 28, 30, 32, 34.

Poniedziałek, 2. grudnia
7.30 – (1) Za + brata Mariana Marka Bandyk.
(2) Za + ciocię Magdalenę Kroker w dniu jej pogrzebu o spokój duszy i łaskę zbawienia.
18.00 – Za + Romana Sadowskiego (od sąsiadów z Zapolskiej 10).
Kolęda: od 16.00, ks. Bogusław Zgrzebnioka nr 18, 20, 22, 24.

Wtorek, 3. grudnia, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
7.30 – W intencji syna Piotra Kandzia dziękując za otrzymane łaski i prosząc o zdrowie, dary Ducha św. i Bożą opiekę.
18.00 – Za + Weronikę Musiał w 20. rocznicę śmierci.
krótkie nabożeństwo do św. Maksymiliana
Kolęda: od 16.00, ks. Grzegorz Zgrzebnioka nr 4, 6, 8.

Środa, 4. grudnia, wspomnienie św. Barbary
7.30 – O błogosławieństwo Boże dla pracowników i klientów firmy Corriere Caffe.
10.00 - W intencji górników – o błogosławieństwo Boże, oraz dla zmarłych o życie wieczne.
18.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Maksymiliana w intencji synów Piotra i Przemysława oraz ich rodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dary Ducha św.
krótkie nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy

Czwartek, 5. grudnia
7.30 – W intencji Kapłanów, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
krótkie nabożeństwo o powołania.
17.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Za ++ rodziców Zenonę, Arkadiusza Laskowskich, Cecylię i Jana Pietrzyk, + brata Eugeniusza Józefa, szwagra Czesława oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa.
Kolęda: od 16.00, ks. Grzegorz Zgrzebnioka nr 25, 29, 31, 33, 35; ks. Bogusław Zgrzebnioka nr 1, 3, 21, 23.

Piątek, 6. grudnia, wspomnienie dowolne św. Mikołaja
7.30 – W intencji Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. W intencji Parafian. 
krótkie nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
16.30 – „szkolna” dla rodziców z dziećmi: W intencji dzieci wczesnokomunijnych, oraz w intencji Piotrka Jochemczyk z okazji 11. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha świętego i opiekę Matki Bożej.
18.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Maksymiliana w intencji Edwarda Pajor z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata.
Kolęda: od 16.00, ks. Grzegorz Zapolskiej nr 14, 16, 26, 28.

Sobota, 7. grudnia, wspomnienie św. Ambrożego
7.30 – W intencji Czcicieli Niepokalanego Serca Maryi. W intencji Parafian. W intencji Członków Żywego Różańca.
krótkie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Kolęda: od 14.00, ks. Bogusław Zapolskiej nr 22, 24.

Niedziela, 8. grudnia, II ADWENTU, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
18.00 – Za + męża Mieczysława Szymura, za ++ rodziców Agnieszkę i Jana Bociek, i ++ braci.
7.30 – Do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w intencji Marii Szymanowskiej.
9.30 – Za + ojca Andrzeja Sykta w 8. rocznicę śmierci, + męża Waldemara.
11.30 – Za Natalię z okazji 30. rocznicy urodzin z podziękowaniem za Bożą opiekę i z prośbą o błogosławieństwo na kolejne lata. 
16.30 – W intencji Dzieci Maryi i ich rodzin.
Kolęda: od 14.00, ks. Grzegorz Ziemiańska nr 1-63.

media społecznościowe

więzi wspólnotowe w parafii staramy się wspierać za pomocą mediów społecznościowych, zwłaszcza:

grupa parafialna na Facebooku

https://www.facebook.com/groups/2327077047607078/
Tu dzieje się zdecydowanie najwięcej - do tej grupy zapraszamy wszystkich parafian. Tędy najszybciej płyną informacje o życiu parafii, można wymieniać się intencjami do modlitwy, rzeczami itd.

profil parafii na Facebooku

https://www.facebook.com/KolbeTychy
Fanpage parafii nastawiony jest na informowanie o życiu parafii na zewnątrz (i na mniej aktywnych użytkowników Facebooka) - publikujemy na nim podstawowe informacje z życia parafii.

profil parafii na Twitterze

https://twitter.com/M_Kolbe_Tychy
Konto na Twitterze służy szybkiemu infomowaniu o życiu parafii.

video parafii w serwisie Youtube

https://www.youtube.com/channel/UC74ar8Abl7K-7S9I6F-EIkQ
Telewizja parafialna to pewnie za duże słowo. Ale chcemy pokazywać co się dzieje także ze względu na parafian, którym trudno się przemieszczać... Albo takim, którzy nie uwierzą, jeśli nie zobaczą!

nagrania (audio) w serwisie Souncloud

https://soundcloud.com/user-661371931
Dokumentacja dźwiękowa życia parafii. Nasz profil zawiera np. nagrania homilii proboszcza.

© Copyright 2019 - Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Tychach