koniecznie dołącz do grupy parafialnej na Facebooku!

na skróty:

UWAGA! Parafialne zasady na czas walki z pandemią (od 27.06.2021):

1)   w naszym kościele może przebywać do 318 osób, przy czym wewnątrz kościoła należy mieć nałożoną maseczkę;
2)    nie obowiązuje dyspensa od obowiązku mszy niedzielnej, będziemy transmitować tylko mszę wigilii: https://www.youtube.com/channel/UC74ar8Abl7K-7S9I6F-EIkQ (osoby łączące się przez transmisję mogą przyjmować komunię duchowo [instrukcja]);
3)    nie transmitujemy już mszy w tygodniu;
4)    spowiadamy w konfesjonałach pół godziny przed każdą mszą; osoby z grupy ryzyka mogą praktykować żal doskonały, który gładzi także grzechy ciężkie [instrukcja]);
5)    modlimy się za chorych, służby i siebie nawzajem;
6)    dbamy o starszych i schorowanych sąsiadów.

szczegółowe dyspozycje ks. abp. Wiktora
na czas pandemii:

UWAGA: gdyby ktoś z parafian ze względu na pandemię znalazł się w podbramkowej sytuacji finansowej - prosimy o kontakt z proboszczem (530203249).
Jeśli ktoś chce pomagać takim rodzinom - prosimy o deklarację miesięcznej kwoty (mail, SMS) i wpłacanie z tytułem RODZINA.

Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Tychach:
=> obejmuje dwa tyskie osiedla - Z (Zuzanna) i Z1 leżące na południu miasta, tuż przy lesie kobiórskim i obok Jeziora Paprocańskiego;
=> liczy ponad cztery i pół tysiąca ochrzczonych katolików;
=> ma przestronny kościół i duże zaplecze duszpasterskie;
=> należy do archidiecezji katowickiej i dekanatu Tychy Nowe.

Św. Maksymilian Kolbe - patron parafii

Maksymilian Maria Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli w roku 1894. Wstąpił do zakonu franciszkanów i w roku 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. Gorliwy czciciel Matki Bożej założył stowarzyszenie "Milicja Maryi Niepokalanej" i powołał do życia wydawnictwa w Polsce i w Japonii. W roku 1941 został przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie dawał wszystkim przykład cierpliwości. Dobrowolnie przyjął śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Zginął 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem. 
(z Mszału Rzymskiego)
z lewej obraz wiszący na probostwie

msze święte
[EPIDEMIA  - uczestniczymy w maseczkach!]

w tygodniu: 7:30 i 18:00 ("szkolna" w środy o 18.00 (kliknij)

w niedziele:
wigilijna w sobotę o 18.00 (zwykle ks. Grzegorz)
7:30 (zwykle ks. Jacek Kempa)
9:30
11:30
16:30

spowiedź

codziennie: pół godziny przed każdą mszą św.
(lub nabożeństwem, np. w październiku od 17.00)

w pierwsze czwartki miesiąca: także po mszy wieczornej do 19.00 lub do ostatniego penitenta

w pierwszą środę miesiąca: dla dzieci i rodziców od 17.00 

w nagłych przypadkach: prosimy o kontakt

nabożeństwa (cykliczne)

do św. Maksymiliana: wtorek po mszy wieczornej
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa po mszy wieczornej
godzina miłosierdzia: trzeci piątek miesiąca o 15.00
nabożeństwo fatimskie: 13 dnia miesiąca (z procesją od maja do października) po mszy wieczornej
o powołania: I czwartek miesiąca po porannej mszy
do Najświętszego Serca Jezusa: I piątek po porannej mszy św.
różaniec odmawiamy codziennie przed poranną mszą (początek ok. 6.50), a w październiku o 17.30 (niedziela: 16.00)
drogę krzyżową odprawiamy w wielkim poście w piątki o 17.15 [kliknij, by zobaczyć stacje w kościele]

adoracja
[EPIDEMIA - uczestniczymy w maseczkach!]

Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie "wystawiamy" do cichej adoracji w dni powszednie codziennie o 17.30 (z wyjątkiem Adwentu w poniedziałek, środę i piątek).

w I czwartek miesiąca po mszy wieczornej minimum do 19.15

modlitwa wspólnotowa
[EPIDEMIA - uczestniczymy w maseczkach!]

z elementami modlitwy spontanicznej: III czwartek miesiąca po mszy wieczornej (18.45)
terminy: 
2021: 16.12
2022: 20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05


najczęstsze sprawy i pytania

jak się załatwia, przygotowuje itd.?

kancelaria parafialna:

poniedziałek: 8.00-9.00 (proboszcz)
wtorek: 16.00-19.00 (p. Bożena Kulińska)
czwartek: 16.00-19.00 (p. Bożena Kulińska)
piątek: 8.00-9.00 (proboszcz)

pogrzeb

W razie śmierci bliskiej osoby prosimy o bezpośredni kontakt z duszpasterzami lub kancelarią w celu ustalenia terminu i przebiegu pogrzebu. Por. KONTAKT. Prosimy ponadto o okazanie aktu zgonu (odnotowanie w księgach parafialnych...) oraz przygotowanie zwyczajowych podziękowań dla uczestników pogrzebu.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy okazji pogrzebu przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

chrzest

Sakramentu chrztu św. dzieciom udzielamy zasadniczo w czasie mszy św. o godzinie 11.30 w czwartą niedzielę miesiąca (w razie poważnych przyczyn data i godzina chrztu są ustalane indywidualnie). 
Zgłoszenie chrztu w kancelarii powinno nastąpić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej (termin uzgadniany indywidualnie).
Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu:
1. akt urodzenia dziecka (odpis),
2. dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
3. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
4. metryka chrztu dziecka (do pobrania w kancelarii). 

Dorośli, którzy pragną przyjąć ten sakrament przygotowywani są indywidualnie (prosimy o kontakt z proboszczem).

ślub (przygotowanie do małżeństwa)

Po podjęciu decyzji o zawarciu małżeństwa (najpóźniej tuż po ustaleniu daty ślubu) prosimy o kontakt z duszpasterzami / kancelarią, aby omówić przebieg przygotowania i zarezerwować termin ślubu. 
Przygotowanie do małżeństwa obejmuje: nauki przedślubne (kurs) połączone z dniem skupienia, 3 spotkania w poradni życia rodzinnego oraz rozmowę z Księdzem Proboszczem wraz ze spisaniem protokołu przedślubnego.
Terminy spotkań w poradni można zarezerwować tutaj: http://narzeczenikatowicka.pl/
Zalecamy odbycie kursu metodą "Przed nami małżeństwo": http://przednamimalzenstwo.pl/ (terminy i zapisy na stronie).


Wymagane dokumenty (konieczne do spisania protokołu):
1. aktualne świadectwo chrztu (ważność: 6 miesięcy; informacja o bierzmowaniu powinna być zawarta w świadectwie chrztu),
2. dowody osobiste,
3. ostatnie świadectwo katechizacji ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej,
jeżeli kandydat do małżeństwa nie posiada świadectwa ukończenia katechizacji ponadgimazjalnej lub ponadpodstawowej, powinien wziąć udział w naukach tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego (prowadzonego w Tychach np. w parafii św. Krzysztofa),
4. zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedślubnych,
5. zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia dla narzeczonych,
6. zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego,
7. aktualne zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o stanie wolnym (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy; zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy, ślub musi być zawarty w okresie jego ważności) albo akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,
8. w przypadku wdowca/wdowy, należy przedstawić akt zgonu zmarłego współmałżonka i akt ślubu kościelnego i cywilnego. 

Wystrój kościoła i oprawa muzyczna ślubu: mogą być wykonane przez osoby stale współpracujące z parafią lub zaproponowane przez narzeczonych (proboszcz odpowiada za ocenę odpowiedniości oprawy do liturgii). Osoby fotografujące i filmujące powinny być po stosownym kursie.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy okazji ślubu przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

pierwsza komunia (wczesna komunia) i pierwsza spowiedź

Do pierwszej komunii św. przystępują dzieci zasadniczo w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Przygotowanie rozpoczyna się we wrześniu od stosownej informacji dla rodziców i spotkania z nimi. Uroczystość ma miejsce zawsze w II niedzielę maja na mszy św. o godzinie 11.30.

Rodzice młodszych dzieci (I-II klasa), którzy są przekonani, że ich dziecko z korzyścią mogłoby przystąpić do komunii św. mogą skorzystać z tzw. wczesnej komunii św. Celebrujemy ją w I niedzielę maja a przygotowanie toczy się w osobnej grupie (od września).

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi św. jest częścią przygotowania do przyjęcia komunii św. Rodzice, którzy nie są przekonani, czy ich dzieci potrafią świadomie odróżniać dobro od zła powinni się wstrzymać z decyzją o udziale w przygotowaniu. Uwaga ta nie dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami trwale utrudniającymi takie rozróżnianie.

Przebieg przygotowania w roku 2019/20 (kliknij).

bierzmowanie

Sakrament bierzmowania przyjmuje zasadniczo młodzież w klasie ósmej. Przygotowanie w parafii opiera się na programie "Młodzi na progu" i rozpoczyna się wraz z rokiem szkolnym.

Dorośli, którzy pragną przyjąć ten sakrament przygotowywani są indywidualnie (prosimy o kontakt z proboszczem).

umierający

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia bliskiej osoby wskazane jest umożliwienie jej przyjęcia sakramentów św. (spowiedź, sakrament chorych i komunia św.). Księży można wzywać w takich przypadkach o dowolnej porze - prosimy o kontakt na numery telefonów komórkowych.

zamawianie intencji mszy św.

Mszę św. można odprawić w określonej intencji (związanej z modlitwą odprawiającego mszę księdza). Intencje można rezerwować w kancelarii.

[dobrowolnej wysokości ofiary materialne składane przy tej okazji przeznaczone są na utrzymanie duchownych, a w części zasilają kasę parafialną]

pomoc ubogim, samotnym itd.

Jeśli ktoś w Waszym pobliżu cierpi z powodu ubóstwa, samotności itd. - prosimy o informację. Poszukamy wspólnie rozwiązania - w razie potrzeby przy współpracy odpowiednich podmiotów aministracji samorządowej, państwowej lub organizacji pozarządowych.

reagowanie na sytuacje przemocy, wykorzystywania itd.

Jeśli jesteście świadkami przemocy (domowej, sąsiedzkiej itd.), pozostawienia bez opieki małych dzieci lub osób bezradnych itd. - reagujcie. Najlepiej zgłaszać takie sytuacje od razu organom ścigania (policja, prokuratura). Jeśli się lękacie, nie wiecie jak itd., możecie opowiedzieć duszpasterzom - poszukamy najlepszego rozwiązania.

wykorzystanie salek na uroczystości rodzinne

W salkacharafialnych możliwe jest urządzanie uroczystości rodzinnych (urodziny, jubileusze itd.). Parafia udostępnia miejsze i wyposażenie (zastawa, obrusy itd. bez możliwości przygotowywania żywności na miejscu - można przynieść własną lub zamówić katering). Komfortowo mieści się ok. 40 osób, zaś wyposażenie mamy na 60 - to górna granica.
Więcej informacji tutaj (kliknij). W sprawie szczegółowych ustaleń prosimy o bezpośredni kontakt z proboszczem.

[będziemy wdzięczni za dobrowolne ofiary na media i amortyzację sprzętu, nie ma jednak obowiązku ich składania: chcemy wspierać głównie mniej zamożnych parafian]

w kancelarii istnieje możliwość bezgotówkowego przekazywania ofiar na rzecz parafii

terminal finansowany jest przez fundację "Polska Bezgotówkowa"; obsługuje większość kart płatniczych, także płatności zbliżeniowe; osoba pragnąca złożyć ofiarę sama wprowadza kwotę, jaką chce przekazać

Co chcielibyście wiedzieć, ale boicie się zapytać?

jak zarabiają księża?

Parafialne wynagrodzenie proboszcza i wikariusza pochodzi głównie z ofiar związanych z celebracją mszy św. Wylicza się je w archidiecezji katowickiej wg zasad pamiętających jeszcze czasy, gdy Górny Śląsk przynależał do diecezji wrocławskiej.
I tak ofiara w wysokości na przykład 50 zł. trafia w trzech ósmych (czyli 18,75 zł.) do kasy parafii, zaś pięć ósmych (31,25 zł.) do wynagrodzenia księdza, który daną mszę odprawił. [przy 100 zł. => 37,50 i 62,50 itd.]
Zatem jeśli ofiary wynosiłyby do każdej mszy 50 zł., to w miesiącu o 30 dniach do kasy parafii trafiałoby 562,50 zł., zaś 937,50 stanowiłoby wynagrodzenie księdza.
[Jeśli odprawiamy dwie msze w ciągu dnia, ofiara z drugiej w ogóle nie jest przeznaczona dla księdza, lecz dzielona jest następująco: ofiara 50 zł. => 18,75 zł. (3/8) do kasy parafialnej, 31,25 (5/8) do kasy archidiecezji]
To, co składane jest do koszyczka (kolekta, procesja na ofiarowanie), skarbon itd. nie jest w ogóle przeznaczone na wynagrodzenie księży.

Do tego dochodzą ofiary związane z innymi sakramentami i sakramentaliami (chrzest, pogrzeb, ślub) dzielone w nieco inny sposób: 1/5 idzie do kasy parafialnej, reszta na wynagrodzenie księży (z zachowaniem zasady wynagrodzenia z 1 ofiary w ciągu dnia).

Z tak obliczonej sumy odprowadzamy:
- zryczałtowany podatek dochodowy (wyznaczany przez Urząd Skarbowy proporcjonalnie do wielkości parafii);
- składki ZUS itd.;
- 300 zł. miesięcznie do kasy parafialnej na jedzenie;
- liczone miesięcznie składki diecezjalne:
(1) na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 20 zł;
(2) na wsparcie misjonarzy 30 zł.;
(3) na Kapłańską Pomoc Bratnią 160 zł. (proboszcz), 135. zł. (wikariusz) .

Ponadto osiągamy dochody z umów o pracę rozliczane i opodatkowane na zwykłych zasadach:
- ks. Bogusław (wikariusz) pracuje na niecały etat w szkole jako nauczyciel kontraktowy;
- ks. Grzegorz (proboszcz) pracuje na pół etatu na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Śląskim i ma niewielkie dochody z praw autorskich od sprzedanych przez wydawców książek.

co robić ze zużytymi, uszkodzonymi lub zbędnymi dewocjonaliami?

W przedsionku Kościoła (od strony chrzcielnicy) znajduje się pojemnik, w którym można je umieszczać. W zależności od stanu zostaną zagospodarowane ponownie lub zutylizowane w godny sposób.

masz pytanie? Napisz...

Jeśli nurtują Was pytania dotyczące funkcjonowania parafii - piszcie, postaramy się odpowiedzieć. Poniżej kontakt z parafią i duszpasterzami.

kontakt

Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tychach

ks. Grzegorz Strzelczyk (proboszcz) 
530 203 249

ks. Bogusław Noworyta (wikariusz)

telefon stacjonarny (kancelaria, probostwo - odradzamy korzystanie poza godzinami kancelarii):
322 196 156 

Plac Zbawiciela 1
43-100 TYCHY

kancelaria
poniedziałek: 8.00-9.00
wtorek: 16.00-19.00
czwartek: 16.00-19.00 
piątek: 8.00-9.00 

NIP: 646 244 71 87
REGON: 040088110 

proboszcz

ks. Grzegorz Strzelczyk

doktor teologii, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor Ośrodka Formacji Diakonów Stałych. Więcej

aktualności

co w parafii? (parafialny Twitter)

[JS_CODE_0]

co w archidiecezji katowickiej? (diecezjalny Twitter)

[JS_CODE_1]

co u papieża? (Twitter Franciszka)

[JS_CODE_1]

ogłoszenia

28.11-5.12.2021 – I Niedziela Adwentu

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest potrzeby parafii, a przed kościołem przeprowadzona zostanie zbiórka ogólnopolskiej Caritas na pomoc uchodźcom.
Zgodnie z przepisami państwowymi w naszym kościele może przebywać do 318 osób, obowiązkowo w maseczkach.
Rozpoczynamy Adwent. Dzieci i rodziców zapraszamy na msze św. roratnie w poniedziałki, środy i piątki o 18.00. Zestawy dla dzieci z planszami i obrazkami itd. będziemy rozdawać w poniedziałek na roratach.
W sobotę przypada wspomnienie św. Barbary – z tej okazji o 10.00 odprawiona zostanie dodatkowa msza św. w intencji górników i ich rodzin. Serdecznie zapraszam!
Dzieci Maryi przygotowały ozdoby świąteczne. Będzie je można nabyć w przyszłą niedzielę, 5 grudnia po każdej mszy świętej w salce Dzieci Maryi.
Organizujemy jako parafia „szlachetną paczkę” dla rodziny, która straciła wszystko w pożarze. Szczegóły w gablotce i na stronie parafii.
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca – w tych dniach odprawimy okolicznościowe nabożeństwa. Dodatkowa okazja do adoracji i spowiedzi we czwartek po mszy wieczornej do ostatniego penitenta, a co najmniej do 19.15. W sobotę po Mszy świętej porannej odwiedzimy chorych i starszych parafian, prosimy o zgłaszanie podopiecznych w zakrystii, kancelarii lub drogą elektroniczną.

Spotkania stałych grup:
- nadzwyczajni szafarze komunii św. i mężczyźni zainteresowani podjęciem tej posługi we wtorek o 19.00 na probostwie;
- wieczór szachowo-skatowy w środę po mszy wieczornej w „bibliotece;
- Legion Maryi – czwartek po mszy wieczornej;
- oaza młodzieżowa – piątek po mszy wieczornej;
- Dzieci Maryi – sobota o 9.00;
- ministranci w sobotę o 11.30.

Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas, opłatki, zestawy kolędowe i kalendarze parafialne wydane z okazji XXV-lecia poświęcenia kościoła są dostępne w przedsionku zakrystii i w kancelarii (w godzinach urzędowania).

W ubiegłą niedzielę na archidiecezję zebraliśmy 3257 zł, a w ciągu tygodnia elektronicznie wpłynęło 817 zł. Dziękujemy! Kolekta w przyszłą niedzielę będzie na potrzeby naszej parafii, zaś przed kościołem przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
Zachęcamy do czytania – zwłaszcza prasy katolickiej. W przedsionkach można nabyć Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Rycerza Niepokalanej, Misyjne Drogi, Miłujcie się! Jest też dostępny nowy zeszyt naszego miesięcznika Co pod lasem piszczy? mówiący o XXV-leciu poświęcenia kościoła.
Zapraszamy do sklepiku parafialnego, gdzie nabyć można między innymi lampiony adwentowe. 

Ruszamy po raz drugi ze Szlachetną Paczką :)
Opis Rodziny:
Rodzina pani Klaudii wiodła spokojne i szczęśliwe życie. Niestety znaną im codzienność zaburzył pożar, w wyniku którego wszystko, co mieli - spłonęło. Wydarzenie wstrząsnęło wszystkimi, ale nie poddają się i walczą o to, aby jak najszybciej wrócić do domu. Obecnie mieszkają w lokalu przyznanym od miasta. Własnymi siłami, z pomocą krewnych i znajomych próbują wyremontować dom, lecz nie jest im łatwo, ponieważ są to dość duże koszty. Małżeństwo musiało wziąć na to kredyt. Rodzina utrzymuje się jedynie z pensji mężczyzny i zasiłków z pomocy społecznej, łączny przychód rodziny wynosi 3624 zł. Po opłaceniu wydatków związanych z miesięczny utrzymaniem domu 1345 zł rodzinie pozostaje w przeliczeniu na jedną osobę 760 zł.
***
Osoby, które wesprzemy, to Klaudia, Piotr i ich syn Tymoteusz.
***
Listę potrzeb znajdziecie tutaj: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GVNrfpY2cr6GpMhYgGQvL9njfJBpo49JZkqcJasWYks/edit#gid=0
***
Rzeczy zbieramy w kancelarii do 9 grudnia: we wtorki i czwartki 16.00-19.00 , a także w soboty 27.11 i 4.12 od 9.00-11.00. 


intencje mszy świętych i porządek celebracji

28.11-5.12.2021 – I Niedziela Adwentu

Sobota, 27 listopada
7.30 – Za + Elżbietę Czekalską w 2. rocznicę śmierci.
17.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Niedziela, 28. listopada, I niedziela Adwentu
18.00 – W intencji Marii Kozok-Komudzińskiej z okazji 50. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo(Te Deum).

7.30 – Za ++ Leokadię i Tadeusza Żurek oraz za ich + córkę Zdzisławę.
9.30 – W intencji kolejarzy i ich rodzin, za wstawiennictwem św. Katarzyny Aleksandryjskiej z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz w intencji emerytów i rencistów kolejarskich oraz za ++ kolejarzy z prośbą o łaskę nieba (Te Deum).
11.30 – W intencji Niny i Neli Piskorowskich w 1. rocznicę urodzin oraz z okazji 5. urodzin Oliwii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo dla rodziców i chrzestnych.
12.30 – Chrzest (bez mszy) Franciszka Antoniego Mateja.
16.00 – Nieszpory.
16.30 – Za ++ rodziców Jerzego Wójcika oraz Danutę i Józefa Gadzickich o łaskę zbawienia.

Poniedziałek, 28. listopada
7.30 – Za ++ Czesława Kubskiego (od przyjaciół syna i synowej).
17.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – {RORATY} Za + Henryka Piksa o łaskę nieba (od sąsiadów z klatki 66 i 64).

Wtorek, 30. listopada, święto św. Andrzeja Apostoła
7.30 – Za + kuzynkę Rafałę Winiarską, o spokój ducha i radość wieczną w Niebie (od rodziny Jurczyk i Mazur).
17.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Za Andrzeja Jędryka z okazji 75. rocznicy urodzin oraz imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia (od żony, dzieci i wnucząt) (Te Deum).

Środa, 1. grudnia
7.30 – Za + Czesława Kubskiego (od syna Krystiana z żoną i dziećmi).
17.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – {RORATY} Za + Andrzeja Grzywacza (od współpracowników).

Czwartek, 2. grudnia, wspomnienie bł. Jana Machy
7.30 – O powołania do służby Bożej.
Krótkie nabożeństwo o powołania
17.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – Za + Bożenę Bulwicką w rocznicę śmierci.

Piątek, 3. grudnia, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
7.30 – W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Krótkie nabożeństwo do NSPJ.
17.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu.
18.00 – {RORATY} Przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Maksymiliana w intencji Ingeborgi Dubiel z okazji 80. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę na dalsze lata życia oraz Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (Te Deum).

Sobota, 4. grudnia, wspomnienie św. Barbary
7.30 – W intencji syna Piotra Kandzia z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.
Krótkie nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
10.00 – W intencji górników i ich rodzin – o błogosławieństwo Boże dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych.
17.30 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Niedziela, 5. grudnia, II niedziela Adwentu
18.00 – (1) Za ++ rodziców Wróbel i ++ teściów Miśta oraz za ++ szwagrów.
(2) W intencji rocznej Matyldy, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża oraz wstawiennictwo św. Patronów dla niej i całej rodziny.

7.30 – Za Kazimierza Szczurowskiego z okazji 65. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.
9.30 – Za ++ rodziców Franciszka i Mariannę Baraniec oraz Mieczysława i Stefanię Makuła, oraz krewnych i powinowatych z obu stron.
11.30 – Za + Mirosławę Łukjańczyk w miesiąc po śmierci.
16.00 – Nieszpory.
16.30 – Za + Mieczysława Szymurę w 11 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców z obu stron.  

grupy formacyjne, modlitewne i służebne

ministranci

służba liturgiczna

Dzieci Maryi

grupa dla dzieci

oaza młodzieżowa

Ruch Światło-Życie - grupa formacyjna

zespół caritas

wolontariusze

© Copyright 2021 - Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Tychach

pytania o wiarę

katecheza dla dorosłych

krąg biblijny

poznawanie i słowa Bożego

oaza rodzin

Ruch Światło-Życie - grupa formacyjna dla małżonków

letnia szkoła gorącej modlitwy

wprowadzenie w modlitwę medytacyjną/kontemplacyjną

Legion Maryi

wspólnota modlitewna

Żywy Różaniec

wspólnota modlitewna

Akcja Katolicka

stowarzyszenie katolickie

media społecznościowe

więzi wspólnotowe w parafii staramy się wspierać za pomocą mediów społecznościowych, zwłaszcza:

grupa parafialna na Facebooku

https://www.facebook.com/groups/2327077047607078/
Tu dzieje się zdecydowanie najwięcej - do tej grupy zapraszamy wszystkich parafian. Tędy najszybciej płyną informacje o życiu parafii, można wymieniać się intencjami do modlitwy, rzeczami itd.

profil parafii na Facebooku

https://www.facebook.com/KolbeTychy
Fanpage parafii nastawiony jest na informowanie o życiu parafii na zewnątrz (i na mniej aktywnych użytkowników Facebooka) - publikujemy na nim podstawowe informacje z życia parafii.

profil parafii na Twitterze

https://twitter.com/M_Kolbe_Tychy
Konto na Twitterze służy szybkiemu infomowaniu o życiu parafii.

video parafii w serwisie Youtube

https://www.youtube.com/channel/UC74ar8Abl7K-7S9I6F-EIkQ
Telewizja parafialna to pewnie za duże słowo. Ale chcemy pokazywać co się dzieje także ze względu na parafian, którym trudno się przemieszczać... Albo takim, którzy nie uwierzą, jeśli nie zobaczą!

nagrania (audio) w serwisie Souncloud

https://soundcloud.com/user-661371931
Dokumentacja dźwiękowa życia parafii. Nasz profil zawiera np. nagrania homilii proboszcza.

profil oazy na Instagramie

https://www.instagram.com/oaza_spod_lasu_tychy/

Set up a site - More