letnia szkoła gorącej modlitwy

czyli intensywne wprowadzenie w modlitwę medytacyjną (kontemplacyjną) 

co to takiego?

Wiele osób przeżywa głód bliskości Boga. Czasem świadomie, w postaci pragnienia modlitwy. Czasem mniej świadomie - w postaci np. zmęczenia tempem codzienności. Podstawowym sposobem na zaspokojenie tego głodu jest pogłębiona, skupiona, wyciszona modlitwa - trwanie w obecności, bliskości Pana. 

Można oczywiście samemu nauczyć się takiej modlitwy, ale użyteczna może być pomoc, polegająca na wyjaśnieniu "techniki", wskazaniu trudności, drogi do przebycia itd. Ponadto konieczna jest regularna praktyka trwania w wyciszeniu w Bożej obecności przez dłuższy czas.

Proponujemy zatem serię ośmiu wieczornych spotkań (2x4 - od poniedziałku do czwartku w dwóch kolejnych tygodniach). Każde będzie się składać z wprowadzenia (wykładu na temat modlitwy kontemplacyjnej i wstępu do modlitwy) oraz 45-60 minutowej modlitwy w ciszy, po której będzie jeszcze okazja do dzielenia się doświadczeniami itd. przy herbacie...

kiedy?

Szkoła nazywa się letnią, bowiem chcemy ją zorganizować w środku lata, w czasie wakacji w dniach 26-29 lipca i 2-5 sierpnia 2021 roku.
Spotkania będą się zaczynać o godzinie 18.45 (można być wcześniej: na mszy o 18.00) i kończyć ok. 20.45.

dla kogo?

Szkoła jest propozycją zwłaszcza dla młodzieży i osób czynnych zawodowo, które poszukują wyciszenia i pogłębienia życia modlitwy - zarówno dla tych, którzy przeżyli lub uczestniczą w jakiejś chrześcijańskiej formacji, jak i dla tych, którzy przeżywają trudności w wierze, poszukują swojego miejsca w świecie, Kościele i przed Bogiem.

Szkoła skierowana jest w pierwszym rzędzie do parafian ze św. Maksymiliana w Tychach. Osoby spoza parafii też będą będziemy mile widziane.

jakie tematy?

W poszczególnych dniach zajmować się będziemy następującymi tematami:
1. Bóg, przed którym stajemy i Jego stworzenie;
2. czym jest modlitwa;
3. medytacja, kontemplacja, mistyka - o co chodzi?;
4. formy modlitwy medytacyjnej;
5. milczenie w modlitwie;
6. asceza i życie modlitwy;
7. rozwój życia wewnętrznego (etapy, zasady, pomoce - np. kierownictwo duchowe);
8. medytacja i codzienność - co dalej?

kto poprowadzi?

Głównym prowadzącym będzie proboszcz, ks. Grzegorz Strzelczyk.

zapisy, koszty itd.

Przewidujemy maksymalnie 50 uczestników (minimalna grupa do uruchomienia: 20 osób).

Zapisy: do 10 lipca 2021. Można się zgłosić przez poniższy formularz, drogą e-mail lub przez komunikatory. Por. kontakt.

Koszt uczestnictwa szkoły (materiały, kawa, dojazdy ewentualnych gości): 50 zł lub dobrowolna ofiara. Należy wpłacić środki na konto parafii: 50 1240 1330 1111 0010 8857 0034 z dopiskiem "darowizna na cele kultu religijnego - LSGM" [ewentualnie też imię i nazwisko uczestnika - jeśli inne niż wpłacającego]. Dopiero wpłata oznaczać będzie definitywną rezerwację miejsca. 
Darowizna przekazana na konto może być odliczona od dochodu (kliknij, aby uzyskać więcej informacji.

UWAGA - ZAPISY ZAKOŃCZONE!
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w "Letniej szkole gorącej modlitwy"

Wypełnienie poniższego formularza równa się zgłoszeniu chęci uczestnictwa i zgodzie na przetwarzanie danych przez Parafię św. Maksymiliana w Tychch zgodnie z obowiązującym prawem (por. klauzula niżej). Odpowiemy drogą e-mail potwierdzając zgłoszenie.

Uwaga: rezerwacja miejsca będzie w pełni skuteczna po wpłaceniu na konto parafii ofiary na pokrycie kosztów organizacji (50 zł lub dowolnie). Wpłaty można dokonać on-line korzystając z przycisku u dołu strony.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 8 Dekretu informujmy, że:1. Administratorem danych jest Parafia św. Maksymiliana Kolbe z siedzibą przy Placu Zbawiciela 1 w Tychach. 2. Inspektorem ochrony danych jest ks. Adam Sekściński (skr. poczt. 206, 40-950 Katowice). 3. Celem przetwarzania danych jest organizacja „Letniej szkoły gorącej modlitwy”, obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń po jego zakończeniu, a także podtrzymywanie więzi z uczestnikami po zakończeniu. 4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda. 5. Odbiorcami danych mogą być podmioty, przy pomocy których administrator realizuje swoje cele (np. firma ubezpieczeniowa, właściciele miejsc noclegowych itp.). 6. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 7. Dane nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych. 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia i ograniczenia przetwarzania jednak w przypadkach przewidzianych prawem. 10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

ofiarę można przekazać on-line (PayPal i karty kredytowe)

świadectwa

Eksperyment któremu zostałam poddana dwa tygodnie temu uważam za bardzo udany. Jestem sama zaskoczona ale szczęśliwa.

Od dłuższego czasu szukałam ciszy/wyciszenia. Letnia Szkoła Modlitwy a tym samym medytacja to kwintesencja moich poszukiwań.
Przebywanie w obecności Boga to na tą chwilę jedno z najgłębszych wyciszeń jakich kiedykolwiek doświadczyłam.

Nie było/jest łatwo. Nie było to przyjemne ze względu na ilość rozproszeń, myśli, spraw. Ale oddając to Bogu otrzymuje się jakąś świeżość, dystans, odprężenie. Moje działania są bardziej spokojne, daję sobie więcej przestrzeni w podejmowaniu decyzji.

Nigdy nie rozumiałam słów "przyjdzie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście a ja Was pokrzepię". Nigdy nie wiedziałam jak Jezus może mnie pokrzepić. Tak, tak wiem swoim Ciałem i Krwią. Ale tajemnica ta jest dla mnie tak trudna jak i niezrozumiała.

Posiedzenie sobie w obecności Jezusa jak z przyjacielem, którego nic we mnie nie zaskoczy to chyba jedyna odpowiedź na moje niezrozumienie. Bez masek, bez zbędnych słów, posiedzieć....ot tak po prostu. Nic nie robienie przy Jezusie to dużo robienie we własnym wnętrzu. Z nim i dzięki Niemu.

Chwała Panu.

Justyna

Czas spotkań w ramach LSGM był dla mnie niezwykle cenny i mam nadzieję, że będzie również owocny.
Jeżeli chodzi o kwestie duchowe - pierwszy dzień był bardzo ważny, a zwłaszcza słowa dotyczące wszechobecności Boga w naszym życiu. Choć to takie oczywiste, w tej konkretnej chwili poczułam, że odkrywam obecność Boga w moim życiu na nowo.
Każda konferencja bardzo mi się podobała.
Stan na dzisiaj...
Czuję obecność i głód Boga w moim życiu- tak na przemian. Szukam równowagi między "załatwianiem" z Nim spraw a zacichnięciem, choć to ostatnie możliwe jest tylko w kościele. Spotkania zaowocowały spokojem ducha i zawierzeniem się Bogu, nawet czasami tęsknotą za Nim. Ten spokój przelewa się na życie rodzinne.
Udało się przewartościować pewne sprawy i znaleźć czas na relacje z bliskimi- rodziną- braćmi, rodzicami.
Nie ukrywam, że pewnym uzupełnieniem tego jest książka, którą teraz czytam " Wolność, wiara, Bóg"- dzięki spotkaniom łatwiej jest mi ją zrozumieć i spojrzeć na codzienną obecność Boga w naszym życiu.
Bardzo dziękuję za możliwość udziału w LSGM.
Mocno ufam, że pozwoli mi to wzrastać w wierze.  

Sylwia

Dla mnie był to czas smakowania, rozkoszowania się modlitwą i prawdziwego zanurzenia w świętym Bożym SZALOM! Sesje wprowadzające i następujące po nich ćwiczenia duchowe, pozwoliły mi przede wszystkim nie tylko lepiej zrozumieć i pogłębić zasady modlitwy medytacyjnej, ale też różne przyjrzeć się pewnym funkcjom mózgu w tych ważnych procesach i związanych z nimi rozproszeniami, trudnościami itp.
A z kolei rozumiejąc to wszystko, z radością mogłem się oddawać Panu Bogu na modlitwie, uśmiechając się (zgodnie z zaleceniem Księdza) do pojawiających się rozproszeń czy spraw produkowanych przez mój umysł związany z różnymi zaangażowaniami życiowymi i składając je Bogu, tak aby relacja z Nim i bycie przy Jego sercu stawało się priorytetem.
To wszystko znakomicie przewartościowało cały czas modlitwy. Zamiast mocowania się z rozproszeniami, samooskarżania (o niedbałość) czy zmęczenia, doświadczyłem rzeczywiście zanurzenia w Bożym Szalom, zaczerpnięcia oddechu w całej gonitwie codzienności, relaksu w obecności kochającego OJCA, głębokiego doświadczenia Jego miłości.
Myślę, że takie rekolekcje powinny „obowiązkowo” przejść wszystkie wspólnoty modlitewne a szczególnie takie, które odczytują jako swój charyzmat np. adorację Najświętszego Sakramentu.
Cały czas chodzi nam po głowie organizacja takich (lub podobnych spotkań) w naszej parafii i przeszczepienie tego wyjątkowego doświadczenia płynącego z tradycji Kościoła na codzienne życie modlitewne.
A wracając do własnego doświadczenia: rekolekcje zrodziły we mnie tęsknotę za takim czasem z Bogiem. Jasne, że wracając do szarej codzienności muszę się mocować aby taki czas „zdobyć” w codzienności. Udaje mi się to z większym czy mniejszym skutkiem. I za każdym razem kiedy wracam do sposobów i zasad przedstawionych przez Rev. Księdza na rekolekcjach (np. klękając przed Najświętszym Sakramentem w naszej parafialnej kaplicy adoracji), przychodzi to samo doświadczenie, ta sama radość i ten sam Boży Szalom.  

Adam

Przyznaję, że mimo tego iż od lat mam doświadczenie cichej modlitwy przed Bogiem to ,to było jednak coś nowego, czego bardzo potrzebowałam. Zainspirowana doświadczeniem tych rekolekcji, zmieniłam profil mojej modlitwy usilnie starając się o wyciszenie i koncentrację tylko na Bogu. Z dość miernymi rezultatami jednak trwam dalej nie poddając się rozproszeniom.
Sięgnęłam też do proponowanych lektur, zakupiłam kilka z nich i zobaczymy co Pan pokaże dalej. 

Beata

© Copyright 2021 - Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Tychach